Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА АЙЫРЫМ ФЕРМЕРЛЕР ГЕКТАРЫНАН 80 ЦЕНТНЕРГЕ ШАМАЛАС ЗҮРƏƏТ АЛМАҚТА

Бүгин елимиздиң барлық аймақларында ырысқы-несийбемиз болған ғəллени қысқа ўақыт ишинде орып-жыйнап алыў жумыслары қызғын даўам етпекте. Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасының барлық районларында ғəлле орым-жыйым мапазы шөлкемлескенлик пенен алып барылмакта.

Усы жылдың зүрəəти ушын жетистирген ғəлле майданларынан 212 фермер хожалықлары тəрепинен мəмлекетке 7822 тонна дəн тапсырылып, шəртнамаларын 138 процентке артығы менен орынлаўға еристи.

Қуўанышлы тəрепи сонда, айырым фермер хожалықлары ҳəр гектар жерден 80 центнерге шамалас зүрəəт алыўға ериспекте. Елликқала районындағы «Парвордигор қўлласин» «Буркитлқалъа саодати», Əмиўдəрья районындағы «Хилола Ражапова», «Бекман Аллабергенов», Беруний районындағы «Реймов Анвар» фермер хожалықлары усылар қатарына киреди.

Мəмлекетке бийдай тапсырыў бойынша əмиўдəрьялы фермерлер бириншилерден қатарында бармақта. Райондағы 87 фермер хожалығы тəрепинен мəмлекетке шəртнамадағы 1552 тонна орнына 2176 тонна дəн тапсырылып, жыллық шəртнама режелерин 140 процентке артығы менен орынлады.

Сондай-ақ, Берунийде 56 фермер хожалығы 2697 тонна, Төрткүлде 25 фермер хожалығы 1333 тонна, Елликқалада 21 фермер хожалығы 742 тонна, Қанлыкөлде 4 фермер хожалығы 180 тонна, Шоманайда 6 фермер хожалығы 267 тонна, Хожелиде 5 фермер хожалығы 166 тонна, Тақыятаста 3 фермер хожалығы 109 тонна, Шымбайда 2 фермер хожалығы 68 тонна, Қараөзекте 2 фермер хожалығы 36 тонна ҳəм Қоңыратта 1 фермер хожалығы 47 тонна дəн тапсырып, шəртнамаларын артығы менен орынлаўға миясар болды.

 

 

 

Басқа жаңалықлар RSS