Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Пал ҳәррешилиги - пайдалы тараў

Соңғы жыллары республикамызда аўыл хожалығының әҳмийетли тармақларының бири болған пал ҳәррешилигин раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып киятыр. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2008-жыл 21-апрельдеги «Жеке жәрдемши, дийқан ҳәм фермер хожалықларында пал ҳәррешилигин раўажландырыў ҳәм көбейтиўди күшейттириў, пал өнимлерин жетистириў ҳәм ислеп шығарыўды кеңейттириў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы қарары ҳәм Министрлер Кабинетиниң 2009-2011-жылларда пал ҳәррешилиги тараўын раўажландырыў бойынша қабыл етилген илажлар бағдарламасы тийкарында кең көлемли жумыслар әмелге асырылды ҳәм бул жумыслар даўам етип атыр. Усындай жумыслардың нәтийжесинде республикамызда пал өнимлерин жетистириў муғдары жылдан-жылға артып бармақта.

Шемби күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Қарақалпақстан Республикасы Тоғай хожалығы бас­қармасы, Германия халық­аралық бирге ислесиў жәмийети (GIZ), Өзбекстан саўда-санаат палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен «Пал ҳәррешилик тийкарларыF пал ҳәррелерин көбейтиў ҳәм тәрбиялаў. Пал ҳәррелер кеселликлери ҳәм зыянкеслери» атамасында семинар өткерилип, оған республикамызда пал ҳәррешилиги менен шуғылланатуғын хожалықлардың ўәкиллери, жеке исбилерменлер қатнасты. Семинарда тараўды буннан былай да раўажландырыў, пал ҳәрресин өсириў менен шуғылланыўшыларға қолайлы шараятларды жаратып бериў бойынша кең түрде сөз болды ҳәм Қарақалпақстан Пал ҳәррешилиги ассоциациясы дүзилди.

Екшемби күни болса Нөкис дийқан базарында «Пал өнимлери байрамы» саўда ярмаркасы шөлкемлестирилди. Оған пал ҳәррешилиги менен шуғылланыўшы 40 тан аслам хожалық ўәкиллери ҳәм жеке исбилерменлер өз өнимлери менен қатнасты. Ярмарканың ашылыў салтанатында Өзбекстан саўда-санаат палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасының баслығы Х.Қайпназаров, Өзбекстан Республикасы Пал ҳәррешилиги ассоциа­циясының баслығы Х.Никадамбаев, Германия халық­аралық бирге ислесиў жәмийетиниң координаторы Б.Ҳабибуллаев, Қарақалпақстан Республикасы Тоғай хожалығы бас­қарма баслығының орынбасары А.Ибрагимов, республика Руўхый үгит-нәсият ора­йының баслығы Ш.Уснатдинов, «Сақаўат» қайырқомлық қорының баслығы Г.Қурбанов ҳәм басқалар сөзге шығып, өткерилип атырған илаждың әҳмийети, пал өнимлериниң абзаллығы, оның инсан саламатлығын беккемлеўдеги роли ҳаққында айта келип, тараўды раўажландырыў бойынша өзлериниң пикир-усынысларын билдирди.

­ Қарақалпақстан Республикасы Пал ҳәррешилик ассоциациясын дүзиўден гөзленген тийкарғы мақсет ­ тараў ўәкиллерине ҳәр тәреплеме жәрдем көрсетиў, оларды оқытыў ушын курслар ашыў, зәрүрли әсбап-үскенелер менен тәмийинлеў, пал өнимлерин сырт еллерге экспортқа шығарып, республикамыздың экономикалық потенциалын беккемлеўге үлес қосыўдан ибарат, - дейди ассоциация баслығы Әжинияз Сейтниязов. ­ Кешеги ҳәм бүгинги өткерилип атырған илажлар бундай жумысларымыздың басламасы. Келешекте пал ҳәррешилиги тараўын раўажландырыў бойынша көплеген жумысларды атқарыўды режелестирип отырмыз...

Саўда ярмаркасы барысында қатнасыўшылар арасында таярлаған пал өнимлериниң сапасы бо­йынша таңлаў шөлкемлес­тирилип, Нөкис районындағы «Қурбаниязов Шарипбай» фермер хожалығынан Қурбаниязовлар шаңарағы ҳәм Әмиўдәрья районы «Қыпшақ» мәмлекетлик тоғай хожалығының директоры Икрам Халбаевлар биринши орынды ийелеген болса, екинши ҳәм үшинши орынлар берунийли Анвар Қалменов пенен кегейлиши Маржан Бекмурзаеваларға несип етти. Жеңимпазлар шөлкемлестириўшилер тәрепинен таярлан­ған диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

 

Басқа жаңалықлар RSS