Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚАРАҚАЛПАҚ ПРОЗАСЫНЫҢ КӘРЎАНБАСЫСЫ

Усы жыл 7-май күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳəм Қарақалпақстан халық жазыўшысы Төлепберген Қайыпбергеновтың туўылғанының 90 жыллығына бағышланған «Қарақалпақ романының жаратыўшысы» атамасында əнжуман болып өтти.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси,  Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги ҳәм Жазыўшылар аўқамы тәрепинен шөлкемлестирилген илаж қатнасыўшылары дәслеп жазыўшы жасаған шаңарақта болды. Юбилей мүнәсибети менен Нөкис қаласындағы Ж.Сейтова көшеси 28-жайға мемориал тахта орнатылды.

Cалтанатлы әнжуманда сөзге шыққан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов жыйналғанларды Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы Төлепберген Қайыпбергеновтың туўылғанының 90 жыллығы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлады.

Буннан кейин Өзбекстан Жазыўшылар аўқамы баслығының орынбасары, шайыр Ғайрат Мажид, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы, Қарақалпақстан халық шайыры К.Каримовлар шығып сөйлеп, талантлы жазыўшы Төлепберген Қайыпбергеновтың дөретиўшилиги ҳәм оның шығармаларына тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Төлепберген Қайыпбергенов ҳәзирги қарақалпақ прозасының кәрўанбасысы, үлкен романист, қарақалпақ тарийхының жылнамашысы еди. Жазыўшының шығармалары 50-жыллардың орталарынан баслап жәрияланған. Оның дөретпелери өзбек, қазақ, рус, эстон, молдаван, украин, татар, түркмен, түрк ҳәм басқа да тиллерге аўдарылып басылған.  Жазыўшы «Қарақалпақ қызы» романы ушын  Қарақалпақстан Республикасы Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың, «Муғаллимге рахмет» повести ушын Өзбекстан Республикасы Ҳамза атындағы мәмлекетлик сыйлықтың,  «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясы ушын бурынғы аўқам мәмлекетлик сыйлығының, «Қарақалпақнама» роман-эссеси ушын  Махмуд Қашқарий атындағы халықаралық сыйлықтың, «О дүньядағы атама хатлар» дөретпеси ушын М.Шолохов атындағы  ҳәм басқа да бир қатар сыйлықлардың лауреаты болды.

Ол мәмлекетлик делегация ағзасы сыпатында АҚШ, Япония, Түркия, Монғолия, Вьетнам, Венгрия, Ҳиндстан еллерине барып, Арал машқалалары, елимиздиң тәғдири туўралы халықаралық басқоспаларда шығып сөйледи, дүньядағы бир қатар басылымларда публицистикалық мақалалар жәриялады. Соның менен бирге, Сирия, Ҳиндистан мәмлекетлерине барғанда бурынғы аўқам жазыўшыларының делегациясына, Армения ҳәм Түркменстан Жазыўшыларының съездлерине Өзбекстан жазыўшыларының делегациясына басшылық етти.

Илажда филология илимлериниң докторы, профессор К.Алламбергенов  «Т.Қайыпбергенов дөретиўшилиги ҳәм бүгинги қарақалпақ прозасы», филология илимлериниң кандидаты, жазыўшы А.Әбдиев «Т.Қайыпбергенов повестлериниң өзгешелиги» темаларында баянат жасады.

Әнжуманда мийнет ветераны Қ.Камалов, Қарақалпақстан халық шайыры, сенатор Г.Аннақлышева, шайыр Р.Мусурман, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы О.Әбдирахманов, Қарақалпақстан халық жазыўшысы М.Нызанов шығып сөйлеп, жазыўшының қарақалпақ прозасын раўажландырыўдағы мийнетлерине тоқтап өтти.

Туўған-туўысқанлары атынан иниси Орақбай Қайыпбергенов, улы Нурлыбек Қайыпбергенов салтанатлы әнжуман шөлкемлестириўшилерине ҳәм қатнасыўшыларға миннетдаршылық билдирди.

Илаж көркем өнер шеберлери ҳәм жас атқарыўшылардың концерт бағдарламасы, жазыўшы дөретпелери тийкарында сахналастырылған көринислер менен жуўмақланды.

 

Басқа жаңалықлар RSS