Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Президент саўғалары тапсырылды

Елимизде ҳәр жылы жаңа жыл қарсаңында кем тәмийинленген шаңарақларда тәрбияланып атырған, бағыўшысынан айрылған, жетим балаларға Президент саўғаларын салтанатлы жағдайда тапсырыў жақсы дәстүрге айланған.

Быйылғы жылы да бул мәселеге айрықша итибар қаратылып, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң  2016-жыл     5-сентябрьдеги «Президент аршасы илажларын өткериўге таярлық көриў ҳәм оны жоқары көтериңкилик руўхта шөлкемлестириў ҳаққында»ғы баянламасы тийкарында орынларда салтанатлы мәресим ҳәм қайыр сақаўатлық илажлары өткерилмекте.

29-декабрь күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында «Президент аршасы» илажы өткерилип, оған Хожелидеги «Меҳрибанлық үйи» тәрбияланыўшылары ҳәм Нөкис қаласында жасап атырған жәрдемге мүтәж ҳәм бағыўшысынан айрылған балалар мирәт етилди.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, кишкенелерди кирип киятырған 2017-жыл менен шын жүректен қутлықлады ҳәм оларға Президент саўғаларын, сондай-ақ, Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен таярланған саўғаларды салтанатлы жағдайда тапсырды.

- Бизиң тәрбияланыўшыларға берилип атырған жаңа жыл саўғасы ҳәм көрсетилип атырған усындай ҳүрмет-иззетлери ушын Президентимизге ҳәм республикамыз басшыларына терең миннетдаршылық билдиремен, - дейди Халық билимлендириў министрлигине қараслы пайтахтымыздағы 4-cанлы герең ҳәм шала еситиўши балалар ушын қәнигелестирилген мәмлекетлик билимлендириў мәкемесиниң дефектологи Шийрингул Қутыбаева. – Бүгинги арша байрамына ата-анасынан айрылған бес оқыўшымды алып келдим ҳәм олардың республика басшысының қолынан Президент саўғасын алып, үлкен қуўанышларға бөленип атырғанынан өзгеше тәсир алдым. Ал, бүгинги илаж қатнасыўшыларына қойып берилип атырған концерт бағдарламалары олардың өмиринде узақ ўақыт сақланып қалады, деп ойлайман.

Илажда 230 дан аслам балаларға Президентимиздиң жаңа жыл саўғалары тапсырылды ҳәм оларға республика көркем өнер шеберлери тәрепинен таярлаған байрам концерти инам етилди.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Нөкис қаласының ҳәкими Ж.Опаев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.