Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Пидайы кәсип ийелериниӊ байрамы

Мине, 17 жылдан берли елимизде 1-октябрь - Муғаллимлер ҳәм устазлар күни - улыўма халықлық байрам сыпатында кеңнен белгиленбекте.

Дүньяда кемнен-кем ушырасатуғын бул байрам биринши гезекте руўхый раўажланыўымыздың гиреўи болған зиялыларымыздың, олардың ең үлкен ҳәм белсенди бөлегин қурайтуғын көп мыңлаған пидайы оқытыўшы ҳәм муғаллимлер, устазлардың елимиз экономикасын беккемлеўге қосып атырған үлкен үлесиниң тән алыныўы, оларға деген терең ҳүрмет-иззетимиздиң әмелий көриниси, десек болады.

Өйткени, елимиздиң ертеңги келешеги перзентлеримиздиң физикалық ҳәм руўхый жақтан жетик инсанлар болып кәмалға келиўине тиккелей байланыслы.

XXI  әсир - жоқары интеллектуаллық потенциалға, заманагөй билим ҳәм кәсипке ийе, дүньяқарасы жаңа ҳәм еркин пикирлеўши қәнигелер әсири. Бундай әўладты тәрбиялаўда, әлбетте, муғаллим-устазлардың хызмети шексиз. Президентимиз Ислам Кәримовтың басшылығында муғаллимлердиң абырайлы ҳәм жуўапкерли мийнетин ҳүрметлеў, оларды қоллап-қуўатлаў, материаллық ҳәм руўхый хошаметлеўге айрықша итибар қаратылмақта.

Ғәрезсизлик жылларында билимлендириў саласында әмелге асырылып атырған түпкиликли реформалар халқымыздың жарқын келешегиниң кепили болған бәркамал әўладты тәрбиялаўға хызмет етпекте.

30-сентябрь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында  устазлардың уллы байрамына бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

Оған усы тараўда жемисли мийнет  етип атырған әдиўли устазлар, тийисли министрликлер менен шөлкемлердиң, оқыў орынларының басшылары, кең жәмийетшиликтиң ўәкиллери қатнасты.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Нурабуллаев муғаллимлер ҳәм устазларға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң байрам қутлықлаўын оқып еситтирди.

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министри Р.Матқурбанов байрамға арнап баянат жасады. Буннан соң Нөкистеги 3-санлы улыўма билим бериў мектебиниң муғаллими, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери Г.Машарипова, пайтахтымыздағы 31-санлы улыўма билим бериў мектебиниң оқыўшысы Г.Ибрагимова, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы 1-санлы Академиялық лицей оқыўшысы, быйылғы «Келажак овози» таңлаўының республикалық басқыш жеңимпазы Ш.Базарбаева, Қарақалпақстан халық шайыры, сенатор К.Каримов шығып сөйлеп, қәдирли устазларға өзлериниң ең жақсы тилеклерин билдирди.

Илажда бир топар пидайы муғаллим ҳәм устазларға Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары халық билимлендириўиниң ағласы көкирек нышанлары ҳәм Ҳүрмет жарлықлары салтанатлы жағдайда тапсырылды.

Салтанатлы жыйналыс республика көркем-өнер шеберлери менен жас атқарыўшыларының байрам концерти менен жуўмақланды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Мамутов қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS