Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.
Бул бағдардағы ийгиликли ислерге республикамыздың қала, районларынан тысқары бəрше ўəлаятлардан жəми 2000 ға шамалас жумысшы ҳəм 400 ден зыят техникалар қатнастырылмақта. Бүгинги күнге шекем 300 мың гектардан аслам майдан егис ушын таярланып, 86 мың гектардан аслам майданға сексеўил туқымы себилген.
17-январь күни Арал теңизиниң суўсыз қалған аймағында тоғайлықлар жаратыў ислеринде қатнасып атырған жумысшылар ушын республикамыздың көркем өнер шеберлери ҳəм жас талант ийелери атқарыўындағы концерт бағдарламасы шөлкемлестирилди.
Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов сөзге шығып, жыйналғанларды елимизде кең түрде белгиленип атырған «Ўатан қорғаўшылары күни» менен қутлықлады ҳəм Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында Аралбойы аймағындағы экологиялық жағдайды жақсылаў бойынша алып барылып атырған ийгиликли ислер ҳаққында айтып өтти.
Қыстың бүгингидей аязлы күнлерине қарамастан Аралдың қурыған ултанында мәртлик мийнеттиң үлгисин көрсетип атырған жумысшылар менен механизаторларға байрам дəстурханы жайылып, оларға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳəмде Министрлер Кеңеси, қала, район ҳəкимликлери, министрликлер, мəкемелер, шөлкемлер тəрепинен таярланған ақшалай сыйлықлар менен саўғалар салтанатлы түрде тапсырылды. 
Бундай илажлар жəми 13 орында шөлкемлестирилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.