Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Депутат минбери

23.09.2017 ТЫНЫШЛЫҚ, РАЎАЖЛАНЫЎ ҲӘМ АБАДАНЛЫҚ ЖОЛЫНДАҒЫ БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясының 72-сессиясындағы қатнасыўын ҳәм оның жоқары минберинде турып сөйлеген сөзин үлкен итибар ҳәм қызығыўшылық пенен бақлап бардық. Әлбетте, тезлик пенен өзгерип баратырған турмысымыз, адамлардың пикирлеў дүньясындағы жаңаланыў, жәҳәнде бийтәкирар болған Ўатанымыз — Өзбекистанның күн сайын жедел раўажланып, елимиздиң XXI әсирге сай болған жаңа келбетиниң ашылып атырғаны ҳәр биримиздиң мәмлекетимиздиң келешегине болған исенимимизди арттырмақта.

19.08.2017 ЖӘМИЙЕТЛИК ОЙ-ПИКИР ЙЕЛЕРИ БОЛЫЎ— ЎАТАНҒА ПИДАЙЫЛЫҚ ҮЛГИСИ

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң «Әдебият ҳәм көркем өнерди, мәдениятты раўажландырыў ­ халқымыздың руўхый дүньясын жетилистириўдиң беккем тийкары» атамасындағы баянатынан кейинги ойлар

15.08.2017 ПИДАЙЫЛЫҚ РАЎАЖЛАНДЫРАР ЖУРТЫМЫЗДЫ...

Жақында Президентимиздиң «Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма алты жыллық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарары жәрияланды.

30.07.2017 ҒӘРЕЗСИЗЛИК — БАРЛЫҚ ТАБЫСЛАРЫМЫЗДЫҢ ТИЙКАРЫ

Ғәрезсизлик елимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет, күшли пуқаралық жәмийет, еркин базар қатнасықлары ҳәм жеке меншиктиң үстинлигине тийкарланған экономиканы қурыў, халқымыз ушын тыныш, абат ҳәм абадан турмыс жаратыў ҳәм Өзбекистанның халықаралық майданда мүнәсип орын ийелеўинде беккем тийкар болып хызмет етпекте.

22.06.2015 Биз кеше ким едик ҳәм бүгин ким болдық!
Пайтахт Нөкис - пәраўанлық айнасы (Ш. УСНАТДИНОВ)

Хызмет сапары менен Ташкентте неше күн болсаң да, Нөкиске қайтатуғын күниң асығыс бола береди. «Тағы еки-үш саат ўақтым болғанда» дейсең де, жол машинаға қол көтересең.

Өзимиздиң Асакадан шыққан қымбат баҳалы «иномарка» келип тоқтады. Машина ийеси келбети келискен, зиялы адамға усады. Мениң «сақалымды» сыйлап тоқтаған шығар, деп қойдым.