Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Қараөзектеги умытылмас мәўритлер

Бүгинги күнде Өзбекистанда 130 дан аслам миллет, 16 диний конфессия ўәкиллери беккем аўызбиршиликте жасап, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң раўажланыўы жолында пидайы мийнет етип атыр. Олардың тыныш ҳәм татыў турмысын тәмийинлеў, елимизде демократиялық принциплерге тийкарланған еркин пуқаралық жәмийетин қурыўдағы белсендилигин арттырыў ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап-ақ ҳүкиметимиз сия­сатының баслы бағдарына айланды. Бул жолда елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов баслап берген көлемли илажлар бүгин турмысымызда өз көринисин таўып, бәрше ўатанласларымызды қуўанышқа бөлеп атыр.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 22-январьдағы «Мәдений-ағартыўшылық ҳәм үгит-нәсият ислерин шөлкемлестириўди және де жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы Режеси талапларын орынлаў шеңберинде ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық мүнәсибети менен елимиз бойлап орынлардағы билимлендириў мәкемелеринде «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек!» деген атамада үгит-нәсият илажларын өткериў нәзерде тутылған еди. Бул илаждың жуўмақлаўшы басқышын усы жылдың 17-22-октябрь сәнелеринде Қарақалпақстан Республикасында өткериў белгиленген.

Шийшемби күни елимиздиң атақлы жазыўшы-шайырлары, жас алымлары, кино ҳәм театр актёрлары, көркем өнер шеберлери, эстрада атқарыўшылары ҳәм «Ниҳол» сыйлығы ийелеринен ибарат үгит-нәсиятшылардың бир топары Қараөзек районында болды. Район ҳәкимиятында, аўыл хожалығы, экономика ҳәм турмыс хызмети кәсип-өнер колледжлеринде, «Мәденият» хожалығында, бир қатар мектеплерде болып өткен ушырасыўларда илаж қатнасыўшылары ғәрезсизлик жылларында халқымыз ерискен үлкен жетискенликлер, мәмлекетимиздиң жәҳән жәмийетшилигинде тутқан орны, жасларымыздың илим, мәденият ҳәм спортта қолға киргизген табыслары, абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары ҳаққында кең түрде сөз етти. Ушырасыўларда ғәрезсизлик жылларында елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримовтың басшылығында әмелге асырылған кең көлемли реформалар ҳаққында сөз етиўши видеоролик қойып берилди. Белгили көркем өнер ҳәм эстрада шеберлери тәрепинен атқарылған қызықлы концерт бағдарламалары жыйнал­ғанларға үлкен заўық бағышлады.

- Қарақалпақстанның қубла районларында бир неше мәрте болған болсам да арқа зонасына биринши сапарым, - дейди Өзбекистан Жазыўшылар аўқамының ағзасы, «Инсон ва қонун» газетасының бас редакторы Қошқар Нарқабыл. - Қарақалпақ халқының кеўили, пейилине жараса жери де кең екен. Ушырасыўларда бул халықтың, әсиресе, жасларының ерискен табысларын, айдын келешегимизге болған исенимин көрип, шексиз қуўанышқа бөлендик...

Өткерилген үгит-нәсият илажлары барысында мийманлар, сондай-ақ, Қараөзек районында әмелге асырылған абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары менен де танысып, умытылмас тәсирлер алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

30.08.2017 Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

20.08.2017 ШОМАНАЙДА БАЛАЛАР КИТАП ДҮКАНЫ АШЫЛДЫ

Президентимиз усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўамында, Шоманай районында да болып, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў, қала ҳәм районларымызды абаданластырыў бойынша бир қатар усыныслар берген еди.

16.08.2017 ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистанан Көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминиң көргизбе сарайында елимиз ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамына бағышланған «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўының республикалық басқышы өткерилди.

15.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНЕ БОСАҒАН ОРЫНҒА САЙЛАНҒАН ДЕПУТАТТЫ ДИЗИМГЕ АЛЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Босаған орынға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатын сайлаў бойынша 2017-жыл 13-августта өткерилген сайлаўдың жуўмақлары ҳаққындағы округлик сайлаў комиссиясының протоколына тийкарлана отырып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланған төмендеги депутат дизимге алынсын:

14.08.2017 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

14-август күни Халық депутатлары Тақыятас районлық Кеңесиниң гезексиз биринши сессиясы болып өтти.

14.08.2017 Ф.Е.АЛЛАМБЕРГЕНОВТЫ ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫ ҲӘКИМИ ЛАЎАЗЫМЫНА ТАЙЫНЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫНЫҢ БИЙЛИГИ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 81-статьясының 6-бәнтине муўапық Алламбергенов Фархат Ембергенович Тақыятас районы ҳәкими лаўазымына тайынлансын.

14.08.2017 ТАРАЎҒА ЖАҢА АВТОМАШИНАЛАР

Бүгинги күнде мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў тараўын реформалаў мәмлекетлик бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша анық мақсетке қаратылған ҳәм избе-из илажлардың әмелге асырылыўы нәтийжесинде халыққа мәмлекет тәрепинен кепилликли бийпул медициналық жәрдем бериўди тәми­йинлейтуғын қыстаўлы кешиктирип болмайтуғын медициналық жәрдем көрсетиўдиң бир пүтин системасы шөлкемлестирилмекте.

11.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЖЕТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 11-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы болып өтти.