Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Аймақ турғынларының қуўанышы шексиз

Елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларын қоллап-қуўатлаў мәселесине айрықша дыққат қаратылып, бул бағдардағы жумыслар барған сайын жетилистирилмекте.

Бүгин елимиздиң қайсы жерине бармаң, онда жаңа турақ жайлардың, спорт объектлериниң, оқыў орынларының ҳәм өндирислик кәрханалардың бой тиклеп атырғанын көрип, кеўлиң көтериледи.

Төрт мыңнан аслам халық жасайтуғын Нөкистеги 52-санлы «Нәўбәҳәр» мәкан пуқаралар жыйыны турғынлары турмысында қуўанышлы ўақыя жүз берди.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы бирден-бир буйыртпашы хызмети инжиниринг компаниясы, «Мәҳәлле» жәмийетлик қа­йыр­қомлық фонды және қәўендер мәкемелердиң жәрдеминде усы мәкан пуқаралар жыйынының жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды. Сметалық нырқы 440 миллион  сум болған бул объектти «Қарақалпақ қурылыс монтажлаў бас­қармасы» (баслығы Ақбай Нақипов) жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қолы гүл қурылысшылары белгиленген мүддетте сапалы етип питкерди. Сондай-ақ, бул жерде жолларды қурыў ҳәм пайдаланыў басқармасының хызметкерлери имараттың дөгерегин асфальтлаў  ҳәм абаданластырыў бойынша 600 миллион сумлық жумыс көлемин орынлады. Заманагөй үлгиде қурылған еки қабатлы имаратта Нөкис қалалық ишки ислер бөлимине қараслы 202-санлы милиция таяныш пункти, медпункт, қалалық жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры унитар кәрханасының «Қызкеткен» филиалы, аймақлық салық инспекциясы, балалар ушын шынығыў бөлмелери ҳәм халыққа турмыс хызметин көрсетиў шақапшалары жайласқан.

- Аймағымызда усындай әжайып имаратты қурып, бизлердиң ықтыярымызға бергени ушын республика басшылығына ҳәм қала ҳәкимиятына, сондай-ақ,  зәбердес қурылысшы­ларға тәнҳа өзимниң ҳәм пүткил аймақ турғынлары атынан шексиз миннетдаршылық билдиремен,-дейди 52-санлы «Нәўбәҳәр» МПЖ баслығы Базаргүл Юлдашева. -Бул жерде бизлер ҳәм  пуқаралар ушын барлық қолайлықлар жаратылған. Мәсләҳәтшилеримиз ҳәм сақшыларымыз компьютер ҳәм басқа да әсбап-үскенелер менен тәмийинленген өз бөлмелерине ийе. Бул болса пуқаралардың мүтәжин питкериў ушын күтә қолай.

Мәкан пуқаралар жыйыны имараты пайдаланыўға тапсырыў мәресиминде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Нурабуллаев, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Әлеўов, Нөкис қаласының ҳәкими Ж.Опаев, Ишки ислер министриниң орынбасары Д.Хусаинов, Өзбекистан «Мәҳәлле» жәмийетлик қайырқомлық фонды Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Х.Елмуратов, архитектор О.Төрения­зов ҳәм басқалар сөзге шығып, елимизде Президентимиздиң басшылығында жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымларының ўәкилликлерин кеңейтиў ҳәм жумысын жетилистириў бағдарында әмелге асырылып атырған илажлар пуқаралардың нызамлы мәплерин қорғаўға хызмет ететуғынын атап өтти.

Илажда бир топар қурылысшыларға баҳалы саўғалар тапсырылды.

 

Басқа жаңалықлар RSS