Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Бул қаланың көшесинен жүргенде...

Қосық мүлкиниң султаны Ибрайым Юсуповтың пайтахтымыз Нөкис қаласына арнап жазылған бул темада шығарған қосық қатарларын оқый отырып, бүгин күн сайын шырай ашып атырған қаламыздың жамалына көз тиймегей дейсең.

Ҳақыйқатында да, ғәрезсизлик жылларында қаншадан-қанша жаңаланыўлар жүз бермекте. Республикамыздың алыс-алыс аўылларын қала типине айландырыў, үлги жойбардағы жайлар салыў, булардың бәршеси ғәрезсизлик жемислери. Жақында ғана Өзбекстан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң исши топары тәрепинен ислеп шығылған арнаўлы қарар жойбары тийкарында 2014-2016-жылларда Нөкис қаласы ҳәм Беруний ра­йонында қурылыс ҳәм абаданластырыў жумысларын алып барыў режелестирилген. Мине, усы қарарда белгиленген ўазыйпалардан есапланған, пайтахтымызда жаңадан «Темир жолшылар», «Әжи­нияз» ҳәм «Балалар бағы» парклерин қурыў режелестирилген болып, бул бо­йынша да жумыслар әллеқашан басланып кетти.

 

Пайтахтымыз орайларының биринде шөлкемлестирилип атырған Әжинияз атындағы паркте де бүгинги күнде қурылыс ислери басланып кетти. Паркте көп қабатлы турақ жайлар, фонтанлар, батут, бассейн, лабиринт, карусельлер салынып, қаламыздың шырайлы дем алыў орынларының бирине айланатуғынына гүман жоқ.

Ҳақыйқатында да, қаламыздың барлық жеринде әмелге асырылып атырған буныңдай дөретиўшилик ислерди көрип,  көзимиз қуўанады ҳәм  Өзбекстан Қаҳарманы И.Юсуповтың төмендегидей қосық қатарлары менен...

Ўа Нөкисим, сен питпеген жырдайсаң,
Әйнегимнен таңда түскен нурдайсаң,
Ҳәр тойыңды Президент қутлықлап,

Дүнья турғаншелли жасап турғайсаң,

- дегимиз келеди.

 

Басқа жаңалықлар RSS