Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ШАРЎАЛАРДЫҢ ТУРМЫСЫ ЖАҢАЛАНБАҚТА

Соңғы жыллары мәмлекетимизде Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басшылығында халық хожалығының барлық тараўларын түпкиликли реформалаўға айрықша итибар қаратылмақта.

Соның ишинде аўыл хожалығының ажыралмас бир саласы есаплан­ған шарўашылықты раўажландырыў бойынша да кең көлемли жумыслар алып барылмақта. Атап айтқанда, бүгинги күни шарўаларымызды қоллап-қуўатлаў мақсетинде оларға жеңилликли кредитлер ажыратылып, өнимлери экспортқа шығарылып, аўыл хожалығы ушын зәрүр болған заманагөй техникалар сатып алыўына кең имканиятлар жаратылмақта. Соның ишинде Президентимиздиң арнаўлы қарары тийкарында елимизде Ветеринария ҳәм шарўашылықты раўажландырыў бойынша мәмлекетлик комитетиниң шөл­кемлестирилиўи, пайтахтымызда Самарқанд ветеринария медицина институты Нөкис филиалының ашылыўы ҳәм Тахтакөпир, Қоңырат, Қанлыкөл районларын шарўашылыққа қәнигелестирилген районларға айландырыў бойынша алып барылып атырған жумысларды айтып өтсек болады.

Тахтакөпир районы мәмлекетимиздиң ең арқа-шығыс аймағында жайлас­қан болып, өзиниң мийнеткеш халқы, қунарлы топырағы, шарўашылыққа қолайлы отлақлы жайлаўлары менен кеңнен белгили. Дийқаншылықта өзине тән мектеп жаратқан Өзбекстан Қаҳарманлары ­ Ағытай Адилов, Сәрсенбай Сейтназаров, атақлы шарўалар, мийнет қаҳарманы Самбай Қошмуратов, «Дослық» ордени ийеси, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген шарўа Елиўбай Отар­баевларды бүгин бәрше Өзбекстан халқы жақсы таныйды. Соңғы жыллары елимиз бойлап жүргизилип атырған кең көлемли реформалардың жемиси бүгин тахтакөпиршилер турмысында да ай­қын көзге тасланып, бундай өзгерислерди, халықтың өтип атырған ҳәр бир қуўанышлы күн­лерди көтериңки кеўил кейпия­тынан сезиўге болады. Әсиресе, районда ке­йинги жыллары азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў, халықты сапалы ҳәм арзан аўыл хожалығы өнимлери менен қамтамасыз етиў ислерине айрықша итибар қаратылып, тараўға заманагөй технологиялар ҳәм алдынғы ис-тәжирийбелерди енгизиў жумыслары әмелге асырылмақта. Буның ушын район­ға бы­йылғы жылдың өзинде Қазақстан Республикасынан «Едилбай» нәсилли 1190 бас қойлардың алып келингенлигин атап көрсетиўге болады. Алдағы ўақытлары аймаққа 40 мың бас усындай нәсилли қойларды алып келиў режелестирилген. Ҳәзирги ўақытлары районда 429 мың бас шарўа маллары күтимли бағылмақта.

Халқымыз суўды тиришилик дәреги деп бийкарға айтпаған. Бүгинги күни ра­йон аймағында 124 жер асты скважиналары бар болып, олар шарўаларға көп жыллардан берли хызмет көрсетип келмекте. Лекин, жыллар өткен сайын олардың көзлери питип, суў басымы төменлеп бармақта. Президентимиздиң шарўаларға қаратқан аталарша ғамқорлығының арқасында бул мәселениң де шешими табылып, арнаўлы жер бураўлаўшы мәкеме хызметкерлери тәрепинен усы қудықларды қайта оңлаў ҳәм сол арқалы суў басымын жоқарылатыў ислери басқышпа-басқыш алып барылмақта.

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов, Өзбекстан Республикасы Президентиниң мәсләҳәтшиси Т.Худайбергенов, бир қатар министрлик, мәкеме-шөлкем басшылары, Тахтакөпир, Шымбай, Қараөзек районлары ҳәкимлери Қызылқум жайлаўларында мийнет етип атырған  шарўалар турмысы менен танысып, оларға ҳармасын айтты. Алдынғы шопанлар ҳәм жер бураўлаўшы хызметкерлерге баҳалы саўғалар тапсырылды. Сондай-ақ, илаж қатнасыўшылары «Бийдайкөл» әтирапындағы жаңаланған суў скавижинасының бүгинги жағдайы менен танысып, алдағы ўақытлары ислениўи тийис ўазыйпалар бойынша өзлериниң пикир-усынысларын билдирди.

Өткерилген илажда сенатор Г.Аннақылышева, «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси баслығы Ш.Уснатдинов халқымызға көрсетип атырған ғамқорлығы ушын елимиз басшысына ҳәм республика ҳүкиметине терең миннетдаршылық билдирди. Илаж даўамында жыйнал­ғанларға көркем өнер шеберлери тәрепинен саз-сәўбетли концерт бағдарламасы қойып берилди. Соңынан шарўалардың кеўлин еле де көтериў мақсетинде гүрес, ат шабыс, қошқар дүгистириў сыяқлы миллий ойынларға нәўбет берилип, бул толайым халық ядында умытылмас тәсирлер қалдырды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

14.09.2019 М.Т.Кайпановты Бозатаў районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының БИЙЛИГИ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 81-статьясының 6-бәнтине муўапық Кайпанов Махмуд Тенгелович Бозатаў районы ҳәкими лаўазымына тайынлансын.

 

14.09.2019 БОЗАТАЎ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ БИРИНШИ СЕССИЯСЫ БОЛЫП ӨТТИ

14-сентябрь күни халық депутатлары Бозатаў районлық кеңесиниң биринши сессиясы болып өтти.

05.09.2019 Қарақалпақстан Республикасы Бозатаў районын шөлкемлестириў туўралы

Усы жылдың 4-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ХХVII сессиясы болып өтти. Сессияда Қарақалпақстан Республикасының Бозатаў районын шөлкемлестириў ҳаққында Жоқарғы Кеңестиң арнаўлы қарары қабыл етилди. Төменде қарар тексти менен толық танысыўыңыз мүмкин.