Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жоқарғы Кеңес Баслығы «Мулик» АПЖ турғынлары менен ушырасты

Усы жылдың 14-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов Тахтакөпир районының “Мүлик” аўыл пуқаралар жыйыны турғынлары менен ушырасты.

“Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек”. Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен алға сүрилген ҳәм бүгинги күнде өмиримиздиң ажыралмас бөлегине айланған бул принцип халқымыздың жәмийетке, мәмлекетке болған исенимин беккемлеў, шын мәнисте өмиринен разы болып жасаўына хызмет етпекте.

Үйме-үй жүрип, ашықтан-ашық сөйлесиў түринде шөлкемлестирилген ушырасыўда пуқаралар тийкарынан медициналық ҳәм коммуналлық хызмет, жол қурылысы, жеңиллетилген кредит ажыратыў сыяқлы мәселелерде мүрәжат етти. Усы мүрәжатлардың мәлим бөлеги сол жерде шешилген болса, толық үйренип шығыў ҳәм ўақыт талап ететуғын мүрәжатлар бойынша тийисли тараў басшыларына анық тапсырмалар берилди. Сондай-ақ, республикамыз басшысы ушырасыўда материаллық жәрдем сорап мүрәжат еткен, үш перзенттиң анасы Мийўа Мамутованың шанарағына барып, бул шаңараққа саўын сыйыр, газ плитасы, газ баллоны ҳәм де азық-аўқатлық өнимлерин тапсырды.

Буннан кейин Жоқарғы Кеңес Баслығы район ҳәм елимиздиң басқа аймақларынан келген исбилерменлер менен ушырасып, олардың да мүрәжатларын тыңлады ҳәм жүзеге келген машқалалы мәселелерди унамлы шешиў бойынша тийисли тараў басшыларына ўазыйпалар белгилеп берди. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси тәрепинен исбилерменлерге жолланған мүрәжаттың мақсет ҳәм мазмунына айрықша итибар қаратылды.

Бәршемизге белгили, усы жылдың 7-ноябринде Президентимиз тәрепинен қабыл етилген “Қарақалпақстан Республикасында шарўашылық тармақларын раўажландырыў илажлары ҳаққында”ғы қарарында республикамыздың Бозатаў, Мойнақ, Қоңырат районлары қатарында Тахтакөпир районын да шарўашылыққа қәнигелестириў белгиленген.  

Илажда усы қарардың мазмун-мәниси ҳәм әҳмийети, оның республикамызда шарўашылықты раўажландырыўдағы орны ҳаққында айрықша тоқтап өтилди ҳәм келешекте әмелге асырылыўы зәрүр болған ўазыйпалар белгилеп алынды.

Мыңнан артық халық жасап, тийкарынан шарўашылық, дийқаншылық, қусшылық, пал ҳәррешилиги менен шу­ғылланатуғын бул аўыл пуқаралар жыйыны республикамыздың шетки аймақларынан болып есапланады.

Өткен қысқа ўақыт ишинде “Мүлик” АПЖда да  қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары алып барылды. Атап айтқанда, “Абат аўыл” мәмлекетлик бағдарламасы шеңберинде мектепке шекемги билимлендириў, улыўма билим бериў, спорт, медициналық объектлерде реконструкция жумыслары алып барылды. Турақ жайлар ҳәм жоллар қайта оңланды. Буннан тысқары, халыққа таза ишимлик суўы жеткерип берилди.

Сондай-ақ, илаж шеңберинде азық-аўқат, аўыл хожалығы өнимлери ярмаркасы шөлкемлестирилди. Мәмлекетлик хызметлер агентлигиниң районлық бөлими тәрепинен халыққа көшпели хызмет көрсетиў де жолға қойылды. Соның менен бир қатарда 16-санлы мектеп жәмәәтине ҳәр түрли атамадағы 200 әдебий китаплар ҳәм спорт инвентарьлары саўға етилди.

 

Басқа жаңалықлар RSS