Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ ЖӘМӘӘТИНЕ АВТОБУС САЎҒА ЕТИЛДИ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономиалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дǝрежесин ҳǝм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳǝм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў мақсетинде республикамызға сапарының екинши күни пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы талантлы балалар мектеп-интернатында да болған еди.

Елимиздиң басшысы оқыў орнында жаратылған шараятлар менен танысты. Республикамыздың жазыўшылары, оқыўшы-жаслар ҳǝм олардың устазлары менен сǝўбетлести. Өзбекистан ҳǝм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан Қаҳарманы Ибрайым Юсуповтың қарақалпақ ҳǝм өзбек ǝдебиятының раўажланыўына қосқан үлкен үлесине, атақлы шайыр дөретиўшилигиниң жаслар тǝрбиясындағы ǝҳмийетине тоқтап өтти. Усындай талантлы балалар мектеплери оқыўшылары арасында таңлаў өткерип барыў мақсетке муўапық екенлигин билдирди. Ушырасыў соңында жǝмǝǝтке елимизде ислеп шығарылған “ICUZU” маркалы автобус саўға етти.

Өткен екшемби күни мектеп-интернатына Президентимиздиң саўғасы-“ICUZU” автобусын тапсырыў салтанаты болды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов елимизде талантлы жасларды қоллап-қуўатлаў бағдарында ǝмелге асырылып атырған илажларға тоқтап өтти. Президентимиздиң усы жылдың январь айында республикамызға сапары ўақтында талантлы балалар мектеп-интернатын қурыў, оның алдындағы майданға шайыр естелигин орнатыў,  оқыў орны базасында киши баспахана шөлкемлестириў бойынша берген усыныслары өз мүддетинде сапалы етип питкерилди. Нǝтийжеде республикамыздың барлық қала ҳǝм районларынан, ең шетки аўылларынан келген талантлы оқыўшылар кең ҳǝм жақтылы, барлық қолайлықларға ийе имаратта билим алыў имканиятына ийе болды.

-Ҳткен қысқа ўақыт ишинде пайтахтымыздың көркине-көрик қосатуғын бундай заманагөй оқыў орны имаратының бой тиклеўи, ǝлбетте, бǝршемиз ушын ǝжайып саўға болды,-дейди мектеп-интернат директорының орынбасары Зулфия Сǝтбаева.- Бул жерге республикамыздың барлық жерлеринен 216 билимли ҳǝм талантлы оқыўшы тест жǝне сǝўбетлесиў жолы менен қабыл етилди. Олардың барлығы келешегинен үлкен үмит күттиретуғын оқыўшылар болып табылады. Елимиздиң басшысы менен болған ушырасыўда олардың талантына жоқары баҳа берилди ҳǝм  атақлы шайырдың избасарлары болып жетилисиўине тилеклеслик билдирди.

-Президентимиз бенен болған ушырасыў бизиң өмиримизде есте қаларлық тарийхый ўақыя болып қалады,-дейди мектеп-интернат оқыўшысы Бердибек Айтмуратов.-Келешекте шайыр атамыздай белгили инсан болып жетисиўге ҳǝрекет етемиз.

Мектеп-интернат оқыўшылары жаңа автобуста қаламыз бойлап саяхат етти ҳǝм бундай ǝжайып саўғасы ушын Президентимизге шексиз миннетдаршылығын билдирди.

 

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

14.01.2018 АБАДАН ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ИСЕНИМЛИ СҮЙЕНИШИ

14-январь күни пайтахтымыздағы «Ҳǝсиретли ана» естелигине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси, Арқа-Батыс ǝскерий округи, оқыў орынлары, мийнет жǝмǝǝтлери, урыс ҳǝм мийнет ветеранлары атынан гүл шеңберлери қойылды.

12.01.2018 ӘСКЕРИЙ ТЕХНИКАЛАРДЫҢ КӨРГИЗБЕСИ

Пайтахтымызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳǝм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланып ǝскерий техникалар көргизбеси болып өтти.

«Миллий армиямыз-жаслардың мǝртлик, қайсарлық ҳǝм ерлик мектеби!» сүрени астындағы ǝскерий  Ўатансүйиўшилик фестиваль-акциясы шеңберинде өткерилген илажды өткериўдеги мақсет — жасларды ҳǝм оларды Ўатансүйиўшилик руўхында тǝрбиялаў, олардың ǝскерий хызметке болған қызығыўшылығын арттырыў, сол арқалы  оларды халқымызға жат болған түрли ағымлардың тǝсиринен қорғаў болып табылады.

06.01.2018 ӘСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Шоманай районында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери әскерий хызметкерлерине ҳәр бири 8 квартиралы еки турақ жайды пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

30.12.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МƏЛИМЛЕМЕ

2017-жыл 30-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң он тоғызыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳəм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымлары басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўəкиллери қатнасты.

29.12.2017 Балаларға Президент саўғасы

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы театрында ҳəм «Халықлар дослығы» майданында «Президент аршасы» атамасындағы дəстүрий байрам илажы өткерилди

29.12.2017 ƏСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ЖАҢА ЖЫЛ САЎҒАСЫ

Нөкис қаласындағы «Дəрбент» мəкан пуқаралар жыйыны аймағында əскерий хызметкерлерге көп қабатлы,  18 квартиралы еки турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

28.12.2017 ЖАС ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Жаңа жыл байрамы пайтахтымыздағы «Қумбыз аўыл» мəкан пуқаралар жыйынының аймағында Өзбекистан жаслар аўқамының қалалық ҳəм ра­йонлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналары, сондай-ақ, республикамыздың жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атыр­ған жас шаңарақларға жаңаланған үлги жойбарлар бойынша қурылған арзан турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды.

20.12.2017 МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ

2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 20l4-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дəн ҳəм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим.