Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ПАЙЫЗЛЫ ОРЫНҒА АЙЛАНАЖАҚ...

Президентимиз Ш.Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў және пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызға еткен сапары барысында бир қатар қурылыс, санаат ҳәм медицина объектлеринде, билимлендириў мәкемелеринде болып, оларда жүргизилип атырған реформаларды және де тереңлестириў бойынша өзиниң пикир-усынысларын билдирип, көрсетпелер берген еди.

Әсиресе, елимиз басшысының Нөкис Имам Ийшан Муҳаммед жәмәәтлик мешитинде республикамыз нураныйлары менен өткерилген ушырасыўында мешит әтирапын абаданластырыў бойынша берген көрсетпелери халқымыздың мәдений мийрас объектлерин сақлаўға деген айрықша итибарының айқын көриниси болды.

2017-жыл 23-февральда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде болып өткен мәжилис баянламасы тийкарында мешит әтирапын түп-тийкарынан реконструкциялаў ҳәм абаданластырыў жумыслары баслап жиберилди. Бүгинги күнге келип бул жумыслар жуўмақлаўшы басқышқа кирди. Мешиттиң алдынғы тәрепиндеги фонтанның қурылысы жуўмақланып, әтирапын абаданластырыў жумыслары жүргизилмекте. Биринши ҳәм екинши қабатындағы ханалардың сыбаў жумыслары тамамланып, ҳәзирги ўақытта бояў жумыслары алып барылмақта. Мешиттиң бурынғы гүмбези алып тасланып, орнына жаңадан үлкен гүмбез салынып, ыссы ҳәм суўыққа шыдамлы материаллар менен қапланып атыр.

Соны айрықша атап өтиў керек, «Gоldеn Ganch» жуўапкершилиги шекленген жәмийети елимизге белгили қурылыс кәрханаларынан саналады. Жәмийет қурылысшылары усы күнге шекем бир қатар Европа ҳәм Азия мәмлекетлериндеги Өзбекистан елшиханасының, сондай-ақ, басқа да имаратлардың безеў жумысларына қатнасқанлығы олардың қандай жоқары дәрежедеги қәнигелер екенлигинен дерек береди.

Ҳақыйқатында да, бүгинги күни мешит әтирапында жумыслар қыз­ғын алып барылмақта. Бул жерде ислеп атырған қурылысшылар ыссы аўқатлар менен тәмийинленип, оларға барлық шараятлар жаратылып берилген. Мешит әтирапында салынып атырған фонтан, бассейн, нанбайхана, аталар шайханасы, жатақхана, китапхана, заманагөй тәҳеретханалардың қурылыс жумыслары да жуўмақлаўшы басқышта.

Әлбетте, реконс­трукциялаў ҳәм абаданлас­тырыў ислери толық әмелге асса, ғәрезсизлигимиздиң 26 жыллық байрамы қарсаңында жуўмақланыўы режелестирилген бул жумыслардан кейин Нөкис Имам Ийшан Муҳаммед жәмәәтлик мешити тек диний тараў қәнигелериниң ғана емес, ал, пүткил халқымыздың руўхый дем алатуғын пайызлы орынларының бирине айланатуғынлығына гүман жоқ.

 

Басқа жаңалықлар RSS

30.08.2017 Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

20.08.2017 ШОМАНАЙДА БАЛАЛАР КИТАП ДҮКАНЫ АШЫЛДЫ

Президентимиз усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўамында, Шоманай районында да болып, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў, қала ҳәм районларымызды абаданластырыў бойынша бир қатар усыныслар берген еди.

16.08.2017 ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистанан Көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминиң көргизбе сарайында елимиз ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамына бағышланған «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўының республикалық басқышы өткерилди.

15.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНЕ БОСАҒАН ОРЫНҒА САЙЛАНҒАН ДЕПУТАТТЫ ДИЗИМГЕ АЛЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Босаған орынға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатын сайлаў бойынша 2017-жыл 13-августта өткерилген сайлаўдың жуўмақлары ҳаққындағы округлик сайлаў комиссиясының протоколына тийкарлана отырып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланған төмендеги депутат дизимге алынсын:

14.08.2017 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

14-август күни Халық депутатлары Тақыятас районлық Кеңесиниң гезексиз биринши сессиясы болып өтти.

14.08.2017 Ф.Е.АЛЛАМБЕРГЕНОВТЫ ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫ ҲӘКИМИ ЛАЎАЗЫМЫНА ТАЙЫНЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫНЫҢ БИЙЛИГИ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 81-статьясының 6-бәнтине муўапық Алламбергенов Фархат Ембергенович Тақыятас районы ҳәкими лаўазымына тайынлансын.

14.08.2017 ТАРАЎҒА ЖАҢА АВТОМАШИНАЛАР

Бүгинги күнде мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў тараўын реформалаў мәмлекетлик бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша анық мақсетке қаратылған ҳәм избе-из илажлардың әмелге асырылыўы нәтийжесинде халыққа мәмлекет тәрепинен кепилликли бийпул медициналық жәрдем бериўди тәми­йинлейтуғын қыстаўлы кешиктирип болмайтуғын медициналық жәрдем көрсетиўдиң бир пүтин системасы шөлкемлестирилмекте.

11.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЖЕТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 11-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы болып өтти.