Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Белсенди жасларды бирлестирген илаж

ШЫМБАЙ. Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен «Өзбекистан — муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзент­леримиз!» сүренлери астында республикамыздың Төр­ткүл ра­йонында басланған жаслар фестивалы 17-май күни Шымбай ра­йонында даўам етти.

«Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң ең ири үгит-нәсият жойбарларынан бири болған бул фес­тиваль 2011-жылдан бери елимиздиң барлық аймақларында, қала ҳәм ра­йонларымызда, ҳәттеки, шетки аўылларымызда да шөлкемлескенлик пенен өткерилип келинбекте.

Жаслар фестивалының қатнасыўшыларын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов қутлықлады.

Атап өтилгениндей, елимиздиң таянышы ҳәм сүйениши болған жасларымыздың тәлим-тәрбия алыўы, белгили бир кәсипти ийелеўи, спорт пенен турақлы шуғылланып, саламатлығын беккемлеўи ушын елимизде барлық имканиятлар жаратылған. Бир сөз бенен айтқанда, ғәрезсиз Өзбекистан ҳақыйқатында да жас­лар­ға, соның менен бирге, перзентлерине шексиз меҳир ҳәм итибар көрсететуғын, олардың бахытлы келешеги ушын ҳеш нәрсени аямайтуғын қүдиретли елге айланды.

Илаж шеңберинде мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының, жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, илимпазлар, жәмийетлик турмыстың түрли салаларында табысларды қолға киргизип киятыр­ған жаслардан шөлкемлестирилген үгит-нәсият топарлары районның бир қатар оқыў орынларында, пуқаралар жыйынларында болып, саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылықтың ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жаман иллетлерге қарсы гүресиў бағдарындағы жойбарлар әмелге асырылды.

Жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық театрластырылған концерт бағдарламасы Б.Темирбаевтың атқарыўындағы «Ўатан тәрипи» қосығы менен басланды. Буннан кейин елимиз шегараларының қол қатылмаслығы, халқымыздың тынышлығы жолында аянбай хызмет етип атыр­ған әскерлердиң, халықаралық ҳәм республикалық көлемдеги жарыслардың қатнасыўшылары болған жас спортшылардың көргизбели шығыўлары болды. «Шайырлар мушайрасы» деп аталған бөлимде Әлишер Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Пушкин, Абай, Абдулла Орипов, Ибрайым Юсупов сыяқлы классик ша­йырлардың қосықларынан үзиндилер жаңлады.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артистлер, «Ниҳол» сыйлығының лауреатлары, жас талант ийелери тәрепинен атқарылған түрли миллет ўәкиллериниң қосықлары жаслар тәрепинен узақ даўам еткен қол шаппатлаўлар менен қоллап-қуўатланып турылды.

***

ҚОҢЫРАТ. 18-май күни бул илаж Қоңырат районында даўам етти. Район ҳәкимлиги, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси менен бирликте шөлкемлестирген илаждың ашылыўында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалар процесинде жаслардың интеллектуал потенциалын және де арттырыўға, қәбилетли жигит-қызларды анықлаў ҳәм хошаметлеўге айрықша итибар қаратылып атырғанын атап өтти.

Фестиваль шеңберинде шөлкемлес­тирилген гала-концертте қарақалпақ халқының миллий кийимлериниң, үй-руўзыгершилик тутыныў буйымларының, сахна төрине тигилген отаўлар көргизбеси мийманларда үлкен тәсир қалдырды.

Концерт даўамында ана топырағымызда бирге татыў турмыс кеширип киятырған туўысқан халықлардың миллий мәдениятының, миллий армия­мызға байланыслы көринислердиң сахнада сәўлелениўи илаж қатнасыўшыларын айрықша заўыққа бөледи. 

Жас әўладтың руўхый ҳәм  интеллектуаллық талапларын қанаатландырыўда китаптың, әдебияттың тутқан орны менен  әҳмийетин және де арттырыўға қаратылған сахналық көринис Бердақ, И.Юсупов, А.С.Пушкин, Мақтумқулы сыяқлы елимиз ҳәм дүнья әдебияты ўәкиллериниң  образлары арқалы атқарып берилди.

Бул фестиваль Мойнақ, Қанлыкөл, Шоманай, сондай-ақ, Қоңырат районларынан қатнасқан жаслардың жүрегинде уллы жигер оятты.   

 

Басқа жаңалықлар RSS

27.11.2017 АРНАЎЛЫ ОҚЫЎ КУРСЫ БАСЛАНДЫ

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың усы жыл 12-июль күни Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм Өзбекистан Экологиялық ҳәрекетиниң ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы атқарыўшысы болыўы керек» темасындағы шығып сөйлеген сөзи ҳәр биримизге, соның ишинде сиясий партиялардың ўәкиллерине, депутатларға айрықша ўазыйпа және жуўапкершилик жүклейди. Усы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы мәмлекетлик басқарыў академиясы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси тәрепинен сиясий партиялардың ўәкиллери ҳәм аймақлық Кеңес депутатлары ушын арнаўлы оқыў курсы шөлкемлестирилди.

27.11.2017 УЛЛЫ ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ ҲҮРМЕТ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  уллы бабамыз, белгили шайыр Бердақ Ғарғабай улы туўылғанының 190 жыллығына бағышланған салтанатлы кеше болып өтти.

26.11.2017 КОМИССИЯНЫҢ ҮЙРЕНИЎ ЖУМЫСЛАРЫНЫҢ ЖУЎМАҒЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Бурын хабар етилгениндей, усы жылдың 17-август күни Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң басшылығында Ишки ислер уйымлары системасында алып барылып атырған жумыслардың жағдайы, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилисинде Қарақалпақстанда ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бойынша әмелге асырылған жумыслар нәтийжелерин Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты жанындағы комиссия мәжилисинде қарап шығыў ҳәм алдағы ўазыйпаларды белгилеп алыў тапсырылған еди. Усы мәселелер бойынша 1-10-ноябрь күнлери аралығында комиссияның жумысшы топары ағзалары республикамыздың қала ҳәм районларында болып, алып барылған жумыслар менен танысты.

24.11.2017 БЕРДАҚ БАБАМЫЗДЫҢ 190 ЖЫЛЛЫҒЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Қарақалпақ классик әдебиятының көрнекли ўәкили, уллы бабамыз Бердақ Ғарғабай улының  190 жыллығына бағышланған әдебий кешелер республикамыз бойлап өткерилип келинбекте. 

24.11.2017 ҲӘР БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДА

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда «Халық мәмлекетлик уйымларына емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек»,- деген принцип тийкарында Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын атқарып келмекте.

24-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов Тақыятас районында болып, бул жердеги халық қабыллаўханасы жумыслары менен танысты ҳәм 7-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасыў өткерди.

23.11.2017 БАЛАЛАРДЫ ЗЫЯНЛЫ МАҒЛЫЎМАТТАН ҚОРҒАЎ МӘСЕЛЕСИ ТАРАЎ БАСШЫЛАРЫ НӘЗЕРИНДЕ

Пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатында Өзбекистан баспасөз ҳәм хабар агентлиги тәрепинен дөгерек сәўбети өткерилди.