Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Машқалалар орынларда үйренилип, шешими қадағалаўға алынды

Халқымыздың дәрт ҳәм тәшиўишлерин  үйрениў, олардың күнделикли турмысында ушырасып атырған маш­қалаларын шешиў мақсетинде орынларда көшпели қабыллаўханалар шөл­кемлестирилмекте.

6-июнь күни республикамыздың ең арқа аймағында жайласқан Мойнақ районында шөлкемлестирилген гезектеги көшпели қабыллаўға минис­трликлер менен ведомстволардың, кәрхана, шөлкем, мәкемелердиң басшылары, ҳуқық қорғаў уйымларының, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Усы мүнәсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Өзбекистан Республикасы Президентиниң мәмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов шығып сөйлеп,  елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларға, пуқаралардың аўырын жеңиллетиў, олардың бүгинги турмыстан разы болып жасаўын тәмийинлеў, келешекке болған исенимин арттырыўда шөлкемлестирилип атырған бундай көшпели қабыллаўханалардың әҳмийетине тоқтап өтти.

 Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтың тиккелей басшылығында республиканы, соның ишинде Мойнақ ра­йонын социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў,  халықтың турмыс шараятларын жақсылаў, жаңа жумыс орынларын жаратыў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Журтбасшымыздың 2017-жыл 28-февраль күни «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў шеңберинде 72 жойбарды әмелге асырыў нәзерде тутылған болса, соннан бүгинги күнге 30 ға жақын жойбар иске түсирилди. Нәтийжеде 200 ден аслам жаңа жумыс орны жаратылды. Улыўма узынлығы 101 километр болған Қоңырат-Мойнақ суў тармағының қурылысы тезлетилген пәтте алып барылмақта.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң райондағы Халық қабыллаўханасына быйылғы жылдың өткен айлары даўамында физикалық ҳәм юридикалық шахслардан жәми 324 мүрәжат келип түскен. Олар таллап көрилгенде тийкарынан жумыс пенен тәмийинлеў, коммуналлық хызмет, денсаўлықты сақлаў, пенсия ҳәм напақа тәмийнаты, кредит алыў, материаллық жәрдем ҳәм бас­қа да мәселелер болып табылады. Келип түскен мүрәжатлардан 118 и қанаатландырылып, 181 мүрәжат бойынша түсиник берилген болса, 25 и көрип шығылмақта. Көшпели қабыллаўхана барысында мәлим бол­ғанындай, ра­йон турғынларын қыйнап жүрген машқалалар еле де болса баршылық.

Усындай илаж Қанлыкөл районындағы «Бескөпир» аўыл пуқаралар жыйынларында да болып өтти. Бул жерде шөлкемлестирилген көшпели қабыллаўханада сондай-ақ, Қоңырат ҳәм Шоманай районларының пуқаралары қабыл етилди. Тараў қәнигелери усы жердиң өзинде пуқаралардың мүрәжатларын үйренип шықты. Яғный, халқымызға өз пикирлерин, машқалаларын ашық-айдын билдириў имканияты жаратылды.

Соны айрықша атап өтиўимиз керек, майыплардың турмыс шарая­тын жақсылаў, оларды жумыс пенен тәмийинлеў бо­йынша баслан­ған тәжирийбе өзиниң унамлы нәтийжесин бермекте. Мәселен, үйде жумыссыз отырған майып ҳаял-қызлар қәўендерлер тәрепинен тигиў машиналары менен тәмийинленип, орынлардағы пахта тазалаў заводлары менен шәртнама тийкарында жумыс алып барады. Оларға мийнет дәптершелери ашылып, салықтан жеңиллик бериледи. Нәтийжеде, алынған дәрамат есабынан үлги жойбар тийкарында қурылып атырған арзанластырылған турақ жайдың басланғыш төлемин төлеў имкания­ты жаратылып, келешекте имаратлы болады.

Бул жерге қандай да бир маш­қала, дәрт ҳәм тәшўиш пенен келген пуқаралардың мәселелери шешимин таўып, жүзлеринде қуўаныш, кеўиллери көтериңки кейпиятта қайтып атыр­ғанлығы, өткерилген илаждың унамлы нәтийже бергенлигинен дәрек береди. Орынларда көшпели қабыллаўханалардың шөлкемлестирилиўи Ҳүрметли Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген пикириниң ҳақый­қый турмыслық көриниси болды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

30.08.2017 Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

20.08.2017 ШОМАНАЙДА БАЛАЛАР КИТАП ДҮКАНЫ АШЫЛДЫ

Президентимиз усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўамында, Шоманай районында да болып, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў, қала ҳәм районларымызды абаданластырыў бойынша бир қатар усыныслар берген еди.

16.08.2017 ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистанан Көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминиң көргизбе сарайында елимиз ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамына бағышланған «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўының республикалық басқышы өткерилди.

15.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНЕ БОСАҒАН ОРЫНҒА САЙЛАНҒАН ДЕПУТАТТЫ ДИЗИМГЕ АЛЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Босаған орынға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатын сайлаў бойынша 2017-жыл 13-августта өткерилген сайлаўдың жуўмақлары ҳаққындағы округлик сайлаў комиссиясының протоколына тийкарлана отырып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланған төмендеги депутат дизимге алынсын:

14.08.2017 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

14-август күни Халық депутатлары Тақыятас районлық Кеңесиниң гезексиз биринши сессиясы болып өтти.

14.08.2017 Ф.Е.АЛЛАМБЕРГЕНОВТЫ ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫ ҲӘКИМИ ЛАЎАЗЫМЫНА ТАЙЫНЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫНЫҢ БИЙЛИГИ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 81-статьясының 6-бәнтине муўапық Алламбергенов Фархат Ембергенович Тақыятас районы ҳәкими лаўазымына тайынлансын.

14.08.2017 ТАРАЎҒА ЖАҢА АВТОМАШИНАЛАР

Бүгинги күнде мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў тараўын реформалаў мәмлекетлик бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша анық мақсетке қаратылған ҳәм избе-из илажлардың әмелге асырылыўы нәтийжесинде халыққа мәмлекет тәрепинен кепилликли бийпул медициналық жәрдем бериўди тәми­йинлейтуғын қыстаўлы кешиктирип болмайтуғын медициналық жәрдем көрсетиўдиң бир пүтин системасы шөлкемлестирилмекте.

11.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЖЕТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 11-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы болып өтти.