Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ ЖӘМӘӘТИНЕ АВТОБУС САЎҒА ЕТИЛДИ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономиалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дǝрежесин ҳǝм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳǝм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў мақсетинде республикамызға сапарының екинши күни пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы талантлы балалар мектеп-интернатында да болған еди.

Елимиздиң басшысы оқыў орнында жаратылған шараятлар менен танысты. Республикамыздың жазыўшылары, оқыўшы-жаслар ҳǝм олардың устазлары менен сǝўбетлести. Өзбекистан ҳǝм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан Қаҳарманы Ибрайым Юсуповтың қарақалпақ ҳǝм өзбек ǝдебиятының раўажланыўына қосқан үлкен үлесине, атақлы шайыр дөретиўшилигиниң жаслар тǝрбиясындағы ǝҳмийетине тоқтап өтти. Усындай талантлы балалар мектеплери оқыўшылары арасында таңлаў өткерип барыў мақсетке муўапық екенлигин билдирди. Ушырасыў соңында жǝмǝǝтке елимизде ислеп шығарылған “ICUZU” маркалы автобус саўға етти.

Өткен екшемби күни мектеп-интернатына Президентимиздиң саўғасы-“ICUZU” автобусын тапсырыў салтанаты болды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов елимизде талантлы жасларды қоллап-қуўатлаў бағдарында ǝмелге асырылып атырған илажларға тоқтап өтти. Президентимиздиң усы жылдың январь айында республикамызға сапары ўақтында талантлы балалар мектеп-интернатын қурыў, оның алдындағы майданға шайыр естелигин орнатыў,  оқыў орны базасында киши баспахана шөлкемлестириў бойынша берген усыныслары өз мүддетинде сапалы етип питкерилди. Нǝтийжеде республикамыздың барлық қала ҳǝм районларынан, ең шетки аўылларынан келген талантлы оқыўшылар кең ҳǝм жақтылы, барлық қолайлықларға ийе имаратта билим алыў имканиятына ийе болды.

-Ҳткен қысқа ўақыт ишинде пайтахтымыздың көркине-көрик қосатуғын бундай заманагөй оқыў орны имаратының бой тиклеўи, ǝлбетте, бǝршемиз ушын ǝжайып саўға болды,-дейди мектеп-интернат директорының орынбасары Зулфия Сǝтбаева.- Бул жерге республикамыздың барлық жерлеринен 216 билимли ҳǝм талантлы оқыўшы тест жǝне сǝўбетлесиў жолы менен қабыл етилди. Олардың барлығы келешегинен үлкен үмит күттиретуғын оқыўшылар болып табылады. Елимиздиң басшысы менен болған ушырасыўда олардың талантына жоқары баҳа берилди ҳǝм  атақлы шайырдың избасарлары болып жетилисиўине тилеклеслик билдирди.

-Президентимиз бенен болған ушырасыў бизиң өмиримизде есте қаларлық тарийхый ўақыя болып қалады,-дейди мектеп-интернат оқыўшысы Бердибек Айтмуратов.-Келешекте шайыр атамыздай белгили инсан болып жетисиўге ҳǝрекет етемиз.

Мектеп-интернат оқыўшылары жаңа автобуста қаламыз бойлап саяхат етти ҳǝм бундай ǝжайып саўғасы ушын Президентимизге шексиз миннетдаршылығын билдирди.

 

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.