Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жас өспиримлер тәрбиясына айрықша итибар

Усы жыл 6-август күни Нөкисте Адам саўдасына қарсы гүресиў, нызамсыз миграцияның алдын алыў ҳәм жас өспиримлер мәселелерине бағышланған мәжилис болып, оған республика ҳүкиметиниң ағзалары, район ҳәм қала ҳәкимлери, районлық ҳәм қалалық ҳаял-қызлар комитетлер баслықлары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың, жәмийетлик шөлкемлердиң басшылары, жас өспиримлер ислери және адам саўдасына қарсы гүресиў бойынша комиссиялардың ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң Баслығы Б.Янгибаев алып барды.

Илажда атап өтилгениндей, республикада Адам саўдасына қарсы гүресиў бо­йынша республикалық мәкемелераралық аймақлық комиссиясы тәрепинен усы жылдың жети айы даўамында Өзбекистан Республикасының «Адам саўдасына қарсы гүресиў ҳаққында»ғы Нызамы және Президентимиздиң 2008-жыл 8-июльдеги «Адам саўдасына қарсы гүресиўдиң нәтийжелилигин арттырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў бойынша бир қанша жумыслар әмелге асырылды.

Адам саўдасы жынаятынан жәбирленген 9 пуқара Ташкент қаласындағы реабилитация орайында даўаланып қайтты.

Адам саўдасына қарсы гүресиў бойынша Қарақалпақстан Республикасы аймақлық мәкемелераралық комиссиясының быйылғы жылғы ис-режесине муўапық адам саўдасының алдын алыў ҳәм оған қарсы гүресиў, халықты жумыс пенен тәмийинлеўге байланыслы нызамлардың орынланыўы, жәбирленгенлерге медициналық ҳәм психологиялық жәрдем көрсетиў бойынша орынларда әмелге асырыл­ған илажлар ҳәр тәреплеме үйренип шығылмақта.

Сондай-ақ, нызамсыз миграцияның алдын алыў ҳәм оны тәртипке салыў, сырт еллердеги пуқараларды қайтарыў ҳәм жумысқа орналастырыў бүгинги күнниң ең әҳмийетли мәселелериниң бири болып қалмақта.

Және бир әҳмийетли мәселе - бул жас өспиримлердиң тәрбиясы болып табылады. Республикамыз хал­қының 35 процентин жас өспиримлер қурайды. Ҳәзирги күнде Халық билимлендириў министрлиги системасындағы 310 мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде 32796 бала, 721 улыўма билим бериў мектебинде 249440 оқыўшы тәлим-тәрбия алып, орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасына қараслы 103 академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер колледжинде 79793 жас кәсип-өнер сырларын үйренбекте.

Быйылғы жылы республикадағы улыўма билим бериў мектеплериниң 9-класын питкерген 27229 жас лицей ҳәм колледжлерде оқыўын даўам еттиретуғын болды. Кәсип-өнер колледж­лери питкериўшилерин жумысқа орналастырыў бойынша да кең көлемли жумыслар алып барылмақта.

Билимлендириў мәкемелериндеги жас өспиримлердиң бос ўақытын мазмунлы ҳәм кеўилли өткериўи ушын 188879 жас өспирим ҳәр қыйлы дөгереклерде қатнасып, 79228 жас өспирим спорт пенен турақлы шуғылланбақта.

Быйылғы жылдың жети айы даўамында жас өспиримлер ислери бойынша комиссиялар тәрепинен әмелге асырылған илажлар нәтийжесинде профилактика есабына алынған жас өспиримлердиң саны өткен жылға салыстырғанда 52 ге кемейди.

Мәжилисте комиссиялардың жумысында унамлы нәтийжелер менен бир қатарда, айырым кемшиликлердиң де орын алып атырғаны сынға алынды.

Мәжилисте Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасының бөлим баслықлары Ө.Қудайбергенов, Қ.Рейипназаров, Ишки ислер министрлиги бөлим баслығының орынбасары Б.Шаханов, Денсаўлықты сақлаў министриниң биринши орынбасары Қ.Камалов, Мийнет ҳәм халықты социаллық қорғаў министри У.Сабуров баянатлар жасады.

Күн тәртибиндеги мәселелер бойынша мәпдар шөлкемлер басшыларының есаплары тыңланды.

Мәжилиске Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары, республикалық ҳаял-қызлар комитетиниң баслығы З.Ибрагимова, республика прокуроры С.Самадов, ишки ислер министри Қ.Бердиев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS