Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

БЕРДАҚ БАБАМЫЗДЫҢ 190 ЖЫЛЛЫҒЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Қарақалпақ классик әдебиятының көрнекли ўәкили, уллы бабамыз Бердақ Ғарғабай улының  190 жыллығына бағышланған әдебий кешелер республикамыз бойлап өткерилип келинбекте.

23-ноябрь күни кең жәмийетшилик ўәкиллери, Қарақалпақстан Республикасы Жазыўшылар аўқамы ҳәм жоқары оқыў орынлары профессор-оқытыўшылары ҳәм студент-жаслары Бердақ бабамыз жасаған ески Қоңырат беглиги, ҳәзирги Шымбай районы аймағындағы Бердақ шайыр қәбири қойымшылығына зиярат етти.

Пайтахтымызда орналасқан Бердақ Ғарғабай улының естелигине гүл шеңберлер қойды.

22-24-ноябрь күнлери аралығында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында Бердақ Ғарғабай улының туўылғанына 190 жыл толыў мүнәсибети менен «Уллы сөз зергери» атамасындағы Бердақ күнлери ҳәм республикалық илимий-теориялық конференция өткерилди.

Конференцияны институт ректоры Қ.Оразымбетов ашып берди ҳәм өзиниң «Бердақтың поэтикалық дүньясы» атамасындағы баянаты менен қатнасты.

Буннан соң академик Ж.Базарбаев «Бердақ шайыр-қарақалпақ мәнаўиятының гүлтажы», профессор Қ.Жәримбетов «Бердақ поэзиясында мийнет концепциясы» атамасындағы баянатлар тыңланды.

Уллы шайыр бабамыз Бердақ ели-халқына, келешек әўладларға өзинен бийбаҳа мийрас қалдырған тарийхый тулғалардың бири екенлиги ҳәм ол өз дәўиринде ҳәр қандай зорлық-зомбылықларға қарсы турып, жәмийеттеги жаман иллетлерди әшкаралап жазған халықшыл шайыр екенлиги атап өтилди.

Конференция секцияларға бөлинип, басқоспа мәжилислери өткерилди.

Илаж даўамында Бердақ топламлары ҳәм шайыр дөретиўшилиги бойынша илимий изертлеў жумыслары мийнетлери көргизбеси тамашаланды. Соң Бердақтың өмири ҳәм дөретиўшилиги бойынша «Жас талантлар» таңлаўының номинациялар бойынша жеңимпазлары анықланды. Онда «Бердақтың көркемлик дүньясы» жас ҳәўескер художниклер көргизбеси номинациясы бойынша С.Дәўлетов, «Бердақ шығармаларының билимданы» ең жақсы шығарма жумыслары менен тест ҳәм аўызеки формаларда өткерилетуғын саўатханлық таңлаўы жеңимпазы А.Әддижапбаров, «Биз-Бердақ әўладларымыз» жас ҳәўескер шайырлар таңлаўы Г.Оразбаевалар 1-орын жеңимпазлары деп табылып, шөлкемлестириўшилер тәрепинен Диплом ҳәм естелик саўғасы менен сыйлықланды.

Кеше қатнасыўшыларына «Тумарис» ансанбльниң концерт бағдарламасы ҳәм филология факультетиниң шайыр дөретпелерин көркем оқыў ҳәм сахналық көринислери қойып берилди. 

Мине усындай  илаж 20-24-ноябрь күнлери Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Бердақ классикалық әдебиятымыздың бийик шыңы» атамасындағы Бердақ күнлери ҳәптелиги ҳәм илимий-теориялық конференциясы өткерилди.

Конференция қатнасыўшылары дәслеп Бердақ естелигине гүл қойып, Бердақ миллий музейин тамашалаўдан баслады.

Конференцияны университет ректоры А.Реймов ашып берди.

Онда Қарақалпақстан жазыўшылар аўқамының баслығы К.Кәримов, Өзбекистан қаҳарманы Ғ.Хожаниязов ҳәм.т.б сөзге шығып қарақалпақ халқының уллы тулғасы, бабамыз Бердақ ҳаққында баҳалы пикирлерин айтып өтип, Бердақ мийрасларын, оның поэтикалық дүньясын үйрениў, келешек әўладларға жеткерип бериў бәршемиздиң парзымыз ҳәм қарзымыз екенлигин атап өтти.

- Бердақ дүньясын үйрениў бойынша еки мәрте экспедиция шөлкемлестирилди. Шайырдың билим алған Қарақум ийшан медресеси дийўаллары арасынан араб тилиндеги жазба дереклер табылды. Ҳәзирде қәнигелер тәрепинен оқылмақта, - дейди Бердақ музейи директоры Шәригүл Пайзуллаева. Музейимизде Бердақ шайыр кийген «Мәдели шапаны» сақланбақта.

Конференцияда бир қатар шайырға арналған баянатлар тыңланды, конференция секцияларға бөлинип жумыс иследи.

Бердақ ҳәптелиги даўамында өткерилген таңлаў жеңимпазлары анықланды. Атап айтқанда, «Бир гезлери Бердақ жүрген жерлерде» атамасындағы художниклер арасында өткерилген сүўретлеў өнери таңлаўы жеңимпазы Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты студенти А.Юсупов, «Бердақ бабамыз-ўатан жыршысы» атамасында қәбилетли студентлер арасында өткерилген шығармалар таңлаўы жеңимпазы университет студенти Н.Балтабаева биринши, «Жас қәлемкешлер» атамасындағы дөретиўши студентлер арасында өткерилген қосықлар таңлаўы жеңимпазы Б.Жолдасбаев, «Бердақ шығармалары жыраў ҳәм бақсылар лапызында» атамасында жыраў ҳәм бақсылар арасында өткерилген таңлаў жеңимпазы деп З.Ибрагимова биринши орын жеңимпазлары деп табылып, шөлкемлестириўшилер тәрепинен таярланған Диплом ҳәм естелик саўғалары менен сыйлықланды.

Илаж қатнасыўшыларына университеттиң талантлы жаслары тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы қойып берилди.

Мағлыўмат ретинде айтып өтпекшимиз, 27-ноябрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Бердақ Ғарғабай улының  190 жыллығына бағышланған әдебий кеше өткерилиўи режелестирилмекте ҳәм сол күни Қ.Мәтмуратовтың «Бердақ» спектакли тамашагөйлерге қойылып бериледи.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.