Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Белсенди жасларды бирлестирген илаж

ШЫМБАЙ. Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен «Өзбекистан — муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзент­леримиз!» сүренлери астында республикамыздың Төр­ткүл ра­йонында басланған жаслар фестивалы 17-май күни Шымбай ра­йонында даўам етти.

«Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң ең ири үгит-нәсият жойбарларынан бири болған бул фес­тиваль 2011-жылдан бери елимиздиң барлық аймақларында, қала ҳәм ра­йонларымызда, ҳәттеки, шетки аўылларымызда да шөлкемлескенлик пенен өткерилип келинбекте.

Жаслар фестивалының қатнасыўшыларын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов қутлықлады.

Атап өтилгениндей, елимиздиң таянышы ҳәм сүйениши болған жасларымыздың тәлим-тәрбия алыўы, белгили бир кәсипти ийелеўи, спорт пенен турақлы шуғылланып, саламатлығын беккемлеўи ушын елимизде барлық имканиятлар жаратылған. Бир сөз бенен айтқанда, ғәрезсиз Өзбекистан ҳақыйқатында да жас­лар­ға, соның менен бирге, перзентлерине шексиз меҳир ҳәм итибар көрсететуғын, олардың бахытлы келешеги ушын ҳеш нәрсени аямайтуғын қүдиретли елге айланды.

Илаж шеңберинде мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының, жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, илимпазлар, жәмийетлик турмыстың түрли салаларында табысларды қолға киргизип киятыр­ған жаслардан шөлкемлестирилген үгит-нәсият топарлары районның бир қатар оқыў орынларында, пуқаралар жыйынларында болып, саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылықтың ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жаман иллетлерге қарсы гүресиў бағдарындағы жойбарлар әмелге асырылды.

Жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық театрластырылған концерт бағдарламасы Б.Темирбаевтың атқарыўындағы «Ўатан тәрипи» қосығы менен басланды. Буннан кейин елимиз шегараларының қол қатылмаслығы, халқымыздың тынышлығы жолында аянбай хызмет етип атыр­ған әскерлердиң, халықаралық ҳәм республикалық көлемдеги жарыслардың қатнасыўшылары болған жас спортшылардың көргизбели шығыўлары болды. «Шайырлар мушайрасы» деп аталған бөлимде Әлишер Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Пушкин, Абай, Абдулла Орипов, Ибрайым Юсупов сыяқлы классик ша­йырлардың қосықларынан үзиндилер жаңлады.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артистлер, «Ниҳол» сыйлығының лауреатлары, жас талант ийелери тәрепинен атқарылған түрли миллет ўәкиллериниң қосықлары жаслар тәрепинен узақ даўам еткен қол шаппатлаўлар менен қоллап-қуўатланып турылды.

***

ҚОҢЫРАТ. 18-май күни бул илаж Қоңырат районында даўам етти. Район ҳәкимлиги, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси менен бирликте шөлкемлестирген илаждың ашылыўында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалар процесинде жаслардың интеллектуал потенциалын және де арттырыўға, қәбилетли жигит-қызларды анықлаў ҳәм хошаметлеўге айрықша итибар қаратылып атырғанын атап өтти.

Фестиваль шеңберинде шөлкемлес­тирилген гала-концертте қарақалпақ халқының миллий кийимлериниң, үй-руўзыгершилик тутыныў буйымларының, сахна төрине тигилген отаўлар көргизбеси мийманларда үлкен тәсир қалдырды.

Концерт даўамында ана топырағымызда бирге татыў турмыс кеширип киятырған туўысқан халықлардың миллий мәдениятының, миллий армия­мызға байланыслы көринислердиң сахнада сәўлелениўи илаж қатнасыўшыларын айрықша заўыққа бөледи. 

Жас әўладтың руўхый ҳәм  интеллектуаллық талапларын қанаатландырыўда китаптың, әдебияттың тутқан орны менен  әҳмийетин және де арттырыўға қаратылған сахналық көринис Бердақ, И.Юсупов, А.С.Пушкин, Мақтумқулы сыяқлы елимиз ҳәм дүнья әдебияты ўәкиллериниң  образлары арқалы атқарып берилди.

Бул фестиваль Мойнақ, Қанлыкөл, Шоманай, сондай-ақ, Қоңырат районларынан қатнасқан жаслардың жүрегинде уллы жигер оятты.   

 

Басқа жаңалықлар RSS

30.08.2017 Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

20.08.2017 ШОМАНАЙДА БАЛАЛАР КИТАП ДҮКАНЫ АШЫЛДЫ

Президентимиз усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўамында, Шоманай районында да болып, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў, қала ҳәм районларымызды абаданластырыў бойынша бир қатар усыныслар берген еди.

16.08.2017 ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистанан Көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминиң көргизбе сарайында елимиз ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамына бағышланған «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўының республикалық басқышы өткерилди.

15.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНЕ БОСАҒАН ОРЫНҒА САЙЛАНҒАН ДЕПУТАТТЫ ДИЗИМГЕ АЛЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Босаған орынға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатын сайлаў бойынша 2017-жыл 13-августта өткерилген сайлаўдың жуўмақлары ҳаққындағы округлик сайлаў комиссиясының протоколына тийкарлана отырып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланған төмендеги депутат дизимге алынсын:

14.08.2017 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

14-август күни Халық депутатлары Тақыятас районлық Кеңесиниң гезексиз биринши сессиясы болып өтти.

14.08.2017 Ф.Е.АЛЛАМБЕРГЕНОВТЫ ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫ ҲӘКИМИ ЛАЎАЗЫМЫНА ТАЙЫНЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫНЫҢ БИЙЛИГИ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 81-статьясының 6-бәнтине муўапық Алламбергенов Фархат Ембергенович Тақыятас районы ҳәкими лаўазымына тайынлансын.

14.08.2017 ТАРАЎҒА ЖАҢА АВТОМАШИНАЛАР

Бүгинги күнде мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў тараўын реформалаў мәмлекетлик бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша анық мақсетке қаратылған ҳәм избе-из илажлардың әмелге асырылыўы нәтийжесинде халыққа мәмлекет тәрепинен кепилликли бийпул медициналық жәрдем бериўди тәми­йинлейтуғын қыстаўлы кешиктирип болмайтуғын медициналық жәрдем көрсетиўдиң бир пүтин системасы шөлкемлестирилмекте.

11.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЖЕТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 11-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы болып өтти.