Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.

Əлбетте, ҳəр қандай нəтийжеге өз-өзинен ерисип болмайды. Бул ийгиликли иске районда бириншилерден болып шəртнамалық режелерин орынлаған “Мадат батыр” (120 пайыз), “Азамат” (134 пайыз), “Əдилбек” (103 пайыз) ҳəм басқа фермер хожалықларының үлеси айрықша болды.  

Пахта жыйын-терим мəўсимин жаўын-шашынлы күнлерге қалдырмастан қысқа мүддетлерде шөлкемлестирилгенлик жағдайында өткериў мақсетинде республикамызда бир қатар илажлар əмелге асырылмақта. Атап айтқанда, алдынғы теримшилерге автомашина, музлатқыш, телевизор, газ плитасы ҳəм басқа саўғалардың берилиўи жыйын-теримниң нəтийжелилигин арттырыўда үлкен əҳмийетке ийе болмақта.

Пахтадан ҳасыл болған бəлент қырман тек фермер хожалықларының  дəраматын арттырып ғана қоймастан, район халқының турмыс дəрежесиниң жəне де жақсыланыўына беккем тийкар болмақта.

 

Басқа жаңалықлар RSS