Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жоқарғы Кеңестеги қабыллаў

8-апрель күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов республикамызға жумыс бабында сапар етип келген Қубла Кореяның елимиздеги Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси мырза Чон Дэ Ванды қабыл етти.

Республикамыз басшысы елши мырзаны үлкемизге келиўи менен қутлықлап, Өзбекстан ҳәм Қубла Корея арасындағы дослық қатнасықлардың, әсиресе, саўда-экономикалық бирге ислесиўдиң жақсы нәтийже берип атырғанын, Сүргил кәнинде әмелге асырылып атырған үлкен жойбар болса бул қатнасықлардың стратегиялық шериклик принциплери тийкарында избе-из раўажланып атырғанының айқын дәлили екенин айрықша атап өтти.

Бул жойбардың әмелге асырылыўы 2016-жылдан баслап жылына 4,5 миллиард куб. метр тәбийғый газ, 400 мың тонна жоқары тығызлықтағы полиэтилен, 100 мың тонна полипропилен, 110 мың тонна пиролиз бензинин ислеп шығарыў, тиккелей комплекстиң өзинде мыңнан артық жаңа жумыс орнын жаратыўды тәмийинлеў имканын береди. Бүгинги күнде жойбарды әмелге асырыў ушын суў, электр энергиясын жеткерип бериў, байланыс, жумысшылар қалашасын қурыў, автомобиль ҳәм темир жол менен тәмийинлеў жумыслары алып барылмақта.

Өз гезегинде мырза Чон Дэ Ван республикамыз басшысына жыллы жүзлилик пенен қабыл еткени ушын миннетдаршылық билдирди ҳәм еки ел арасындағы тығыз байланыслар Өзбекстан менен Қубла Корея халықларының мәплерине, дослық байланысларының буннан былай да беккемлениўине хызмет ететуғынын атап өтти.

Ушырасыў ўақтында еки тәреплеме қатнасықлар ҳәм тәреплерди қызықтырған басқа да мәселелер бойынша кең түрде пикир алысылды.

 

Басқа жаңалықлар RSS