Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Нызам ҳүжжетлерин үйрениўге бағышланды

Усы жыл 12-апрель күни Нөкисте Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының жақында болып өткен он биринши жалпы мәжилиси тәрепинен көрип шығылған Нызамлар ҳәм қарарлар, Президент Пәрманлары ҳәм қарарлары, ҳүкимет қарарларының мазмун-мәнисин үйрениўге бағышланған жыйналыс болып өтти. Илажға Халық депутатлары Нөкис қалалық, Әмиўдәрья, Кегейли, Қараөзек, Нөкис, Тахтакөпир, Хожели ҳәм Шымбай районлық Кеңеслериниң депутатлары, қала ҳәм район ҳәкимликлериниң шөлкемлестириў-қадағалаў топарлары басшылары, пуқаралардың өзин өзи басқарыў, ҳуқық қорғаў уйымларының, коммерциялық банклердиң басшы ҳәм жуўаплы хызметкерлери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Илажды Нөкис қаласының ҳәкими Ж.Опаев алып барды.

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Бюджет ҳәм экономикалық реформалар мәселелери комитетиниң баслығы А.Алтиев кең түрде шығып сөйледи.

Баянатшы ҳәм шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының усы жыл 28-29-март күнлери болып өткен он биринши жалпы мәжилисинде 17 мәселе, соның ишинде 7 нызам додаланды. Бул нызамлардың үшеўи жаңа редакцияда ислеп шығылған, еки нызам әмелдеги нызамларға өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў, және екеўи болса, халықаралық ҳүжжетлерди ратификациялаў ҳаққында болды. Сондай-ақ, мәжилисте Сенаттың ўәкиллигине киретуғын басқа да мәселелер көрип шығылып, олар бойынша тийисли қарарлар қабыл етилди. Жәми 17 мәселе бойынша сенаторлардың 50 ге жақын баянатлары тыңланды.

«Пуқаралардың өзин өзи басқарыў уйымлары ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы (жаңа редакцияда) Президентимиз И.Каримов тәрепинен Олий Мажлис палаталарының 2010-жыл 12-ноябрьдеги қоспа мәжилисиндеги «Елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў концепциясы»нда белгилеп берилген ўазыйпаларды жүзеге шығарыў мақсетинде ислеп шығылған. Нызам 5 бап ҳәм 33 статьядан ибарат болып, әмелдеги Нызамнан көлеми ҳәм қурамы бойынша бираз парықланады. Яғный, әмелдеги Нызам тек жаңа статьялар менен толықтырылып қоймастан, бәлки оның көплеген қағыйдаларының мазмунына да сезилерли өзгерислер киргизилди.

Бул өзгерислер тийкарынан пуқаралардың өзин өзи басқарыў уйымларының жумысын және де жетилистириўге, соның ишинде, олардың мәнзилли рәўиште халықты социаллық қоллап-қуўатлаў, пуқаралар жыйынлары аймағында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик, әсиресе, шаңарақлық исбилерменлик ҳәм өнерментшиликти раўажландырыўға көмеклесиў, мәмлекетлик уйымлардың жумысы үстинен жәмийетлик қадағалаўды алып барыў саласындағы ўәкиллигин ҳәм ўазыйпаларын кеңейтиўге қаратылған. Нызамның жаңа редакциясына муўапық, пуқаралар жыйынлары өз аймағында усы мақсетте мәсләҳәт орайларын шөлкемлестириў ҳуқықына ийе.

«Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) менен оның мәсләҳәтшилерин сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына (жаңа редакцияда) муўапық пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның мәсләҳәтшилерин сайлаў тәртиби және де жетилистирилип, ақсақаллық лаўазымға талабанларға қойылатуғын талаплар күшейтилди.

Сондай-ақ, «Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына киргизилген өзгерислер ҳәм қосымшалар пуқаралардың өмири ҳәм саламатлығын қорғаў, олардың ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплери, юридикалық ҳәм физикалық шахслардың мал-мүлки, сондай-ақ, қоршаған орталықты қорғаў саласындағы нызамшылықты ҳәм ҳуқықты қолланыў әмелиятын жетилистириўге қаратылған.

Мәжилисте «Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық Палатасының Регламенти ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы ҳәм «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамларының мақсети ҳәм мазмуны туўралы түсиник берилди.

Сенаторлар тәрепинен Өзбекстан Республикасы Конституциясының 69-статьясына, сондай-ақ, «Өзбекстан Республикасында ҳәкимшилик-аймақлық дүзилис мәселелерин шешиў тәртиби ҳаққында» ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының айырым статьяларына өзгерислер киргизиў, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Инсан ҳуқықлары бойынша ўәкилиниң (Омбудсманның), Өзбекстан Республикасы Есап-санақ палатасының, Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының, Өзбекстан Республикасы Тәбиятты қорғаў мәмлекетлик комитети баслығының, Өзбекстан Республикасы Әдиллик министриниң өткен жылдағы жумыслары ҳаққындағы есаплары көрип шығылды ҳәм тийисли қарарлар қабыл етилди.

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының он биринши жалпы мәжилисинде қабыл етилген Нызам ҳүжжетлериниң әмелге асырылыўы халықтың турмыс дәрежесин буннан былай да арттырыўда, елимизде тынышлық ҳәм татыўлықты беккемлеўде қүдиретли фактор болатуғыны сөзсиз.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Мырзаев, Олий Мажлис Сенатының ағзасы Н.Айымбетов қатнасты.

Усы мәселелерге бағышланған аймақлық мәжилислер Қоңырат ҳәм Беруний районларында да болып өтти.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.