Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Президент саўғалары тапсырылды

Елимизде ҳәр жылы жаңа жыл қарсаңында кем тәмийинленген шаңарақларда тәрбияланып атырған, бағыўшысынан айрылған, жетим балаларға Президент саўғаларын салтанатлы жағдайда тапсырыў жақсы дәстүрге айланған.

Быйылғы жылы да бул мәселеге айрықша итибар қаратылып, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң  2016-жыл     5-сентябрьдеги «Президент аршасы илажларын өткериўге таярлық көриў ҳәм оны жоқары көтериңкилик руўхта шөлкемлестириў ҳаққында»ғы баянламасы тийкарында орынларда салтанатлы мәресим ҳәм қайыр сақаўатлық илажлары өткерилмекте.

29-декабрь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында «Президент аршасы» илажы өткерилип, оған Хожелидеги «Меҳрибанлық үйи» тәрбияланыўшылары ҳәм Нөкис қаласында жасап атырған жәрдемге мүтәж ҳәм бағыўшысынан айрылған балалар мирәт етилди.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, кишкенелерди кирип киятырған 2017-жыл менен шын жүректен қутлықлады ҳәм оларға Президент саўғаларын, сондай-ақ, Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен таярланған саўғаларды салтанатлы жағдайда тапсырды.

- Бизиң тәрбияланыўшыларға берилип атырған жаңа жыл саўғасы ҳәм көрсетилип атырған усындай ҳүрмет-иззетлери ушын Президентимизге ҳәм республикамыз басшыларына терең миннетдаршылық билдиремен, - дейди Халық билимлендириў министрлигине қараслы пайтахтымыздағы 4-cанлы герең ҳәм шала еситиўши балалар ушын қәнигелестирилген мәмлекетлик билимлендириў мәкемесиниң дефектологи Шийрингул Қутыбаева. – Бүгинги арша байрамына ата-анасынан айрылған бес оқыўшымды алып келдим ҳәм олардың республика басшысының қолынан Президент саўғасын алып, үлкен қуўанышларға бөленип атырғанынан өзгеше тәсир алдым. Ал, бүгинги илаж қатнасыўшыларына қойып берилип атырған концерт бағдарламалары олардың өмиринде узақ ўақыт сақланып қалады, деп ойлайман.

Илажда 230 дан аслам балаларға Президентимиздиң жаңа жыл саўғалары тапсырылды ҳәм оларға республика көркем өнер шеберлери тәрепинен таярлаған байрам концерти инам етилди.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Нөкис қаласының ҳәкими Ж.Опаев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

24.01.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығының бийлиги

Ж.Ембергеновты Хожели районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығының бийлиги

24.01.2017 Районлық кеңестиң сессиясы

Усы жыл 24-январь күни Халық депутатлары Хожели районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма бесинши сессиясы болып өтти.

18.01.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он төртинши сессиясы қарары

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он төртинши сессиясы қарары

13.01.2017 Ўатанды қорғайды жигиттиң мәрти

Усы күнлери пүткил елимиз бойлап Ўатан қорғаўшылары күни және қураллы Күшлеримиз дүзилгениниң 25 жыллығы кең түрде белгиленбекте. Байрам мүнәсибети менен қала ҳәм районларда, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларында, әскерий бөлимлерде, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларында, мийнет жәмәәтлеринде ҳәр қыйлы ушырасыўлар, спорт жарыслары, концерт бағдарламалары ҳәм қайырқомлық илажлары өткерилмекте.

01.01.2017 Ата-бабалардың дәстүрине садықлық

Биринши Президентимиз баслап берген жол арқалы көз алдымызда жүз берип атырған өзгерислер ҳәм жаңаланыўлар, халықтың турмыс дәрежеси ҳәм сапасының жедел өсип, елимиз келбети, мәмлекетимиздиң жәҳән жәмийетшилигиндеги орны пүткиллей өзгерип атыр­ғаны ҳәр бир ўатанласымызға мақтаныш бағышламақта.

31.12.2016 Халқымызға Жаңа жыл қутлықлаўы

Өзиниң дөретиўшилик жумыслары, ийгиликли ислери, жаңаланыўлары менен ажыралып туратуғын және бир жыл тарийхқа айланып баратырған усы қуўанышлы демлерде гүллән халқымыз кирип киятырған Жаңа жылды өзгеше кейпият, келешекке беккем исеним, үмит ҳәм арзыў-нийетлер менен күтип алмақта.

28.12.2016 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он үшинши сессиясы ҳаққында мәлимлеме

Усы жыл 28-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он үшинши сессиясы болып өтти.

28.10.2016 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ он екинши сессиясы ҳаққында мәлимлеме

Усы жыл 27-октябрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ он екинши сессиясы болып өтти. Оған Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ҳәм республика ҳүкиметиниӊ ағзалары, Жоқарғы Кеӊес депутатлары, министрликлер менен ведомстволардыӊ, мәкеме ҳәм кәрханалардыӊ, ҳуқық қорғаў уйымларыныӊ басшылары, ғалаба хабар қуралларыныӊ ўәкиллери қатнасты.

20.10.2016 Қараөзектеги умытылмас мәўритлер

Бүгинги күнде Өзбекистанда 130 дан аслам миллет, 16 диний конфессия ўәкиллери беккем аўызбиршиликте жасап, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң раўажланыўы жолында пидайы мийнет етип атыр. Олардың тыныш ҳәм татыў турмысын тәмийинлеў, елимизде демократиялық принциплерге тийкарланған еркин пуқаралық жәмийетин қурыўдағы белсендилигин арттырыў ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап-ақ ҳүкиметимиз сия­сатының баслы бағдарына айланды.