Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Таңлаў жаңа табысларға бағдарлайды

Экономиканың тийкар­ғы буўыны болған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик дүнья тәжирийбесинде ишки базарларды керекли өнимлер ҳәм хызметлер менен толықтырыўдың тийкарғы дәреги болып хызмет етеди. Бүгинги күнде елимизде исбилерменликти раўажландырыўға қаратылған кең ҳуқықый база жаратылды. Тараўды тәртипке салып барыўшы 400 ден аслам нызамлар, Президент пәрманлары ҳәм ҳүкиметлик қарарлар қабыл етилген. Əсиресе, соңғы жылларда Президентимиз тәрепинен исбилерменликти раўажландырыўға, олардың еркинлигин тәми­йинлеўге, тараўдағы ҳәр қандай тосқынлықларды болдырмаўға, исбилерменлик пенен шуғылланыўды қәлеўшилерди қаржылай қоллап-қуўатлаў, түрли салық ҳәм басқа да мәжбүрий төлемлерден азат етиўге, экспорт дәрежесин арттырыў мақсетинде жол транспорт қәрежетлери ҳәм бажыхана төлемлеринен преференциялар бериў - бул тараўдың жумысларын және де жоқары басқышларға көтерди.

 Көпшиликке мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылы республикамыз исбилерменлери, фермерлери ҳәм өнерментлериниң қатнасыўында Өзбекистан Республикасы Президенти саўғасы ушын «Ташаббус» таңлаўы өткерилип, бул таңлаў киши бизнес ўәкиллериниң исбилерменлик тараўындағы басламаларын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеўдиң өзине тән бир көриниси болып табылады.

3-май күни пайтахтымызда «Ташаббус-2017» таңлаўының республикалық басқышы болып өтти. Оған усы таңлаўдың районлық ҳәм қалалық бас­қышларында жеңимпаз болған 44 фермер, исбилермен ҳәм өнерментлер қатнасты.

Бул таңлаўдың мақсети - мәмлекетимиз экономикасында болып атырған унамлы өзгерислерди көрсететуғын, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти қоллап-қуўатлаў ҳәм оларды хошаметлеў бойынша оғада үлкен әҳмийетке ийе болып табылады,-дейди Өзбекистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығының биринши орынбасары Қ.Азербаев.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында болып өткен «Ташаббус-2017» таңлаўы дәслеп қатнасыўшылар тәрепинен ислеп шығарылған өнимлердиң көргизбеси менен танысыўдан басланып, оған исбилерменлер ҳәм өнерментлер өзлериниң азық-аўқат өнимлери, ки­йим-кеншеклер, үй-руўзыгершилик буйымларын, қурылыс материалларын, фермерлеримиз өзлери жетистирген аўыл хожалық ҳәм шарўашылық өнимлерин кең жәмийетшилик нәзерине усынды.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының биринши орынбасары М.Содиқов ашып берди. Соңынан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов, Республика фермерлер Кеңесиниң баслығы, Өзбекистан Қаҳарманы С.Сейтназаров, Өзбекистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы Х.Қайыпназаровлар сөз сөйледи.

Шығып сөйлегенлердиң атап өткениндей, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти, фермерлик ҳәрекетин қоллап-қуўатлаў, исбилерменлердиң билим ҳәм кәсиплик шеберлигин жетилистириў ҳәм олардың алдынғы тәжирийбелерин ен жайдырыўда бул таңлаў айрықша  әҳмийетке ийе. Усындай илажлардың нәтийжесинде жеке сектордың елимиз экономикасындағы  үлеси жылдан-жылға  артып бармақта.

- Ҳүкиметимиз тәрепинен киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўына қаратылып атырған айрықша итибардың нәтийжесинде республикамыздың алыс районларының бири болған Төрткүл районында да бүгинги күни фермерлеримиз, исбилерменлик субъекти ўәкиллери қыйын ықлым шараятында да аянбай мийнет етип, елимиздиң гүллеп-раўажланыўына өзлериниң үлесин қосып келмекте,-дейди Төрткүл районы фермерлер Кеңесиниң жетекши қәнигеси О.Гаипов. - Ал, булардың ишинен бир қаншасының бүгинги таңлаўдың ҳәр қыйлы номинациялары бойынша сыйлықланыўы бизлерге көтериңки йош бағышлады.

Күнниң екинши ярымында «Ташаббус-2017» жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтип, онда таңлаўдың тийкар­ғы бағдарлары ҳәм басқа да бир неше номинациялары бо­йынша жеңимпазлар анықланды. Тийкарғы «Ең жақсы исбилермен» бағдарында Нөкис қаласынан «Кардар ислеп шығарыў өнимлери» ЖШЖ баслығы М.Шымбергенов, «Ең жақсы фермер» бағдарында Қоңырат районынан «Мустақыллық» фермер хожалығы баслығы Қ.Утеков, «Ең жақсы өнермент» бағдарында болса Шымбай ра­йонынан жеке исбилермен А.Турекеевлер биринши орынға ылайық деп табылды ҳәм усы жылдың 16-17-май күнлери Ташкент қаласында болып өтетуғын жуўмақлаўшы басқышқа жолламаны қолға киргизип, шөлкемлестириўшилер тәрепинен арнаўлы диплом ҳәм қымбат баҳалы саў­ғалар менен сыйлықланды.

Таңлаў жуўмағында Қарақалпақстан Республикасы «Нураный» қорының баслығы Ш.Уснатдинов ҳәм тараў басшылары жеңимпазларды қутлықлап, алдағы Өзбекистан көлеминде болып өтетуғын жарыста әўметлер тиледи. Илаж қарақалпақ эстрада жулдызлары ҳәм жас атқарыўшыларының концерт бағдарламасы менен жуўмақланды. 

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.