Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды. 
Илажды Арқа-Батыc әскерий округиниң сәркардасы полковник Ф.Ортиков басқарып барды.
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының гимни атқарылды.
Буннан кейин Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, аймақлық әскерий-ҳәкимшилик секторы басшысы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм қәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының басланыўы менен қутлықлады.
Атап өтилгениндей, өткен қысқа ўақыт ишинде Президентимиздиң басшылығында Қураллы Күшлерде жүргизилип атырған реформалар, әскерий округлердеги структуралық өзгерислер, басқарыў системасындағы жаңаланыўлар елимиздиң Қорғаныў қүдиретин арттырыўда әҳмийетли қәдемлерден бири болмақта.
Президентимиз 2018-жылдың 15-16-ноябрь күнлери Қарақалпақстан Республикасына сапары даўамында Арқа-Батыc әскерий округинде әскерлер менен ушырасып, олар ушын жаратылған шараятлар менен танысқан еди. Соның менен бирге, Нөкис қаласында жәмийетлик Қәўипсизликти тәмийинлеў бойынша «Қәўипсиз қала» концепциясын әмелге асырыў бойынша ўазыйпалар белгилеп берилди.
Усы ўазыйпаларды әмелге асырыў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 4-декабрьдеги «Қарақалпақстан Республикасында жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм ҳуқықбузарлықлар профилактикасы системасының нәтийжелилигин арттырыў бойынша илажлар ҳаққында»ғы бийлиги тийкарында шөлкемлестирилген оқыў-әмелий курслардың тийкарғы мақсети - хызметкерлердиң руўхый – Ўатан сүйиўшилик  тәрбиясының нәтийжелилигин буннан былай да арттырыў, тынышлықты тәмийинлеў бойынша ўазыйпаларды атқарыўда Ишки ислер, Қорғаныў министрликлери ҳәм Миллий гвардия хызметкерлери арасында тығыз бирге ислесиўди тәмийинлеў, халқымыздың тыныш-татыў турмысын тәмийинлеўде жеке жуўапкершилик сезимлерин қәлиплестириў болып табылады.
Ашылыў салтанатында Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министриниң орынбасары Р.Хатамов шығып сойлеп, кәнигелестирилген оқыў-әмелий курслары тыңлаўшылары ушын жаратылған шараятларға тоқтап өтти.
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң бийлиги менен уйымлар аралық жумысшы топар дүзилип, әскерий бөлимде реконструкция ҳәм оңлаў жумыслары алып барылды. Оқыў-әмелий курслардың жумысын шөлкемлестириў ушын зәрүр болған социаллық турмыслық шараятлар және оқыў - материаллық базасы жаратылды.
Шөлкемлестирилип атырған курсларда оқыў-тәрбия процеси еки ҳәптелик бағдарлама тийкарында әмелге асырылып, шынығыўлар инновациялық педагогикалық технологияларды қолланған ҳалда, соның ишинде, аралықтан оқытыўды шөлкемлестириў арқалы Ишки ислер, Корғаныў министрликлери, Миллий гвардияның тәжирийбели басшы хызметкерлери ҳәм профессор оқытыўшылары тәрепинен алып барылады. Курслардың тыңлаўшылары күнниң биринши ярымында теориялық ҳәм әмелий оқыў шынығыўларына қатнасса екинши ярымында Миллий гвардияның әскерий хызметкерлери менен биргеликте пуқаралар жыйынларында, адамлар көп жыйналатуғын орынларда жәмийетлик тәртипти сақлаў, ҳуқықбузарлықлар профилактикасы бойынша көшпели патруллик топарларда хызмет ўазыйпасын атқарады.
Соның менен бирге, оқыў процеси даўамында мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелерине саяхат, экскурсиялар шөлкемлестириў, сондай-ақ дөретиўшилик аўқамлардың ўәкиллери менен ушырасыўлар, түрли таңлаўлар ҳәм спорт жарысларын өткериў режелестирилген.
Илажда Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Қорғаў басқармасы баспасөз топарының аға инспекторы А.Хожаназаров, Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Қарақалпақ академиялык лицейиниң оқыўшысы Д.Тәтенов шығып сөйлеп, ишки ислер уйымларының жумысларын буннан былай да жетилистириўге қаратып атырған итибары ушын Президентимизге миннетдаршылық билдирди.
Имарат алдына тартылған лента кесилип, қатнасыўшылар оқыў-әмелий курсларының, тыңлаўшылары ушын жаратылған шараятлар менен танысты.
- Бул жерде хызметкерлер ушын барлык шараятлар жаратылған, - дейди қәнийгелестирилген оқыў-әмелий курсының тыңлаўшысы Алламурат Хожаназаров, - Кең ҳәм жақтылы оқыў бөлмелери, руўхыйлық бөлмеси, китапхана зәрүр үскенелер, керекли әдебиятлар менен тәмийинленген. Ең баслысы, тыңлаўшылар алған теориялық билимлерин әмелият пенен байланыстырған ҳалда алып барады.
Солай етип, усы күни қәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларда «2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша ҳәрекетлер стратегиясының әҳмийетли бағдарлары ҳәм мазмуны» деген темада дәслепки сабағы басланды.
Илажга Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

17.04.2019 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРЕСС-КЛУБ СЕССИЯСЫ ЖӘНЕ МОЙНАҚТА ӨТКЕРИЛДИ

Усы жыл 16-апрель күни Мойнақ районы «Мәдели» АПЖдағы «Шеге» аўылында «Ўзбекистон-24» телеканалы тәрепинен, тиккелей эфир арқалы берилетуғын «Халықаралық пресс-клуб»тың «Әжайыбат жүз бермейди, ол жаратылады» атамасындағы гезектеги сессиясы болып өтти.

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

09.04.2019 КОНСТИТУЦИЯ БАЙРАМЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Усы жыл 9-апрель күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

05.04.2019 КИТАПҚУМАР ОҚЫЎШЫЛАРДЫҢ ҚАТАРЫ КӨБЕЙМЕКТЕ

Усы жыл 5-апрель күни Жаслар орайында Нөкис қаласындағы улыўма билим бериў мектеплериниң муғаллимлери ҳәм оқыўшылары арасында китапқумарлық мәдениятын үгит-нәсиятлаўға бағышланып өткерилген «Ең китапқумар мектеп» жойбарының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.

05.04.2019 МҮРӘЖАТТАҒЫ МАШҚАЛАЛАР ШЕШИМИН ТАПТЫ

Усы жыл 5-апрель күни Беруний районында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов ҳәм Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының биринши орынбасары Э.Таджиевтиң басшылығында пуқараларды көшпели қабыллаў болды.