Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаслар фестивалы Төрткүлден басланды

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма алты жыллығы мүнәсибети менен «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен «Өзбекистан муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзентлеримиз!» сүрени астында жаслар фестивалы Аралбойы үлкесинде жоқары көтериңкилик руўхында өткерилмекте.

16-май күни Төрткүл ра­йонының орайлық стадионында усы жаслар фестивалына бағышланған әдебий-музыкалық хореографиялық театрластырылған байрам салтанаты болып өтти.

Фестивальды шөлкем­лес­тириўдеги тийкарғы мақсет — жасларды елимизде ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылып атырған социаллық, сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жақыннан таныстырыў, бул процесслерге кеңпейиллик ҳәм шүкирлик сезимлерин қәлиплестириў, «ғалабалық мәденият»тың унамсыз тәсирлеринен қорғаў, жасларды миллий қәдириятларымызға ҳүрмет ҳәм садықлық руўхында тәрбиялаўдан ибарат.

Фестиваль «Камалат» ЖЖҲның ең ири үгит-нәсиятлаў жойбары сыпатында 2011-жылдан берли республикамыздың барлық қала ҳәм районлары, узақ аўыл ҳәм мәҳәллелеринде өткерилип, оның абырайы жылдан-жылға артып бармақта.

Илаж шеңберинде жоқары оқыў орынларының студент жаслары, орта арнаўлы оқыў орынлары ҳәм улыўма билим бериў мектеплериниң оқыўшылары, мәҳәллелердеги жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, елимизде алып барылып атырған сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жасларды жақыннан таныстырыў мақсетинде ҳәрекеттиң республикалық кеңесиниң ықтиярлылары тәрепинен үгит-нәсият жумыслары алып барылды. Орынларда бул илажлардың жоқары шөлкемлескенлик пенен өткерилиўин тәмийинлеў мақсетинде жергиликли үгит-нәсиятшылар топарлары дүзилип, олардың қурамына мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының, жәмийетлик шөл­кемлердиң ўәкиллери, илимпазлар, жәмийетлик ғайраткерлер, инталы жаслар қамтылды.

Фестиваль республикамыздың барлық оқыў орынларында, әскерий бөлимлерде, мәденият ҳәм дем алыў орынларында, спорт майданшаларында, өзин-өзи бас­қарыў уйымларында төрт күн даўамында өткерилиўи белгиленип, ол өзинде жасларымыздың дүнья қарасын ҳәм руўхый жақтан жетиклигин тәмийинлеўге ҳызмет ететуғын жойбарларды  жәмлеген.

«Өзбекистан муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзентлеримиз!» сүрени астында өткерилген жаслар фестивалының салтанатлы мәресиминде  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Хамраев шығып сөйледи.

Гала концертте Таш­кент­тен келген белгили қосықшылар, республика көркем өнер шеберлери ҳәм Төрткүл районындағы талантлы жаслардың атқарыўындағы ана-Ўатанды, жаслықты тәрип­леўши қосықлар, сахналық көринислер тамашагөйлердиң нәзерине усынылды. 

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.