Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

СОЦИАЛЛЫҚ ТАРАЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА ИТИБАР

Усы жыл 11-март күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы»нда  әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарламаның, соның ишинде, социаллық тараўды раўажландырыў бойынша ўазыйпалардың орынланыўына бағышланған семинар болып өтти. 
Видеоселектор тәризинде өткерилген илажға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, тийисли министрликлер менен шөлкемлердиң, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.  
Семинарды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов басқарып барды.
Буннан кейин Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Баслығының биринши орынбасары С.Сафоев шығып сөйлеп, Мәмлекетлик бағдарламада Қарақалпақстан Республикасында социаллық тараўды раўажландырыў бойынша әмелге асырылыўы тийис болған ўазыйпаларға тоқтап өтти.
Атап өтилгениндей, тараўдағы кең көлемли реформалар халқымыздың турмысынан разы болып жасаўына, перзентлеримиздиң кәмил инсанлар болып жетилисиўи жолындағы ийгиликли ислерге хызмет етпекте. Өткен жылдың өзинде 163 миллиард сумлық қаржы есабынан 22 улыўма билим бериў мектебинде, 51 мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде, 22 денсаўлықты сақлаў ҳәм 5 балалар спорты объектинде қурылыс ҳәм оңлаў жумыслары алып барылып, пайдаланыўға тапсырылғаны буның айқын мысалы болып табылады. 
Буннан тысқары, «Абат аўыл» ҳәм «Абат мәҳәлле» бағдарламалары тийкарында 81 социаллық объектте 45,7 миллиард сумлық ремонт жумыслары әмелге асырылды. 
Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң өткен жылдың 15-16-ноябрь күнлери республикамызға сапары даўамында қала ҳәм районларымызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, исбилерменликке кең жол ашыў, сырт ел инвестицияларын тартыў, халқымызға барлық қолайлы жағдайларды жаратыў бойынша әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп берген еди.  Бул бағдарда быйылғы жылы 54 социаллық объектте 185 миллиард сумға шамалас қаржы есабынан қурылыс-оңлаў жумысларын алып барыў режелестирилмекте. Соның ишинде, 19 улыўма билим бериў мектебинде 44,4  миллиард сумлық, 4 Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде 15,9 миллиард сумлық, 18 мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде 53,6 миллиард сумлық, 11  денсаўлықты сақлаў объектинде 41,6 миллиард сумлық қурылыс ҳәм реконструкция жумыслары алып барылады.
Және бир әҳмийетли тәрепи сонда, 2019-2020-жыллар даўамында 11 триллион 282 миллиард сумлық инвестиция есабынан жәми 793 жойбарды әмелге асырыў жумыслары баслап жиберилди. Президентимиздиң республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқына болған айрықша итибары нәтийжесинде районды комплексли раўажландырыў бойынша арнаўлы бағдарлама қабыл етилип, усы тийкарда 2019-2021-жылларда 1 триллион 485 миллиард сумлық қурылыс ҳәм реконструкция жумысларын алып барыў нәзерде тутылмақта. Соннан быйылғы жылдың өзинде, 622 миллиард сумлық қаржы есабынан 40 социаллық объектте қурылыс-оңлаў, 20 көп қабатлы турақ жайда қурылыс жумыслары баслап жиберилди. 
Илажда Қарақалпақстан Республикасы бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министри У.Сабуров, Денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев, Мәденият министри Қ.Турдиев, Халық билимлендириў министри А.Аяпов, «Нураный» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов шығып сөйлеп, «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы» Мәмлекетлик бағдарламасы талапларын орынлаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар, алда турған ўазыйпаларға тоқтап өтти.

 

Басқа жаңалықлар RSS

17.04.2019 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРЕСС-КЛУБ СЕССИЯСЫ ЖӘНЕ МОЙНАҚТА ӨТКЕРИЛДИ

Усы жыл 16-апрель күни Мойнақ районы «Мәдели» АПЖдағы «Шеге» аўылында «Ўзбекистон-24» телеканалы тәрепинен, тиккелей эфир арқалы берилетуғын «Халықаралық пресс-клуб»тың «Әжайыбат жүз бермейди, ол жаратылады» атамасындағы гезектеги сессиясы болып өтти.

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

09.04.2019 КОНСТИТУЦИЯ БАЙРАМЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Усы жыл 9-апрель күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

05.04.2019 КИТАПҚУМАР ОҚЫЎШЫЛАРДЫҢ ҚАТАРЫ КӨБЕЙМЕКТЕ

Усы жыл 5-апрель күни Жаслар орайында Нөкис қаласындағы улыўма билим бериў мектеплериниң муғаллимлери ҳәм оқыўшылары арасында китапқумарлық мәдениятын үгит-нәсиятлаўға бағышланып өткерилген «Ең китапқумар мектеп» жойбарының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.