Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жумысларымызды еле де жанландырыў - дәўир талабы

Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы пуқаралық жуўапкершилик ҳәм миллий мақтаныш сезимин күшейтиў, адамларды Ўатан тәғдирине тийислилик сезиминде тәрбиялаў бағдарында бас­қышпа-басқыш системалы жумыс алып барыўды тийкарғы ўазыйпаларынан бири деп биледи. Ўатан сүйиўшилик ҳәм миллий тиклениў идеяларын өзиниң бағдарламалық мақсети деп билетуғын партия бүгин сиясий майданда өз орнына ийе сия­сий күшке айланбақта.

Президентимиз И.Кәримовтың Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 21 жыллығына арналған салтанатлы мәресимдеги «Әмелге асырып атырған реформаларымызды және де тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин қурыў - жарқын келешегимиздиң тийкарғы факторы» атамасындағы баянатында сиясий партиялар, ең дәслеп, өз электоратына, мәмлекет ҳәм жәмийет қурылысының тийкарғы мәселелери, мәмлекетте жүргизилип атырған ишки ҳәм сыртқы сиясат бойынша анық позициясына ийе болыўы, сайлаўшылардың мәплерин қорғаўы зәрүрлиги ҳәм депутатлық топарлардың жумысларын еле де жетилистириў мәселелерине айрықша дыққат қаратты. Сиясий партиялардың бүгинги күндеги хызметине берилген баҳа ҳәм билдирилген мүнәсибет ӨзМТДПның барлық дәрежедеги шөлкемлерине ҳәм депутатлық топарларына айрықша жуўапкершилик жүклейди.

Мине, усыннан келип шығып, ӨзМТДПнан сайланған Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиндеги ӨзМТДП депутатлық фракциясының 2014-жылға мөлшерленген ис режесине тийкарланып Президентимиз И.Кәримовтың Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 21 жыллығына арналған салтанатлы мәресимдеги баянатының мазмун-мәнисин кең жәмийетшилик арасында түсиндириў мақсетинде өзим сайланған Нөкис районы аймағындағы Қутанкөл ҳәм Шортанбай аўыл хожалық кәсип-өнер колледжлеринде сәўбетлесиў кешелери өткерилди.

Президентимиз И.Кәримов тәрепинен 2014-жылдың «Саламат бала жылы» деп жәрияланғаны бәршемизге үлкен жуўапкершилик жүклейди ҳәм бул бағдарда әмелге асырылып атырған жумысларды жаңа басқышқа көтериўде айрықша әҳми­йетке ийе. «Саламат бала жылы» мәмлекетлик бағдарламасының мазмун-мәнисинен келип шығып, ӨзМТДП депутатлық фракциясының ис-режеси ислеп шығылды. Бул процессте тараў қәнигелери менен биргеликте өзим сайланған аймақта жасаўшы халық арасында репродуктив саламатлық мәселеси, алдынғы медициналық жәрдем ҳәм мәсләҳәтлерди шөлкемлестириў, ана ҳәм бала саламатлығына кери тәсир етип атырған машқалаларды сапластырыў бойынша түсиндириў ҳәм де үгит-нәсият жумысларын алып барыўды күшейтиўге де айрықша итибар қаратылмақта.

Сондай-ақ, оқыў орынлары менен аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынларында шаңарақ ҳәм неке қатнасықларын тәртипке салыў, жаслар арасында ерте турмыс қурыўдың, ҳаял-қызлар арасында мийнет миграциясы ҳәм адам саўдасының алдын алыў, ҳаял-қызларымыздың ҳуқықый, медициналық мәдениятын асырыў ҳәм халық арасында руўхый-ағартыўшылық тәрбияны күшейтиўге қаратылған жумысларды еле де күшейтиў бағдарында тийисли тараў қәнигелери менен биргеликте сәўбетлесиў кешелери өткерилмекте. Бул бағдардағы жумыслардың нәтийжелилигин еле де асырыў мақсетинде жәмийетлик шөлкемлер менен биргеликте ис-илажлар режеси ислеп шығылды.

Бүгин мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформа ҳәм жаңаланыўлардың орайында инсан ҳәм ең уллы қәдирият есапланған оның өмири турады. Ҳәр бир инсанның жақсы жасаўы, жәмийетте өз орнына ийе болыўы, өз ҳуқық ҳәм мәплериниң қорғалыўына ерисиў ушын барлық имканиятлар жаратылған. Бул бағдардағы жумысларды еле де жетилистириў, халық арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў ҳәм тийисли орынларға мәселе менен шығыў, партия депутатлық фракциясы жумысын еле де жанландырыў алдымызда турған әҳмийетли ўазыйпа болып есапланады.

 

 

Рамберген СЕЙТЖАНОВ,
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты.

 

Басқа жаңалықлар RSS