Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Үстирт газ-химия комплексин қурыў жойбарына жоқары халықаралық сыйлық тапсырылды

Бурын хабар етилгениндей, «Reuter Thompson» дүньядағы жетекши мәлимлеме агентлигиниң абырайлы халықаралық басылымы-«Project Finance International» Сүргил кәни негизинде Үстирт газ-химия комплексин қурыў жойбарын жойбарлық қаржыландырыў  келисимин  нефть-химия ҳәм газ-химия секторындағы 2012-жылдың ең жақсы жойбары, деп тән алған еди.

2013-жыл 30-январь күни Лондонда «Project Finance International»  сыйлықларын тапсырыў мәресими болып өтти. Онда жоқары сыйлық «Өзбекнефтьгаз» МХК ҳәм жойбарды әмелге асырыў ушын шөлкемлестирилген Қубла Кореяның «Kogaz», «Lotte Petrohemicals» компаниялары ҳәм «Uz-Kor Chemicals» қоспа кәрханасы консорциумы ўәкиллерине тапсырылды.

Абырайлы  «Хилтон Парклейн» мийманханасында болып өткен салтанатлы сыйлықлаў мәресиминде пүткил дүньядан әҳмийетли инвестициялық жойбарларды әмелге асырыўда қатнасатуғын ең ири халықаралық экспорт-импорт агентликлери, инвестициялық ҳәм коммерциялық банклер, консалтинг компаниялары менен юридикалық фирмалардың 400 ден аслам ўәкиллери қатнасты.

Сыйлықлаў мәресиминиң ашылыўында, «Project Finance International» PFI басылымының бас редакторы жойбарлық қаржыландырыўдың бай  тарийхы даўамында Өзбекстанның жойбары биринши мәрте сыйлықланып атырғанын айрықша атап өтти. Соның менен бирге, Үстирт газ-химия комплекси қурылысын жойбарлық қаржыландырыў тек Өзбекстан емес, ал пүткил ҒМДА газ-химия секторы ушын бул түрдеги биринши келисим екенин атап өтти. Әне, усы факт жойбардың инновационлығы менен бирге, оны жылдың ең жақсы келисими, деп табыў ушын тийкар болды.

Илаж шөлкемлестириўшилери соңғы жылларда бақланып атырған жер жүзилик қаржы базарларындағы турақсызлық ҳәм жоқары дәрежедеги гүмилжиликке қарамастан, Үстирт газ-химия комплекси қурылысының жойбары ушын Өзбекстан Республикасы ҳүкиметиниң суверен кепиллигисиз 2,54 миллиард доллар муғдарындағы кредит қаржыларының тартылыўы айрықша атап өтиўге ылайық екенлигин көрсетип өтти. Бул келисимниң усындай жоқары табысы Өзбекстан Республикасы Президенти  Ислам Кәримов тәрепинен ислеп шығылған ҳәм әмелге асырылып атырған реформалардың «өзбек модели»ниң жоқары нәтийжелилигин және бир мәрте дәлиллейди.

Өзбекстанда реформалардың табыслы әмелге асырылыўы нәтийжесинде сиясий, социаллық ҳәм макроэкономикалық турақлылық барған сайын беккемленбекте. Сырт ел инвесторлары менен кредиторларының елимизге инвестиция киргизиўге умтылыўы ҳәм қызығыўшылығы артпақта. Бул фактор Өзбекстан Республикасы ҳүкимети тәрепинен ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатланып, халықаралық инвесторлар менен кредиторлар ушын қолайлы шараят жаратпақта, елимизде өз саласында жетекши халықаралық компаниялардың қатнасыўында жойбарлық қаржыландырыў тийкарында кең көлемли санаат жойбарларын әмелге асырыўды тәмийинлеўге хызмет етпекте.

Сүргил кәни негизинде Үстирт газ-химия комплекси қурылысын жойбарлық қаржыландырыў келисимине берилген бул жоқары сыйлық жетекши халықаралық инвестициялық банклер, сырт ел инвесторлары менен кредиторларының итибарын өзине кеңнен тартты. Олардың ўәкиллери салтанатлы мәресимде Өзбекстанның жойбарлары халықаралық дәрежеде үлкен абырайға ерисип атырғанын атап көрсетип, елимизде әмелге асырылатуғын жаңа ири жойбарларда қатнасыўға таяр екенликлерин билдирди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

08.07.2019 ИСБИЛЕРМЕНЛЕРДИҢ МАШҚАЛАЛАРЫ ҮЙРЕНИЛДИ

Усы жыл 8-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде исбилерменлер менен ушырасыў болып өтти.

06.07.2019 «ЖАСЛЫҚ»ТА КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ

Усы жылдың 6-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ер­ния­зовтың пуқараларды көшпели қабыллаўы пайтахтымыз Нөкис қаласынан 300 км узақлықтағы, республикамыздың  ең шетки аймақларының бири есапланған Қоңырат районының «Жаслық» посёлка пуқаралар жыйынында болып өтти.

06.07.2019 ЖУМЫСЛАР ЖУЎАПКЕРШИЛИГИ ЖАНЛАНАЖАҚ

6-июль күни Өзбекстан Республикасы Бас министриниң орынбасары, Республика Ҳаял-қызлар комитети баслығы Элмира Боситхонова Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев тәрепинен Олий Мажлис Сенатының жигирмаланшы жалпы мәжилисинде белгилеп берилген ўазыйпалардың орынланыўын ҳәм Ҳаял-қызлар комитети хызметиниң әпиўайы ҳәм халықшыл болыўын тәми­йинлеў, усы тараў жумысларын системалы шөлкемлестириў, халық, әсиресе, ҳаял-қызлардың жасаў шараятын жақсылаўдағы тәсирин күшейтиў мақсетинде республикамызда болды.

05.07.2019 СПОРТ ҲӘПТЕЛИГИ ЖУЎМАҚЛАНДЫ

Республикамызда «Олимпиада күни»не бағышланған спорт ҳәптелиги кең түрде белгиленди. Илаж шеңберинде Нөкис қаласында ҳәм районларда спорт жарыслары, белгили спортшылар ҳәм ветеранлар менен ушырасыўлар өткерилди.