Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Қараөзектеги умытылмас мәўритлер

Бүгинги күнде Өзбекистанда 130 дан аслам миллет, 16 диний конфессия ўәкиллери беккем аўызбиршиликте жасап, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң раўажланыўы жолында пидайы мийнет етип атыр. Олардың тыныш ҳәм татыў турмысын тәмийинлеў, елимизде демократиялық принциплерге тийкарланған еркин пуқаралық жәмийетин қурыўдағы белсендилигин арттырыў ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап-ақ ҳүкиметимиз сия­сатының баслы бағдарына айланды. Бул жолда елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов баслап берген көлемли илажлар бүгин турмысымызда өз көринисин таўып, бәрше ўатанласларымызды қуўанышқа бөлеп атыр.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 22-январьдағы «Мәдений-ағартыўшылық ҳәм үгит-нәсият ислерин шөлкемлестириўди және де жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы Режеси талапларын орынлаў шеңберинде ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық мүнәсибети менен елимиз бойлап орынлардағы билимлендириў мәкемелеринде «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек!» деген атамада үгит-нәсият илажларын өткериў нәзерде тутылған еди. Бул илаждың жуўмақлаўшы басқышын усы жылдың 17-22-октябрь сәнелеринде Қарақалпақстан Республикасында өткериў белгиленген.

Шийшемби күни елимиздиң атақлы жазыўшы-шайырлары, жас алымлары, кино ҳәм театр актёрлары, көркем өнер шеберлери, эстрада атқарыўшылары ҳәм «Ниҳол» сыйлығы ийелеринен ибарат үгит-нәсиятшылардың бир топары Қараөзек районында болды. Район ҳәкимиятында, аўыл хожалығы, экономика ҳәм турмыс хызмети кәсип-өнер колледжлеринде, «Мәденият» хожалығында, бир қатар мектеплерде болып өткен ушырасыўларда илаж қатнасыўшылары ғәрезсизлик жылларында халқымыз ерискен үлкен жетискенликлер, мәмлекетимиздиң жәҳән жәмийетшилигинде тутқан орны, жасларымыздың илим, мәденият ҳәм спортта қолға киргизген табыслары, абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары ҳаққында кең түрде сөз етти. Ушырасыўларда ғәрезсизлик жылларында елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримовтың басшылығында әмелге асырылған кең көлемли реформалар ҳаққында сөз етиўши видеоролик қойып берилди. Белгили көркем өнер ҳәм эстрада шеберлери тәрепинен атқарылған қызықлы концерт бағдарламалары жыйнал­ғанларға үлкен заўық бағышлады.

- Қарақалпақстанның қубла районларында бир неше мәрте болған болсам да арқа зонасына биринши сапарым, - дейди Өзбекистан Жазыўшылар аўқамының ағзасы, «Инсон ва қонун» газетасының бас редакторы Қошқар Нарқабыл. - Қарақалпақ халқының кеўили, пейилине жараса жери де кең екен. Ушырасыўларда бул халықтың, әсиресе, жасларының ерискен табысларын, айдын келешегимизге болған исенимин көрип, шексиз қуўанышқа бөлендик...

Өткерилген үгит-нәсият илажлары барысында мийманлар, сондай-ақ, Қараөзек районында әмелге асырылған абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары менен де танысып, умытылмас тәсирлер алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

16.05.2017 Районлық Кеңестиң сессиясы

Усы жыл 16-май күни Халық депутатлары Елликқала районлық Кеңесиниң гезексиз 21-сессиясы болып өтти. Сессияда шөлкемлестириў мǝселеси қаралды.

09.05.2017 Еслеў - мəңгилик, қəдирлеў - уллы пазыйлет

9-май - Еслеў ҳәм қәдирлеў күни пүткил елимиз бойлап кеңнен белгиленбекте. Себеби, еслеў ҳәм қәдирлеў - инсан ақыл-ойының тәкирарланбас руўхый жемиси, тиришиликтиң әзелий өлшеми болып табылады. Кеўли мийрим-шәпәәтке ҳәм сақаўатқа толы инсанлар ғана өзиниң тарийхын, ата-бабаларын ҳәмийше еслейди ҳәм жарқын келешек ушын пидәкерлик мийнет етип атырған заманласларының қәдирине жетеди.

04.05.2017 Мойнақ районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма екинши сессиясы болып өтти

Усы жыл 4-май күни Халық депутатлары Мойнақ районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма екинши сессиясы болып өтти. Сессияның күн тǝртибинде шөлкемлестириў мǝселеси қаралды.

03.05.2017 Таңлаў жаңа табысларға бағдарлайды

Экономиканың тийкар­ғы буўыны болған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик дүнья тәжирийбесинде ишки базарларды керекли өнимлер ҳәм хызметлер менен толықтырыўдың тийкарғы дәреги болып хызмет етеди

03.05.2017 Нөкис районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. Сессияның күн тǝртибинде шөлкемлестириў мǝселеси қарап шығылды. 

03.05.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

С.С.Данияровты Мойнақ районы ҳǝкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

02.05.2017 Урыс қатнасыўшысына турақ жай

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 4-апрельдеги «Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы пәрманы, «Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине таярлық көриў ҳәм оны өткериў илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў бағдарында екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы Режеп Қурманмедовқа Хожели районы Тақыятас қаласы «Халықлар дослығы» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 1-киши район 2-жайдан үш ханалы турақ жай саўға етилди.

02.05.2017 Хожели районлық Кеңесиниң сессиясы

Усы жыл 2-май күни Халық депутатлары Хожели районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма тоғызыншы сессиясы болып өтти.

02.05.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

А.П.Сейтаховты Нөкис районы ҳǝкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

02.05.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

Д.Ж.Қайповты Хожели районы ҳǝкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги