Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жоқарғы Кеӊестеги қабыллаў

Елимиз Президенти И.Кәримовтың басламасы менен қолға алынып, ең алдынғы Инвестициялық жойбарлар қатарынан орын алған Үстирт  газ-химия комплекси қурылысы бүгинги күни раўажланған еллердиң итибарын тартпақта. Бул комплекстиң қурылысы ушын ажыратылған 190 гектардан аслам майданда ҳәзир бир мыңнан аслам жумысшылар мийнет етип атыр. Соның ишинде  250 ге жақын сырт елли қәнигелер республикамыз келешеги ушын айрықша әҳмийетке ийе бул жойбарды өз мүддетинде әмелге асырыў бойынша жумыс алып бармақта.

Комплекстиң инфраструктуралық объектлеринде быйылғы жылдың өзинде  61 миллиард сумнан аслам қурылыс-монтажлаў жумысларын орынлаў нәзерде тутылған. Соннан  бүгинги күнге шекем 43 миллиард сумнан аслам қаржы өзлестирилип, 6,2  километрлик темир жол шақапшасы ҳәм 5 километрлик автомобиль жолының қурылысы жуўмақлана келди. Сондай-ақ, «Сүргил» газ кәниндеги жумысшылар қалашасы ушын  мийманхана ҳәм жатақханалардың қурылысы тезлетилген пәт пенен алып барылмақта. Жақын күнлерде Қоңырат районының орайынан комплекске дейинги аралығындағы  50 километрлик техникалық суў қубырын тартыў ҳәм комплекс жанынан  3  миллион кубометрлик жасалма суў ҳәўизлерин қурыў жумыслары қолға алынады.  Бул жумыслар Қубла кореялы шериклеслер менен биргеликте әмелге асырылады.

Усы жыл 26-27-сентябрь күнлери Қубла Кореяның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси мырза Ли Ук-Хен ҳәм усы елшихананың биринши хаткери Чон Тэ Юн комплексте алып барылып атырған жумыслардың барысы менен танысты.
27-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов республикамызға жумыс бабында сапар етип келген Қубла Кореяның  елимиздеги  Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси мырза Ли Ук-Хен  ҳәм усы елшихананың биринши хаткери  Чон Тэ Юнди қабыл етти.

Республикамыз басшысы елши мырзаны үлкемизге келиўи менен қутлықлап, Өзбекстан ҳәм Қубла Корея арасындағы дослық қатнасықлардың, әсиресе, саўда-экономикалық бирге ислесиўдиң жақсы нәтийже берип атырғанын, Сүргил кәнинде әмелге асырылып атырған жойбар шеңберинде стратегиялық шериклик қатнасықлары избе-из раўажланып атырғанын айрықша атап өтти.

Бул жойбардың әмелге асырылыўы 2016-жылдан баслап жылына 4,5 миллиард куб метр тәбийғый газ, 400 мың тонна жоқары тығызлылықтағы полиэтилен, 100 мың тонна полипропилен, 110 мың тонна пиролиз бензинин ислеп шығарыў, тиккелей комплекстиң өзинде  мыңнан аслам жаңа жумыс орнын жаратыў имканын береди.

Өз гезегинде мырза Ли Ук-Хен республикамыз басшысына жыллы жүзлилик пенен  қабыл еткени ушын миннетдаршылық билдирди ҳәм еки ел арасындағы тығыз байланыслар Өзбекстан менен Қубла Корея халықларының мәплерине, дослық байланысларының буннан былай да беккемлениўине хызмет ететуғынын атап өтти.

 

Басқа жаңалықлар RSS