Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Байрам алды ушырасыўлар

Өткен ҳәр бир күн бизлерди ең уллы, ең әзиз байрам болған Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 23 жыллығы даңқлы байрамына жақынластырмақта. Байрам алдынан район ҳәм қалаларымызда, аўыл ҳәм мәҳәллелерде, жәмийетлик шөлкемлерде ғәрезсизликтиң әҳмийети, усы дәўир ишинде қолға киргизилген жетискенликлер менен табысларымыз, ең баслысы, миллий қәдириятларымызды тиклеўдеги ислер, руўхый дүньямыздағы өзгерислерди кең халық қатламына жеткериўде ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер ҳәм басқа да илажлар өткерилмекте.

Жақында республикамызға Ташкент қаласынан бир топар илимпазлар, көркем-өнер ғайраткерлери, тарийхшылар келип, районларда ушырасыўлар өткерди. Усындай ушырасыўлардың бири Нөкис районының орайы «Ақмаңғыт» поселкасында болып, бунда сиясий илимлер докторы, профессор Абдуваҳоб Қошқаров, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти, актёр Муҳаммадали Абдуқундузов, Өзбекистан миллий академик театрының актрисасы, белгили эстрада қосықшысы Замира Бешимова, журналист Хусан Нишановлар болып, район халқы менен ушырасып, ғәрезсизлик жылларындағы жетискенликлеримизге тоқтап өтти.

Әсиресе, Абдуваҳоб Қошқаровтың жанлы сәўбети, елимизде ең бириншилерден болып Бабур образын жаратқан халық артисти Муҳаммадали Абдуқундузовтың «Бабур» видеофильминен ҳәм ата-аналарды улығлаўшы монологлары, Замира Бешимованың эстрадалық қосықлары ушырасыў қатнасыўшыларында терең тәсир қалдырды.

Сондай-ақ, ушырасыўда белгили эстрада қосықшылары Раджив Атажанов ҳәм Әзийма Үсеновалар өзлериниң йошлы намалары менен сахнаға шықты.

Ушырасыў соңында ра­йон ҳәкими Е.Сейтназаров тәсирли ушырасыў ушын келген мийманларға терең миннетдаршылық билдирди ҳәм районда исленип атырған ийгиликли жумыслар ҳаққында мағлыўмат берди.

***

Усы топар ағзаларының ушырасыўлары  Кегейли, Хожели районларында да болып өтти.

 

Басқа жаңалықлар RSS