Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Қараөзектеги умытылмас мәўритлер

Бүгинги күнде Өзбекистанда 130 дан аслам миллет, 16 диний конфессия ўәкиллери беккем аўызбиршиликте жасап, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң раўажланыўы жолында пидайы мийнет етип атыр. Олардың тыныш ҳәм татыў турмысын тәмийинлеў, елимизде демократиялық принциплерге тийкарланған еркин пуқаралық жәмийетин қурыўдағы белсендилигин арттырыў ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап-ақ ҳүкиметимиз сия­сатының баслы бағдарына айланды. Бул жолда елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов баслап берген көлемли илажлар бүгин турмысымызда өз көринисин таўып, бәрше ўатанласларымызды қуўанышқа бөлеп атыр.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 22-январьдағы «Мәдений-ағартыўшылық ҳәм үгит-нәсият ислерин шөлкемлестириўди және де жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы Режеси талапларын орынлаў шеңберинде ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық мүнәсибети менен елимиз бойлап орынлардағы билимлендириў мәкемелеринде «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек!» деген атамада үгит-нәсият илажларын өткериў нәзерде тутылған еди. Бул илаждың жуўмақлаўшы басқышын усы жылдың 17-22-октябрь сәнелеринде Қарақалпақстан Республикасында өткериў белгиленген.

Шийшемби күни елимиздиң атақлы жазыўшы-шайырлары, жас алымлары, кино ҳәм театр актёрлары, көркем өнер шеберлери, эстрада атқарыўшылары ҳәм «Ниҳол» сыйлығы ийелеринен ибарат үгит-нәсиятшылардың бир топары Қараөзек районында болды. Район ҳәкимиятында, аўыл хожалығы, экономика ҳәм турмыс хызмети кәсип-өнер колледжлеринде, «Мәденият» хожалығында, бир қатар мектеплерде болып өткен ушырасыўларда илаж қатнасыўшылары ғәрезсизлик жылларында халқымыз ерискен үлкен жетискенликлер, мәмлекетимиздиң жәҳән жәмийетшилигинде тутқан орны, жасларымыздың илим, мәденият ҳәм спортта қолға киргизген табыслары, абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары ҳаққында кең түрде сөз етти. Ушырасыўларда ғәрезсизлик жылларында елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримовтың басшылығында әмелге асырылған кең көлемли реформалар ҳаққында сөз етиўши видеоролик қойып берилди. Белгили көркем өнер ҳәм эстрада шеберлери тәрепинен атқарылған қызықлы концерт бағдарламалары жыйнал­ғанларға үлкен заўық бағышлады.

- Қарақалпақстанның қубла районларында бир неше мәрте болған болсам да арқа зонасына биринши сапарым, - дейди Өзбекистан Жазыўшылар аўқамының ағзасы, «Инсон ва қонун» газетасының бас редакторы Қошқар Нарқабыл. - Қарақалпақ халқының кеўили, пейилине жараса жери де кең екен. Ушырасыўларда бул халықтың, әсиресе, жасларының ерискен табысларын, айдын келешегимизге болған исенимин көрип, шексиз қуўанышқа бөлендик...

Өткерилген үгит-нәсият илажлары барысында мийманлар, сондай-ақ, Қараөзек районында әмелге асырылған абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары менен де танысып, умытылмас тәсирлер алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

27.11.2017 АРНАЎЛЫ ОҚЫЎ КУРСЫ БАСЛАНДЫ

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың усы жыл 12-июль күни Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм Өзбекистан Экологиялық ҳәрекетиниң ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы атқарыўшысы болыўы керек» темасындағы шығып сөйлеген сөзи ҳәр биримизге, соның ишинде сиясий партиялардың ўәкиллерине, депутатларға айрықша ўазыйпа және жуўапкершилик жүклейди. Усы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы мәмлекетлик басқарыў академиясы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси тәрепинен сиясий партиялардың ўәкиллери ҳәм аймақлық Кеңес депутатлары ушын арнаўлы оқыў курсы шөлкемлестирилди.

27.11.2017 УЛЛЫ ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ ҲҮРМЕТ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  уллы бабамыз, белгили шайыр Бердақ Ғарғабай улы туўылғанының 190 жыллығына бағышланған салтанатлы кеше болып өтти.

26.11.2017 КОМИССИЯНЫҢ ҮЙРЕНИЎ ЖУМЫСЛАРЫНЫҢ ЖУЎМАҒЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Бурын хабар етилгениндей, усы жылдың 17-август күни Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң басшылығында Ишки ислер уйымлары системасында алып барылып атырған жумыслардың жағдайы, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилисинде Қарақалпақстанда ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бойынша әмелге асырылған жумыслар нәтийжелерин Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты жанындағы комиссия мәжилисинде қарап шығыў ҳәм алдағы ўазыйпаларды белгилеп алыў тапсырылған еди. Усы мәселелер бойынша 1-10-ноябрь күнлери аралығында комиссияның жумысшы топары ағзалары республикамыздың қала ҳәм районларында болып, алып барылған жумыслар менен танысты.

24.11.2017 БЕРДАҚ БАБАМЫЗДЫҢ 190 ЖЫЛЛЫҒЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Қарақалпақ классик әдебиятының көрнекли ўәкили, уллы бабамыз Бердақ Ғарғабай улының  190 жыллығына бағышланған әдебий кешелер республикамыз бойлап өткерилип келинбекте. 

24.11.2017 ҲӘР БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДА

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда «Халық мәмлекетлик уйымларына емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек»,- деген принцип тийкарында Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын атқарып келмекте.

24-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов Тақыятас районында болып, бул жердеги халық қабыллаўханасы жумыслары менен танысты ҳәм 7-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасыў өткерди.

23.11.2017 БАЛАЛАРДЫ ЗЫЯНЛЫ МАҒЛЫЎМАТТАН ҚОРҒАЎ МӘСЕЛЕСИ ТАРАЎ БАСШЫЛАРЫ НӘЗЕРИНДЕ

Пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатында Өзбекистан баспасөз ҳәм хабар агентлиги тәрепинен дөгерек сәўбети өткерилди.