Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКСИЗ ОН СЕГИЗИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 15-ноябрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз он сегизинши сессиясы болып өтти. Оған Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ҳәм республика ҳүкиметиниң ағзалары, министрликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Т.Ерниязов кирис сөз бенен ашты ҳәм алып барды.

Депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.

Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында барлық тараўларда үлкен өзгерислер менен жаңаланыўлар жүз бермекте. Бунда 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы турмысымызда әҳмийетли орын ийелемекте.

Соның менен бирге, пуқаралардың ҳуқықларын исенимли қорғаў бағдарында алып барылып атырған реформалар халқымыздың нызамлы мәплерин тәмийинлеўге беккем тийкар болмақта. Сондай-ақ, Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен профилактика инспекторларының заманагөй хызмет үйлери ҳәм жеңилликли банк кредитлери тийкарында сатып алынған жаңа автомашиналар менен тәмийинлениўи ҳуқықбузарлықтың алдын алыўға, жынаятшылыққа қарсы гүресиўде айрықша орын тутпақта. Соның менен бирге, ҳәзирги ўақытта судьялық лаўазымына биринши мәрте тайынлаўға усынылып атырған талабанларды кең жәмийетшиликке таныстырыў ҳәм олардың келисимин алыў механизми енгизилмекте.

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда Прокуратура органлары тәрепинен алып барылып атырған жумыслар коррупцияға ҳәм адам саўдасына қарсы гүресиў, исбилерменлердиң, сондай-ақ, жас өспиримлердиң ҳуқық және мәплерин қорғаў, пуқаралардың мүрәжатларын қарап шығыў сыяқлы ийгиликли мақсетлерге хызмет етпекте.

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанында Мәжбүрий орынлаў бюросы шөлкемлестирилиўи суд ҳәм басқа да ҳүжжетлердиң орынланыўында әҳмийетли орын тутпақта. Өткен қысқа ўақыт ишинде 1 триллион 277 миллиард сумлық қарыздарлықтың 745 миллиард 338 миллион сумы, яғный 60 проценти өндирилди.

 Сессияда Қарақалпақстан Республикасы Прокуроры ҳаққындағы мәселе көрип шығылды ҳәм усы лаўазымда ислеп келген Эркабай Таджиевтиң басқа жумысқа өтиўине байланыслы оны Республика Прокуроры лаўазымынан босатыў ҳаққында қарар қабыл етилди. Қарақалпақстан Республикасы Прокуроры лаўазымына бурын Өзбекистан Республикасы Бас Прокуратурасының бөлим баслығы лаўазымында ислеп келген Рахматов Рашид Насруллоевич тайынланды ҳәм тийисли қарар қабыл етилди.

Сессияда Республика Прокуроры Р.Рахматов шығып сөйлеп, депутатлар тәрепинен билдирилип атырған исеними ушын миннетдаршылық билдирди ҳәм бундай жуўапкерли ўазыйпаны атқарыўда өзиниң күш жигерин, билимин ҳәм тәжирийбесин жумсайтуғынын атап өтти. 

Бул бойынша Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Х.Халимов, Қарақалпақстан Республикасы «Нураний» қорының баслығы Ш.Уснатдинов шығып сөйлеп, жаңадан тайынланған республика Прокурорының елимиздиң тынышлығын, халқымыздың ҳуқық және мәплерин қорғаўдай жуўапкерли хызметти атқарыўда табыслар тиледи. 

Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жокарғы Кеңесиниң гезексиз он сегизинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындағы Мәжбүрий орынлаў бюросының директоры Б.Қудратходжаев қатнасты

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.