Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ ЖӘМӘӘТИНЕ АВТОБУС САЎҒА ЕТИЛДИ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономиалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дǝрежесин ҳǝм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳǝм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў мақсетинде республикамызға сапарының екинши күни пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы талантлы балалар мектеп-интернатында да болған еди.

Елимиздиң басшысы оқыў орнында жаратылған шараятлар менен танысты. Республикамыздың жазыўшылары, оқыўшы-жаслар ҳǝм олардың устазлары менен сǝўбетлести. Өзбекистан ҳǝм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан Қаҳарманы Ибрайым Юсуповтың қарақалпақ ҳǝм өзбек ǝдебиятының раўажланыўына қосқан үлкен үлесине, атақлы шайыр дөретиўшилигиниң жаслар тǝрбиясындағы ǝҳмийетине тоқтап өтти. Усындай талантлы балалар мектеплери оқыўшылары арасында таңлаў өткерип барыў мақсетке муўапық екенлигин билдирди. Ушырасыў соңында жǝмǝǝтке елимизде ислеп шығарылған “ICUZU” маркалы автобус саўға етти.

Өткен екшемби күни мектеп-интернатына Президентимиздиң саўғасы-“ICUZU” автобусын тапсырыў салтанаты болды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов елимизде талантлы жасларды қоллап-қуўатлаў бағдарында ǝмелге асырылып атырған илажларға тоқтап өтти. Президентимиздиң усы жылдың январь айында республикамызға сапары ўақтында талантлы балалар мектеп-интернатын қурыў, оның алдындағы майданға шайыр естелигин орнатыў,  оқыў орны базасында киши баспахана шөлкемлестириў бойынша берген усыныслары өз мүддетинде сапалы етип питкерилди. Нǝтийжеде республикамыздың барлық қала ҳǝм районларынан, ең шетки аўылларынан келген талантлы оқыўшылар кең ҳǝм жақтылы, барлық қолайлықларға ийе имаратта билим алыў имканиятына ийе болды.

-Ҳткен қысқа ўақыт ишинде пайтахтымыздың көркине-көрик қосатуғын бундай заманагөй оқыў орны имаратының бой тиклеўи, ǝлбетте, бǝршемиз ушын ǝжайып саўға болды,-дейди мектеп-интернат директорының орынбасары Зулфия Сǝтбаева.- Бул жерге республикамыздың барлық жерлеринен 216 билимли ҳǝм талантлы оқыўшы тест жǝне сǝўбетлесиў жолы менен қабыл етилди. Олардың барлығы келешегинен үлкен үмит күттиретуғын оқыўшылар болып табылады. Елимиздиң басшысы менен болған ушырасыўда олардың талантына жоқары баҳа берилди ҳǝм  атақлы шайырдың избасарлары болып жетилисиўине тилеклеслик билдирди.

-Президентимиз бенен болған ушырасыў бизиң өмиримизде есте қаларлық тарийхый ўақыя болып қалады,-дейди мектеп-интернат оқыўшысы Бердибек Айтмуратов.-Келешекте шайыр атамыздай белгили инсан болып жетисиўге ҳǝрекет етемиз.

Мектеп-интернат оқыўшылары жаңа автобуста қаламыз бойлап саяхат етти ҳǝм бундай ǝжайып саўғасы ушын Президентимизге шексиз миннетдаршылығын билдирди.

 

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

12.07.2018 ЖАСЛАРДЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ ҮЙРЕНИЛИП, БАСЛАМАЛАРЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНБАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдеги «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманын толық ҳәм сапалы орынлаў мәселесине бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

10.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.