Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз — Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  28 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

Ҳәммемиз жақсы билемиз, бүгинги күнде ҳүрметли Президентимиз жаратып берген имканиятлар нәтийжесинде елимизде кең көлемли дөретиўшилик жумыслары әмелге асырылмақта.

Бул ийгиликли ислерди әмелге асырыўда пидәкерлик пенен мийнет етип атырған халқымыздың ел-халық ушын ислеген хызметлери өзиниң мүнәсип баҳасын таппақта.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде ғәрезсизлигимиздиң 28 жыллық байрамы мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы менен ҳүрметли атақларға, орден ҳәм медальларға ылайық деп табылған инсанларға, соның менен бирге, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарарына муўапық мәмлекетлик сыйлықлар және Ҳүрмет жарлықларын алыўға ерискенлерге усы сыйлықларды тапсырыў салтанаты болып өтти.

Салтанатлы мәресимди Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов кирис сөз бенен ашып, қатнасыўшыларды ғәрезсизлигимиздиң 28 жыллық байрамы менен қызғын қутлықлады.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов Ўатанымыздың жоқары сыйлықлары менен сыйлықланғанларды шын жүректен қутлықлап, оларға сыйлықларды салтанатлы түрде тапсырды.

Сыйлықланғанлар атынан республикалық қыстаўлы медициналық жəрдем илимий орайы Нөкис филиалының 1-санлы реанимация бөлими баслығы, “Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен денсаўлықты сақлаў хызметкери” Ким Виталий, Əмиўдəрья районы ҳəкимининиң орынбасары-ҳаял-қызлар комитетиниң баслығы, II дережели “Соғлом авлод учун” ордениниң ийеси М.Ахмедова, Нөкис қəнигелестирилген мəденият мектеби оқытыўшысы, Қарақалпақстан Республикасы Халық артисти Г.Мунтеева, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Шымбай районы Кеңеси баслығының биринши орынбасары, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген мəденият хызметкери Б.Абдуллаев, мойнақлы мийнет ветераны, «Дослық» ордениниң ийеси Васякина Ирина Михайловна, Қараөзек районындағы «Строй Вектор» ЖШЖ директоы, «Меҳнат шуҳрати» ордениниң ийеси Қ.Панаевлар шығып сөйлеп, мийнетлерин мүнәсип баҳалағаны ушын елимиз Президентине, республика басшыларына өз миннетдаршылықларын билдирди.

Халқымыз турмысында жүз берген жəне бир қуўанышлы ўақыя, бул — ҳүрметли Президентимиз тəрепинен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса Тажетдинович Ерниязовқа ең жоқары сыйлық – Өзбекстан Қаҳарманы ҳүрметли атағының берилиўи болды.

Бул ўақыяны жыйналғанлар узақ қол шаппатлаўлар менен қарсы алып, Ҳүрметли Президентимиздиң республикамыз басшысына, сондай-ақ, Қарақалпақстан халқына деген жоқары исеними деп қабыл етти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS