Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН БЕСИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 27-июнь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы болып өтти. Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлиси Сенаты ҳәм Қарақалпақстан Республикасы ҳүкиметиниң ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса Тәжетдинович Ерниязов алып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Сессияда Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў коммиссиясының баслығы Е.Джуманазаровтың мәлимлемеси тыңланды ҳәм бул мәселе бойынша тийисли қарар қабыл етилди.

«Адам иммунитети жетиспеўшилиги вирусы пайда ететуғын кеселликтиң тарқалыўына қарсы гүресиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары туўралы 17-санлы «Ақбашлы» сайлаў округинен депутат, Жоқарғы Кеңестиң Социаллық раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитетиниң баслығы Б.Нурабуллаев баянат жасады.

Бул мәселе бойынша 12-санлы «Қызкеткен» сайлаў округинен депутат М.Қурбанов ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев шығып сөйледи ҳәм додалаўлардан соң Нызам қабыл етилип, өз күшине енгизилди.

Сессияда Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққындағы мәселе бойынша Жоқарғы Кеңес Баслығының орынбасары А.Хамраев баянат жасады.

Баянатшы ҳәм сөзге шыққан 63-санлы «Алтынкөл» сайлаў округинен депутат, Қоңырат районының ҳәкими З.Зайтов, 43-санлы «Толқын» сайлаў округинен депутат, Әмиўдәрья районының ҳәкими Р.Йўлдашевтың атап өткениндей, Олий Мажлис Нызамшылық палатасы тәрепинен усы жыл 27-мартта қабыл етилген ҳәм Олий Мажлис Сенаты тәрепинен усы жыл 10-апрелде мақулланған Өзбекистан Республикасы Конституциясының 32, 78, 93, 98, 103 ҳәм 117 статяларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққындағы нызамы қабыл етилген еди. Бунда ҳәкимият ҳәм басқарыў системасын буннан былай да жетилистириў, «күшли мәмлекеттен-күшли пуқаралық жәмийетке қарай» принципиниң басқышпа-басқыш әмелге асырылыўын тәмийинлеў, атқарыўшы уйымлардың жумысы үстинен жәмийетлик қадағалаў орнатыў, халық депутатлары жергиликли кеңеслери тәрепинен ўәлаят, район ҳәм қала ҳәкимлериниң есапларын тыңлап барыў әмелиятын енгизиў сыяқлы демократиялық ҳәм принципиаллық нормалар киргизилди.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына да усы нормаларды киргизиў арқалы, ҳәкимият ҳәм басқарыў системасын буннан былай да демократияластырыў, Президентимиз И.А.Кәримовтың елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў концепциясында белгилеп берилген реформалардың басқышпа-басқыш әмелге асырылыўын тәмийинлеў, сондай-ақ, ҳүкимет, жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымларының елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў ўазыйпаларын әмелге асырыў барысындағы жуўапкершилигин арттырыў нәзерде тутылмақта.

Додалаўлардан соң депутатлар нызам жойбарын мақуллады ҳәм бул мәселе бойынша тийисли қарар қабыл етти.

Конституцияға киргизилип атырған өзгерис ҳәм қосымшалар республикамыздың социаллық-экономикалық ҳәм сиясий раўажланыўының ҳуқықый кепилликлерин жетилистириўге хызмет етеди.

Буннан соң депутатлар «Қарақалпақстан Республикасының айырым нызамларына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбарын көрип шықты.

Бул бойынша 44-санлы «Қыпшақ» сайлаў округинен депутат, Жоқарғы кеңестиң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары мәселелери комитетиниң баслығы С.Хожаназаров баянат жасады.

Нызам жойбары бойынша 38-санлы «А.Қадирий» сайлаў округинен депутат А.Халимов, 85-санлы «Мойнақ қалалық» сайлаў округинен депутат Б.Матмуратов шығып сөйледи. Бул мәселе депутатлар тәрепинен қарап шығылды ҳәм даўыс бериў жолы менен нызам қабыл етилип, өз күшине енгизилди.

Күн тәртибиндеги гезектеги мәселе-Халықты таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў бойынша әмелге асырылып атырған комплексли илажлар туўралы «Түйемойын-Нөкис» регионаллық суў өткизгишинен пайдаланыў басқармасының баслығы Ә.Досназаров баянат жасады.

Ҳақыйқатында да, соңғы жыллары елимизде халықты таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў мәселесине айрықша итибар қаратылмақта. Быйылғы жылдың 6 айы даўамында инвестиция бағдарламасына муўапық аўыллық елатлы пунктлерди ишимлик суў менен тәмийинлеў бойынша 7 миллиард 883,2 миллион сўмлық, узынлығы 79,4 километр суў тармақларын қурыў, соның ишинде үлгили жойбарлар тийкарында қурылып атырған турақ-жайлар массивлеринде 1,6 миллиард сўмлық узынлығы 22,4 километр суў тармақларын қурыў режелестирилип, олардың тийкарғы бөлеги орынланды ҳәм жылдың екинши ярамында 12 миллиард сўмлық 138 километр суў тармақларында қурылыс ҳәм оңлаў жумысларын алып барыў реже қылынбақта.

Сондай-ақ, баянатшы тәрепинен келтирилген мағлыўматлар тийкарында депутатлар халықты таза ишимлик суўы менен тәмийнлеўде ушырасып атырған машқалалар дөгерегинде өзлерин қызықтырған бир қатар сораўларға жуўаплар алды.

Бул мәселе бойынша 22-санлы «Жамбасқала» сайлаў округинен депутат, Төрткүл районының ҳәкими Р.Сейтов ҳәм 59-санлы «Кетенлер» сайлаў округинен депутат, Шоманай районының ҳәкими И.Дәўлетмуратов шығып сөйлеп, өзлери басшылық етип атырған аймақта бул бағдарда алып барылып атырған жумысларға ҳәмде ушырасып атырған кемшиликлерге тоқтап өтти. Билдирген пикир-усыныслардан соң депутатлар тәрепинен тийисли қарар қабыл етилди.

Сессия «Қарақалпақстан Республикасы айырым судлары судьяларының ўәкилликлери ҳаққында»ғы мәселени көрип шықты. Бахберген Сагидуллаевич Убайдуллаев Қарақалпақстан Республикасы Хожалық суды баслығының орынбасары, Полат Махамаддинович Дошмуратов Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқарғы судының судьясы болып сайланды, Сайлаўбай Аманбаевич Мамбеткадыров жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының баслығы, Шынберген Марқабаевич Нурхожаев Пуқаралық ислер бойынша Нөкис районлараралық судының баслығы, Зияда Отепбаевна Сейдуллаева Пуқаралық ислер бойынша Нөкис районлараралық судының судьясы, Арысланбек Джолдасбаевич Балтабаев Пуқаралық ислер бойынша Беруний районлараралық судыңың баслығы, Зинетбай Бердибаевич Расбергенов Пуқаралық ислер бойынша Беруний районлараралық судының судьясы етип тайынланды.

Депутатлар Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының сессиялар аралығында қабыл еткен қарарларын тастыйықлады.

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы өз жумысын тамамлады.

 

Басқа жаңалықлар RSS