Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МИЛЛИЙ ГВАРДИЯ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕ ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Усы жыл 1-февраль күни Нөкис қаласында Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы әскерий хызметкерлерине жаңа турақ жайды пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.
Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, аймақлық әскерий-ҳәкимшилик секторы басшысы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды жаңа турақ жайдың пайдаланыўға тапсырылыўы менен қутлықлады.
Атап өтилгениндей, өзинде дөретиўшилик ҳәм ийгиликли ислерди жәмлеген бүгинги ҳәр бир күн халқымыздың турмысында айтарлықтай өзгерислер және жаңаланыўлар алып келиў менен бирге, инсанлардың бүгинги турмысынан разы болып жасаўына, олардың келешекке деген исенимин беккемлеўге, сондай-ақ, елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли жумысларға үлес қосыўға руўхландырмақта. Бүгинги күни жәмийетлик қәўипсизликти сақлаў, инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў, хал­қымызды ҳәр қыйлы қәўип-қәтерлерден ҳәм нызамсыз ҳәрекетлерден қорғаў жолында хызмет атқарып атырған Миллий гвардияның хызметкерлерине жаңа турақ жайдың тапсырылыўы буның айқын гүўасы.

Президентимиздиң 2017-жыл 4-августтағы арнаўлы қарары менен Миллий гвардия дүзилип, оған  физикалық жақтан шыныққан, руўхый дүньясы бай болған кадрларды таңлап алыў менен бирге, оның материаллық-техникалық базасы беккемленип бармақта. Өз гезегинде Миллий гвардияның әскерий хызметкерлери тәрепинен «Қәўипсиз қала» коцепциясын әмелге асырыў,  ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, халқымыздың пәраўан турмысын тәмийинлеў, жасларымызды Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў бағдарында алып барылып атырған ийгиликли ислер турмысымызда айрықша орынды тутпақта.
Әскерий хызметкерлерди ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў мәселеси мәмлекетлик сиясаттың баслы бағдарынан бири болып, Президентимиздиң 2018-жыл 18-январьдағы арнаўлы қарары тийкарында Миллий гвардияның әскерий хызметкерлери ушын жаңа турақ жайлар қурылып, пайдаланыўға тапсырылмақта. Бүгин тапсырылып атырған улыўма баҳасы 4 миллиард 389 миллион сум болған  ҳәр бири үш ханадан ибарат 30 квартирада барлық қолайлықлар жара­тылған. Әҳмийетли тәрепи сонда, бул квартиралардың 1 миллиард сумнан аслам басланғыш төлеми Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы тәрепинен төлеп берилген болса, қалған бөлеги турақ жай ийеси тәрепинен жеңилликли кредитлер есабынан 15 жыл даўамында төлеп барылады. Миллий гвардияның әскерий хызметкерлери ушын келеси жылы және бир 30 квартиралы турақ жайды қурыў режелестирилген.
Илажда, Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы сәркардасының орынбасары Ш.Шакиров, жаңа турақ жай ийелери атынан А.Абдувалиев шығып сөйлеп, әскерий хызметкерлерге итибары ҳәм ғамқорлығы ушын Президентимиз, Қураллы Күшлердиң Жоқарғы Бас Сәркардасы Ш.Мирзиёевқа миннетдаршылық билдирди.
Буннан кейин жаңа турақ жайдың гилтлери өз ийелерине салтанатлы жағдайда тапсырылды.
Илаж қатнасыўшылары жаңа турақ жайда жаратылған шараятлар менен танысты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

17.04.2019 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРЕСС-КЛУБ СЕССИЯСЫ ЖӘНЕ МОЙНАҚТА ӨТКЕРИЛДИ

Усы жыл 16-апрель күни Мойнақ районы «Мәдели» АПЖдағы «Шеге» аўылында «Ўзбекистон-24» телеканалы тәрепинен, тиккелей эфир арқалы берилетуғын «Халықаралық пресс-клуб»тың «Әжайыбат жүз бермейди, ол жаратылады» атамасындағы гезектеги сессиясы болып өтти.

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

09.04.2019 КОНСТИТУЦИЯ БАЙРАМЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Усы жыл 9-апрель күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

05.04.2019 КИТАПҚУМАР ОҚЫЎШЫЛАРДЫҢ ҚАТАРЫ КӨБЕЙМЕКТЕ

Усы жыл 5-апрель күни Жаслар орайында Нөкис қаласындағы улыўма билим бериў мектеплериниң муғаллимлери ҳәм оқыўшылары арасында китапқумарлық мәдениятын үгит-нәсиятлаўға бағышланып өткерилген «Ең китапқумар мектеп» жойбарының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.