Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаслар фестивалы пайтахтымызда

Елимизде жасларды ғәрезсизлик жыллары даўамында әмелге асырылып атырған социаллық, сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жақыннан таныстырыў, оларда бул процеслерге байланыслылық сезимлерин қәлиплестириў, жасларды «ғалабалық мәденият»тың кери тәсирлеринен сақлаў, оларды миллий қәдириятларымызға садықлық руўхында тәрбиялаў мақсетинде бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма алты жыллығы мүнәсибети менен «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен республикамыздың барлық қала ҳәм районларында усы жылдың  19-май күнинен берли «Өзбекистан муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзентлеримиз!»  ураны астында өткерилип атыр­ған жаслар фестивалының тийкарғы мақсети де усылардан ибарат.

Орынлардағы үгит-нәсият илажларының жоқары дәрежеде өтиўин тәмийинлеў мақсетинде жергиликли үгит-нәсиятшылар топарлары қәлиплестирилип, оған ҳәкимият ҳәм басқарыў уйым­ларынан, жәмийетлик шөлкемлерден ўәкиллер, илимпазлар, түрли тараўларында жетискенликлерди қолға киргизип киятырған жаслар тартылды.

Илажлар ҳәр бир оқыў орынларында, жергиликли әскерий бөлимлерде, мәденият ҳәм дем алыў, жәми­йетлик орынларда, спорт майданларында, мәҳәллелерде 4 күн даўамында өткерилип, олар жасларымыздың дүнья қарасы ҳәм руўхый кәмиллиги жолында хызмет етиўши көплеген жойбарларды өз ишине алды.

19-май күни усындай фес­тиваль  пайтахтымыз Нөкис қаласында да болып өтти.

Усы күни пайтахтымыздағы «Туран» стадионына қаламыздағы жоқары, орта арнаўлы ҳәм улыўма билим бериўши оқыў орынларынан келген он бес мыңнан аслам жаслар жыйналды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң басшылары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың ўәкиллери, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларының басшылары, кең жәмийетшилик ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жасларды ийгиликли мақсетлер ушын бирлестириўши фестивальдың ашылыўы менен қызғын қутлықлады ҳәм елимиздеги жаслар ушын жаратылған имканиятларға, олар тәрепинен қолға киргизилип атырған табысларға ҳәм ғәрезсизлик жылларында ерисилген жетискенликлерге айрықша тоқтап өтти.

Әлбетте, олардың қатары жыл сайын емес, ай сайын, күн сайын көбейип атырғаны ҳәммемизге үлкен қуўаныш бағышлайды. Мәселен, жақында ғана еки қызымыз Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлыққа мия­сар болған болса, апрель айында Туркменстанда болып өткен Азия чемпионатында тақыятаслы Р.Жаңабаев өз салмағы бойынша бириншиликти, сондай-ақ, ислам мәмлекетлери арасында Баку қаласында өткерилген жәҳән чемпионатында алтын медальды қолға киргизди. Әлбетте, қәсийетли ана жеримизде кәмалға келип атырған жаслар арасынан илимде, өндиристе, дийқаншылықта, көркем өнерде, спортта ҳәм басқа да тараўларда ерискен жетискенликлери менен көзге түскен бундай жаслардың саны күннен-күнге өсип бармақта. 

Илажда республикамыздың көркем өнер шеберлери ҳәм жас талант ийелериниң жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық теа­трластырылған концерт бағдарламасы қойып берилди.

Стадион иши ҳәм әтирапы ҳәр қыйлы түске дөниўши бәҳәр гүллери, Ўатанды улығлаўшы, жасларды әдилликке, мийрим шәпәәтке шақырыўшы уранлар менен безелген.

Гала концерт байрам шақырығы астында 100 ер баланың ҳәм 1200 қыздың қатар тартып салтанатлы түрде шығып келиўи менен басланды. Елимиз байрақлары жаслар қолында бәлент көтерилген.

Соң ана-Ўатан, туўған жер, муҳаббат ҳаққындағы қосықлар жаңлады. Шайырлар мушайрасында сүйикли шайырларымыз Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Абай, Пушкин, А.Орипов, И.Юсуповлардың образы сәўлеленген сахналық көринислерге орын берилди. Арқа-батыс әскерий округи гарнизонында хызмет етиўши жас әскерлердиң ҳәм де  жас спортшылардың көр­гизбели шығыўлары елимиз шегарасының ҳәм келешегимиздиң исенимли қолларда екенин көрсетип турды. Уллы бабаларымыздың турмысын, халықлар дослығын сәўлелендириўши сахналық көринислер, классикалық қосықлар фестивальға байрам кейпиятын бағышлап, бул ел улыўма үйимиз екенин, ҳәмме бир адамдай болып оны көзимиздиң қарашығындай қорғаўымызды, тынышлықтың, бахытлы ҳәм абадан турмыстың қәдирине жетиўди түсиндирип турғандай болды.

Фестивальда Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Жеңисбек Пиязов, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист Ҳосила Рахимова, елимизге белгили артист Жаҳонгир Фозилжоновлар да йошлы қосықлары менен шығып, жыйналғанларға үлкен заўық бағышлады. Сондай-ақ, республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң ҳәм жас эстрада қосықшыларының атқарыўындағы йошлы қосықлар, «Айқулаш жулдызлары», «Әмиў тол­қыны», «Гүлзар» фольклор ансамбллериниң аяқ ойынлары тамашагөйлерде үлкен тәсирлер қалдырды.

Сахнада Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Юлдуз Усманованың шығыўы пүткил халықты тол­қынландырып жиберди. Әсиресе, оның «Ҳеч кимга бермаймиз сени Ўзбекистон!» қосығын барлық жаслар хор болып ат­қарды.

— Дерлик ҳәр жылы усындай илажларға қатнасыў арқалы, бундай фестиваллардың 2011-жылдан баслап республикамыздың барлық қала ҳәм районларында, ең шетки аўыл-аймақларында да өткерилип, оның абырайы жылдан-жылға артып киятырғанын, өз көзим менен көрип, гүўасы болып киятырман. Жасларды жақынластырыўшы, бир мақсетке бириктириўши бундай байрамлар бәрқулла бола бергей. Биз жаслар елимиздиң тынышлығы, келешеги ушын аянбай хызмет етиўге бәрқулла таярмыз,-дейди илаж қатнасыўшысы, университеттиң 4-курс студенти Б.Сердалиева.

Сондай-ақ, илажда фестиваль шеңберинде жоқары оқыў орынларының студент жаслары, орта арнаўлы оқыў орынлары ҳәм улыўма билим бериў мектеплериниң оқыўшылары, мәҳәллелердеги жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, мәмлекетимиздеги сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жасларды жақыннан таныстырыў мақсетинде таярланған видеоролик қойып берилди ҳәм усы мақсетте «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси кеўиллилери тәрепинен үгит-нәсият жумыслары алып барылды.

Бундай илажлар елимиз бойлап еле даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

22.07.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 22-июль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

21.07.2017 «ЕЛИМИЗДИҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫ ЖОЛЫНДА БИРЛЕСЕЙИК!»

Елимизде әмелге асырыл­ған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшиликти ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти тәмийинлеў, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәми­йетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлер­аралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болмақта.

20.07.2017 АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Ҳәммемизге белгили, усы жыл 12-июль күни парламент палаталары, сия­сий партиялар, Өзбекистан Экология­лық ҳәрекети, халық депутатларының ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық кеңеслери жумысларын талқылаў және алдағы ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилиси болып өткен еди.

19.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ БОЙЫНША ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң усынысын қарап шығып «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў хаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 11-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ:

19.07.2017 ЖУМЫСЛАР ЖЕДЕЛЛЕСКЕН ЖЕРДЕ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў ҳәм пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызда болғанында пайтахтымыз Нөкис қаласындағы энергия тармағы өнимлерин ислеп шығаратуғын завод жойбары менен де танысқан еди.

18.07.2017 ЕГЕР БИЗ ӨЗГЕРМЕСЕК, ТУРМЫС ӨЗГЕРМЕЙДИ

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтың Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар, Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демо­кратия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» деп аталған баянатынан кейинги ойлар

18.07.2017 БАЙРАМҒА ЫЛАЙЫҚЛЫ САЎҒА БОЛАДЫ

Қарақалпақ халқының зәбердес шайыры, поэ­зия бостанына қаншадан-қанша сарғаймас, солымас дарақлар көгертип кеткен — Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан қаҳарманы И.Юсуповтың атын мәңгилестириў мақсетинде тиккелей Президентимиз Ш.Мир­зиёевтың басламасы менен пайтахтымыз Нөкис қаласында усы жылдың март айы­нан баслап И.Юсупов атындағы 216 оқыўшы орнына мөлшерленген инталы балалар мектебиниң қурылыс жумыслары қызғын жүргизилмекте.

17.07.2017 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ БОЛЫП ӨТТИ

Елимизде «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принципти әмелде жүзеге шығарыў, сондай-ақ, мүрәжатлар менен ислесиўдиң сапа жағынан түп-тийкарынан жаңа системасын жаратыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў сис­темасын түпкиликли жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, аймақларда Халық қабыллаўханалары өз жумысын баслады.

15.07.2017 САРҚЫЛМАС БУЛАҚ-ШӘШМЕНИҢ КӨЗИ АШЫЛҒАНДА…

2017-жыл 1-июль — тарийх жылнамасына алтын сыя менен жазылатуғын бул күн тек мойнақшылар ушын емес, пүткил елимиз турмысында умытылмас сәне болып қалады. Қоңыраттан Мойнаққа 101 километр аралыққа полиэтилен трубаларда тартыл­ған суў тармақларының район ора­йындағы суў бөлистириўши шарбағына тутастырылған тетиги салтанатлы жағдайда, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары А.Раматов, «Нураный» қорының Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы Ш.Уснатдиновлардың шарапатлы қоллары менен бурап ашылғанда жоқары басымдағы таза ишимлик суўы аспанға атылғанын жыйналған журтшылық дүрлеген қол шаппатлаўлар менен күтип алысты.

13.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ КҮНИН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

«Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесине сайлаў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 47-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасының Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ: