Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ШОМАНАЙДА БАЛАЛАР КИТАП ДҮКАНЫ АШЫЛДЫ

Президентимиз усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўамында, Шоманай районында да болып, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў, қала ҳәм районларымызды абаданластырыў бойынша бир қатар усыныслар берген еди. Халық пенен ушырасыўда шоманайлы жас исбилермен Сейдабулла Медетов Президентимизге район орайынан «Китаплар әлеми» дүканын ашыў бойынша усыныс пенен шықты. Усыныс Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен қоллап-қуўатланып, жас исбилерменге «Мәҳәлле» фондының қәўендерлиги есабынан 500 миллион сум муғдарындағы қаржы ажыратылды.

Район ҳәкимиятының басшылығында ҳәкимият имараты жанындағы бос жатырған жерден китап дүканы қурылысы ушын орын ажыратып берилип, жумыслар тез пәтлер менен әмелге асырылды.

Нәтийжеде елимиз ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы алдынан усы объект толығы менен қурып питкерилди.

20-август күни усы китап дүканының ашылыў мәресими болып өтти.

Салтанатлы илажда Қарақалпақпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов, Өзбекистан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлигиниң басқарма баслығы У.Эшмухамедов, «Мәҳәлле» фонды Қарақалпақстан Республикалық бөлими баслығының орынбасары Н.Жамалов, нураный оқытыўшы А.Турдымуратов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, районның шыра­йына шырай қосатуғын және бир заманагөй имараттың қурып питкерилгени менен ҳәммени қызғын қутлықлады.

Шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, Президентимиз сапарынан соң ра­йон мисли бир қурылыс майданына айланғандай болды.

Дәслеп районда жолаўшы тасыў хызметин жақсылаў бойынша 15 «Дамас» автомашинасы, 10 «Исузу» автобуслары алып келинип, халыққа сапалы хызмет көрсетилиўи жолға қойылды. «Бирлешик», «Ақжап», «Бегжап» АПЖ ларына таза ишимлик суўы тармақларын тартыў жумыслары, халықты нан ҳәм макарон өнимлери менен тәмийинлеўди жақсылаў мақсетинде «Дока нан» кәрханасы, исбилермен Ш.Бобоев тәрепинен қурылған жасалма қапламалы киши футбол майданшалары қысқа ўақыт ишинде питкерилип тапсырылған болса, бүгинги күнде районда 24 орында ири қурылыс жумыслары қыз­ғын даўам етпекте. Соннан 7 социаллық тараў объектлеринде реконструкциялаў ҳәм ири оңлаў жумыслары әмелге асырылмақта. Еки орында сүтти қайта ислеў цехлары, ири текстил ҳәм брезент ислеп шығарыў кәрханалары, бәнтликке көмеклесиў орайының жаңа имараты, Дийқан базар аймағында заманагөй «Супермаркет» имараты, 10 мың қусқа мөлшерленген мәйек жетистириў кәрханасы, «Мәҳәлле», «Нураный» қоры имаратлары, 2 гектарлық ыссыхана қурылысы, халық ушын 1 қабатлы 10, 2 қабатлы 16 квартиралы арзан турақ жайлар, профилактика инспекторлары ушын ҳәм мәмлекетлик уйымлардың хызмет үйлериниң қурылысы, сондай-ақ, жақын күнлерде ашылыўы режелестирилип атырған «Шоманай аттракцион» мәденият ҳәм дем алыў бағының қурылыслары жедел пәт пенен алып барылмақта.

Китап дүканы район ора­йындағы жүдә қолайлы жерде жайласқан. Онда китап ҳәм керекли канцелярия буйымлары дүканы, сүўретхана, китапхана, оқыў залы жайласқан, интернеттен пайдаланыў ушын қолайлықлар жаратылып, халыққа комплексли хызмет көрсетиў жолға қойылған.

Районда усы бағдардағы жумыслар нәтийжели даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.