Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Ҳеш бир мүрәжат итибарсыз қалмайды

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтың басламасы менен мәмлекетлик уйымлардың пуқаралардың мүрәжатлары менен ислесиў мәселеси мәмлекетимиздиң баслы ўазыйпасы етип белгиленди.

Усы жыл 5-июнь күни Әмиў­дәрья районындағы Халық қабыллаўханасының мүрәжатлар менен ислесиўин үйрениўге бағышланған мәжилис болып, оған министрликлер менен ведомстволардың, мәмлекетлик комитетлердиң, шөлкемлердиң басшылары, район ҳәм қала ҳәкимлери, районлық ҳәм қалалық Халық қабыллаўханаларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Халық пенен өткерилген көшпели қабыллаўды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Атап өтилгениндей, Президентимиздиң басшылығында елимизде инсан мәплерин тәмийинлеў, адамлар менен ушырасыў ҳәм пикирлесиў, олардың дәртин ҳәм тәшўишлерин, арз6ыў-нийетлерин, турмыслық машқалалары менен талапларын үйрениў ҳәм жүз берген машқалаларды шешиў барысында системалы жумыслар әмелге асырылмақта. Халық қабыллаўханалары халық пенен тиккелей пикирлесиўди жолға қойыў, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиўди сапа жағынан түпкиликли жақсылаў, пуқаралардың ҳуқықларын ҳәм мәплерин исенимли қорғаўға хызмет етпекте.

Әмиўдәрья районында мүрәжатлер менен ислесиў ушын барлық қолайлылықлар жаратылып қойылған. Пуқараларды қабыл етиў, мүрәжатларын көрип шығыўда заманагөй мәлимлеме-технологияларынан кеңнен пайдаланылмақта. Ҳуқықый әдебиятлар ҳәм зәрүрли мағлыўматлар менен тәмийинленген.

Үйрениўлер соны көрсетти, ра­йонда тийкарынан турақ жай қурылысы ушын жер майданын ажыратыў, материаллық жәрдем менен тәмийинлеў, комуналлық хызметлердиң сапасын арттырыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, пенсия ҳәм напақа пулларын өз ўақтында төлеў, банктен кредитлер бериў механизмин және де жетилистириў бойынша шешилиўи тийис болған машқалалар бар.

Илажда район ҳәкимлигиниң Халық қабыллаўханасына келип түсип атырған мүрәжатларды ең алды менен өз ўақтында шешиў, қалаберсе, алдағы ўақытларда пуқаралардың наразылығына себепши болып атырған усындай кемшиликлерди сапластырыў бойынша турақлы түрде жумыс алып барыў ушын зәрүрли илажларды көриў ўазыйпалары белгиленди.

Ушырасыўда Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов кең түрде шығып сөйледи ҳәм тийисли басшыларға жуўапкер басшыларға анық ўазыйпалар белгилеп берди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.