Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Президент саўғалары тапсырылды

Әзелден балажанлы халқымыз ул-қызларының жақтылы келешеги ушын барын аямайды. Қалаберсе Президентимиздиң атап көрсеткениндей, «Перзентлеримиз бизден гөре күшли, билимли, дана ҳәм әлбетте бахытлы болып жасаўы шәрт». Сонлықтан да жас әўладқа тәлим-тәрбия бериў мәселеси елимизде мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилген.

Кирип киятырған 2014-жылдың «Саламат бала жылы» деп аталыўы да балаларға деген айрықша итибардың айқын көриниси балып табылады. Ҳәр жылы Жаңа жыл қарсаңында кем тәмийинленген шаңарақларда тәрбияланып атырған, асыраўшысынан айрылған, жетим балаларға Президент саў­ғаларын салтанатлы жағдайда тапсырыў жақсы дәстүрге айланған.

Усындай мәресим 29-декабрь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында болып өтти. Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы   М.Ерниязов шығып сөйлеп, кишкентайларды жаңа жыл менен қутлықлады ҳәм олар­ға Президент саўғаларын салтанатлы рәўиште тапсырды.

- Жаңа жыл саўғасы ушын Президентимизге оғада миннетдарман, -дейди 1-санлы Республикалық «Балалар үйи»ниң тәрбияланыўшысы А.Аллибеков. - 2014-жылдың «Саламат бала жылы» деп жәрияланыўы, бизлерге деген үлкен дыққат-итибардың белгиси, деп түсинемиз. Усындай ғамқорлыққа жуўап ретинде биз келешекте елимиздиң буннан былай да гүллеп раўажланыўына өз үлесимизди қосыўға умтыламыз...

Сондай-ақ, салтанатлы мәресимде шайыр Р.Мусырман өзиниң балаларға арнал­ған қосығын оқып берди.

Илаж көркем-өнер шеберлериниң рәң-бәрең концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

Салтанатлы мәресимге Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Б.Янгибаев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.