Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРЕСС-КЛУБ СЕССИЯСЫ ЖӘНЕ МОЙНАҚТА ӨТКЕРИЛДИ

Усы жыл 16-апрель күни Мойнақ районы «Мәдели» АПЖдағы «Шеге» аўылында «Ўзбекистон-24» телеканалы тәрепинен, тиккелей эфир арқалы берилетуғын «Халықаралық пресс-клуб»тың «Әжайыбат жүз бермейди, ол жаратылады» атамасындағы гезектеги сессиясы болып өтти.

Оған Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң басшылары, министрликлер менен уйымлардың баслықлары, тийисли тараў қәнигелери, жазыўшылар, шайырлар, көркем өнер ғайраткерлери, район белсендилери, журналистлер қатнасты.

Халықаралық пресс-клубтың сессиясында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса Ерниязов республикамызда, соның ишинде Мойнақ районында әмелге асырылып атырған қурылыс, абаданластырыў жумысларына кеңнен тоқтап өтти.

Бүгинги күни Мойнақ районында 82 объектте, атап айтқанда, район орайында 48 объектте қурылыс, оңлаў жумыслары әмелге асырылмақта. 2018-жылдың 17-декабринен басланған Аралдың қурыған ултанына сексеўил егиў жумыслары дәслепки нәтийжелерин бермекте. Сексеўил егиў ушын таярланған 1 миллион 1 жүз мың гектар жерде тоғайзарлық пайда етиў бойынша жумыслар даўам етпекте. Гүз мәўсиминиң басланыўы менен усы бағдардағы жумыслар тағы да кең көлемде даўам еттириледи.

Президентимиздиң басламасы менен бул жерде исбилерменлик пенен шуғылланаман деген исбилерменлер 10 жылға барлық салықлардан азат етилди.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019-жыл 16-январьдағы «Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық, районда 2019-2021-жылларда 1 триллион 485 миллиард 176 миллион сумлық 125 жойбар әмелге асырылады.

Соннан, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериндеги инфраструктураны жақсылаў илажларына 25,9 миллиард, улыўма билим бериў мектеплериндеги инфраструктураны жақсылаў жумысларына 41,2 миллиард, спорт объектлериниң қурылысына 15,8 миллиард, денсаўлықты сақлаў тараўы объектлери ушын, жәми 11,9 миллиард, мәденият ҳәм дем алыў орайларын раўажландырыўға 42,8 миллиард сумнан аслам қаржы ажыратылады. Сондай-ақ, қарар менен райондағы ишки жолларды оңлаў, жол-транспорт инфраструктурасын модернизациялаў ҳәм раўажландырыў, электр энергиясы, тәбийғый газ, ишимлик суўының тәмийнатын жақсылаў мәселелери де өз көринисин тапқан.

Бүгинги күнде усы жойбарлардан дәслепки объектлер, яғный 245 орынлық мәденият үйи, мың орынлық стадион, 800 орынға мөлшерленген амфитеатр пайдаланыўға тапсырылды.

Район орайында ҳәзирги ўақытта 24 көп қабатлы турақ жайлар қурылмақта. Бул имаратлар Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 28 жыллығына тапсырылады.

Районда туризмди раўажландырыў, қала қурылысы мәселелери, жасларды оқытыў, тәрбиялаў, жумыс пенен тәмийинлеў мәселелери де өз шешимин таппақта.

Илажда райондағы усындай раўажланыўлар, Арал апатшылығының ақыбетлерин сапластырыў бағдарында әмелге асырылып жумыслар, район халқының бул туўралы пикир-усыныслары сәўлелендирилген видеороликлер қойып берилди.

Пресс-клубтың гезектеги сессиясында Өзбекстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы баслығының орынбасары Шуҳрат Жураев, Тоғай хожалығы мәмлекетлик комитети баслығының орынбасары Абдушукур Хамзаев, аўыл-хожалығы илимлериниң докторы Зиновий Новицкий, Өзбекстан халық шайыры Усмон Азим ҳәм басқалар спикер сыпатында қатнасып, Арал апатшылығының ақыбетлерин сапластырыў, районды экономикалық ҳәм социаллық жақтан раўажландырыў бағдарында әмелге асырылып атырған жумыслар туўралы кең түрде мағлыўмат берди.

Онлайн тәризде берилген сораўларға республикамыз басшылары ҳәм тийисли тараў басшылары жуўап берди.

Илажда жыйналғанларға республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.