Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаслар фестивалы пайтахтымызда

Елимизде жасларды ғәрезсизлик жыллары даўамында әмелге асырылып атырған социаллық, сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жақыннан таныстырыў, оларда бул процеслерге байланыслылық сезимлерин қәлиплестириў, жасларды «ғалабалық мәденият»тың кери тәсирлеринен сақлаў, оларды миллий қәдириятларымызға садықлық руўхында тәрбиялаў мақсетинде бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма алты жыллығы мүнәсибети менен «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен республикамыздың барлық қала ҳәм районларында усы жылдың  19-май күнинен берли «Өзбекистан муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзентлеримиз!»  ураны астында өткерилип атыр­ған жаслар фестивалының тийкарғы мақсети де усылардан ибарат.

Орынлардағы үгит-нәсият илажларының жоқары дәрежеде өтиўин тәмийинлеў мақсетинде жергиликли үгит-нәсиятшылар топарлары қәлиплестирилип, оған ҳәкимият ҳәм басқарыў уйым­ларынан, жәмийетлик шөлкемлерден ўәкиллер, илимпазлар, түрли тараўларында жетискенликлерди қолға киргизип киятырған жаслар тартылды.

Илажлар ҳәр бир оқыў орынларында, жергиликли әскерий бөлимлерде, мәденият ҳәм дем алыў, жәми­йетлик орынларда, спорт майданларында, мәҳәллелерде 4 күн даўамында өткерилип, олар жасларымыздың дүнья қарасы ҳәм руўхый кәмиллиги жолында хызмет етиўши көплеген жойбарларды өз ишине алды.

19-май күни усындай фес­тиваль  пайтахтымыз Нөкис қаласында да болып өтти.

Усы күни пайтахтымыздағы «Туран» стадионына қаламыздағы жоқары, орта арнаўлы ҳәм улыўма билим бериўши оқыў орынларынан келген он бес мыңнан аслам жаслар жыйналды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң басшылары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың ўәкиллери, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларының басшылары, кең жәмийетшилик ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жасларды ийгиликли мақсетлер ушын бирлестириўши фестивальдың ашылыўы менен қызғын қутлықлады ҳәм елимиздеги жаслар ушын жаратылған имканиятларға, олар тәрепинен қолға киргизилип атырған табысларға ҳәм ғәрезсизлик жылларында ерисилген жетискенликлерге айрықша тоқтап өтти.

Әлбетте, олардың қатары жыл сайын емес, ай сайын, күн сайын көбейип атырғаны ҳәммемизге үлкен қуўаныш бағышлайды. Мәселен, жақында ғана еки қызымыз Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлыққа мия­сар болған болса, апрель айында Туркменстанда болып өткен Азия чемпионатында тақыятаслы Р.Жаңабаев өз салмағы бойынша бириншиликти, сондай-ақ, ислам мәмлекетлери арасында Баку қаласында өткерилген жәҳән чемпионатында алтын медальды қолға киргизди. Әлбетте, қәсийетли ана жеримизде кәмалға келип атырған жаслар арасынан илимде, өндиристе, дийқаншылықта, көркем өнерде, спортта ҳәм басқа да тараўларда ерискен жетискенликлери менен көзге түскен бундай жаслардың саны күннен-күнге өсип бармақта. 

Илажда республикамыздың көркем өнер шеберлери ҳәм жас талант ийелериниң жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық теа­трластырылған концерт бағдарламасы қойып берилди.

Стадион иши ҳәм әтирапы ҳәр қыйлы түске дөниўши бәҳәр гүллери, Ўатанды улығлаўшы, жасларды әдилликке, мийрим шәпәәтке шақырыўшы уранлар менен безелген.

Гала концерт байрам шақырығы астында 100 ер баланың ҳәм 1200 қыздың қатар тартып салтанатлы түрде шығып келиўи менен басланды. Елимиз байрақлары жаслар қолында бәлент көтерилген.

Соң ана-Ўатан, туўған жер, муҳаббат ҳаққындағы қосықлар жаңлады. Шайырлар мушайрасында сүйикли шайырларымыз Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Абай, Пушкин, А.Орипов, И.Юсуповлардың образы сәўлеленген сахналық көринислерге орын берилди. Арқа-батыс әскерий округи гарнизонында хызмет етиўши жас әскерлердиң ҳәм де  жас спортшылардың көр­гизбели шығыўлары елимиз шегарасының ҳәм келешегимиздиң исенимли қолларда екенин көрсетип турды. Уллы бабаларымыздың турмысын, халықлар дослығын сәўлелендириўши сахналық көринислер, классикалық қосықлар фестивальға байрам кейпиятын бағышлап, бул ел улыўма үйимиз екенин, ҳәмме бир адамдай болып оны көзимиздиң қарашығындай қорғаўымызды, тынышлықтың, бахытлы ҳәм абадан турмыстың қәдирине жетиўди түсиндирип турғандай болды.

Фестивальда Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Жеңисбек Пиязов, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист Ҳосила Рахимова, елимизге белгили артист Жаҳонгир Фозилжоновлар да йошлы қосықлары менен шығып, жыйналғанларға үлкен заўық бағышлады. Сондай-ақ, республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң ҳәм жас эстрада қосықшыларының атқарыўындағы йошлы қосықлар, «Айқулаш жулдызлары», «Әмиў тол­қыны», «Гүлзар» фольклор ансамбллериниң аяқ ойынлары тамашагөйлерде үлкен тәсирлер қалдырды.

Сахнада Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Юлдуз Усманованың шығыўы пүткил халықты тол­қынландырып жиберди. Әсиресе, оның «Ҳеч кимга бермаймиз сени Ўзбекистон!» қосығын барлық жаслар хор болып ат­қарды.

— Дерлик ҳәр жылы усындай илажларға қатнасыў арқалы, бундай фестиваллардың 2011-жылдан баслап республикамыздың барлық қала ҳәм районларында, ең шетки аўыл-аймақларында да өткерилип, оның абырайы жылдан-жылға артып киятырғанын, өз көзим менен көрип, гүўасы болып киятырман. Жасларды жақынластырыўшы, бир мақсетке бириктириўши бундай байрамлар бәрқулла бола бергей. Биз жаслар елимиздиң тынышлығы, келешеги ушын аянбай хызмет етиўге бәрқулла таярмыз,-дейди илаж қатнасыўшысы, университеттиң 4-курс студенти Б.Сердалиева.

Сондай-ақ, илажда фестиваль шеңберинде жоқары оқыў орынларының студент жаслары, орта арнаўлы оқыў орынлары ҳәм улыўма билим бериў мектеплериниң оқыўшылары, мәҳәллелердеги жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, мәмлекетимиздеги сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жасларды жақыннан таныстырыў мақсетинде таярланған видеоролик қойып берилди ҳәм усы мақсетте «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси кеўиллилери тәрепинен үгит-нәсият жумыслары алып барылды.

Бундай илажлар елимиз бойлап еле даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

27.11.2017 АРНАЎЛЫ ОҚЫЎ КУРСЫ БАСЛАНДЫ

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың усы жыл 12-июль күни Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм Өзбекистан Экологиялық ҳәрекетиниң ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы атқарыўшысы болыўы керек» темасындағы шығып сөйлеген сөзи ҳәр биримизге, соның ишинде сиясий партиялардың ўәкиллерине, депутатларға айрықша ўазыйпа және жуўапкершилик жүклейди. Усы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы мәмлекетлик басқарыў академиясы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси тәрепинен сиясий партиялардың ўәкиллери ҳәм аймақлық Кеңес депутатлары ушын арнаўлы оқыў курсы шөлкемлестирилди.

27.11.2017 УЛЛЫ ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ ҲҮРМЕТ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  уллы бабамыз, белгили шайыр Бердақ Ғарғабай улы туўылғанының 190 жыллығына бағышланған салтанатлы кеше болып өтти.

26.11.2017 КОМИССИЯНЫҢ ҮЙРЕНИЎ ЖУМЫСЛАРЫНЫҢ ЖУЎМАҒЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Бурын хабар етилгениндей, усы жылдың 17-август күни Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң басшылығында Ишки ислер уйымлары системасында алып барылып атырған жумыслардың жағдайы, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилисинде Қарақалпақстанда ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бойынша әмелге асырылған жумыслар нәтийжелерин Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты жанындағы комиссия мәжилисинде қарап шығыў ҳәм алдағы ўазыйпаларды белгилеп алыў тапсырылған еди. Усы мәселелер бойынша 1-10-ноябрь күнлери аралығында комиссияның жумысшы топары ағзалары республикамыздың қала ҳәм районларында болып, алып барылған жумыслар менен танысты.

24.11.2017 БЕРДАҚ БАБАМЫЗДЫҢ 190 ЖЫЛЛЫҒЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Қарақалпақ классик әдебиятының көрнекли ўәкили, уллы бабамыз Бердақ Ғарғабай улының  190 жыллығына бағышланған әдебий кешелер республикамыз бойлап өткерилип келинбекте. 

24.11.2017 ҲӘР БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДА

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда «Халық мәмлекетлик уйымларына емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек»,- деген принцип тийкарында Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын атқарып келмекте.

24-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов Тақыятас районында болып, бул жердеги халық қабыллаўханасы жумыслары менен танысты ҳәм 7-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасыў өткерди.

23.11.2017 БАЛАЛАРДЫ ЗЫЯНЛЫ МАҒЛЫЎМАТТАН ҚОРҒАЎ МӘСЕЛЕСИ ТАРАЎ БАСШЫЛАРЫ НӘЗЕРИНДЕ

Пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатында Өзбекистан баспасөз ҳәм хабар агентлиги тәрепинен дөгерек сәўбети өткерилди.