Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Сайлаўларда ғалаба хабар қуралларының роли

Жақында Пуқаралық жәми­йети қәлиплесиўин мониторинг етиў бийғәрез инс­титуты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими тәрепинен «Сайлаўларды сәўлелендириўде ғалаба хабар қуралларының роли» атамасында дөгерек сәўбети шөлкемлестирилди.

Оған Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиў бийғәрез  институты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими қәнигелери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери, Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының ағзалары, сиясий партия қәнигелери, экспертлер қатнасты.

Елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин, барлық салаларда болғаны сыяқлы сайлаў системасын ҳәм процесин демократияластырыўға байланыслы әҳмийетли реформалар өткерилди. Сайлаўларды  демократиялық түрде шөлкемлестириў және өткериўдиң нызамшылық ҳәм шөлкемлестириўшилик - ин­фраструктурасының тийкарлары жаратылды. Пуқаралардың сайлаў ҳуқықы менен  еркинлигин тәмийинлеў, демократиялық сайлаў системасы ҳәм халықаралық нормаларға сай келетуғын миллий сайлаў нызамшылығын қәлиплестириў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылды. Ең әҳмийетлиси, болып өтип атырған сайлаўларды ашық-айдын түрде өткериў, бул процесске халықаралық ҳәм сия­сий партиялардың бақлаўшыларын белсене қатнастырыў, оған байланыслы барлық илажларды ғалаба хабар қураллары арқалы қалыс сәўлелендириў үлкен әҳмийетке ийе болмақта.

Дөгерек сәўбетинде Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиў бийғәрез институты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлиминиң бас қәнигеси Қ.Исмайлов, Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы баслығының орынбасары С.Қудайбергенов, Баспасөз ҳәм хабар агентлигиниң директоры П.Палымов ҳәм басқалар шығып сөйледи.

Шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, сайлаў процесин системалы сәўлелендириўде, сия­сий партиялардың сайлаў алды үгит-нәсият жумысларын әмелге асырыўда ғалаба хабар қуралларының тутқан орны айрықша. Сайлаў процесин сәўлелендирип барыўда ғалаба хабар қуралларының ҳуқықлары ҳәм олар әмел ететуғын қағыйдалар «Пуқаралардың сайлаў ҳуқықларының кепилликлери ҳаққында», «Өзбекистан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҳаққында», «Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисине сайлаў ҳаққында», «Халық депутатлары ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық кеңеслерине сайлаў ҳаққында»ғы нызамларда анық көрсетип берилген.

Елимизде ғалаба хабар қуралларының сайлаў процесиндеги белсендилиги бойынша барлық шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый шараятлар жаратыл­ған.

Дөгерек сәўбетинде быйылғы жылдың декабрь айында елимизде мәмлекетлик ҳәкимияттың ўәкилликли уйымларына өткерилетуғын сайлаў процеси, оған таярлық көриўде ғалаба хабар қуралларының орны менен ўазыйпалары, сиясий партиялар­ға сайлаў алды үгит-нәсият жумысларын әмелге асырыўда ғалаба хабар қураллары тәрепинен ажыратылатуғын эфир ўақты ҳәм көлеми, сиясий партиялар, депутатлыққа талабанлардың белсендилигин сәўлелендириўде журналистлердиң ҳуқықлары, ўазыйпалары ҳәм басқа да әҳми­йетли мәселелер додаланды.

Илаж соңында қатнасыўшылар өзлерин қызықтырған сораўларына жуўап алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS