Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Машқалалар талқыланды, ўазыйпалар белгиленди

Усы жыл 2-май күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2013-жылдың I шерегинде республикамызды социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақларына бағышланған мәжилис болды. Оған Жоқарғы Кеңес Баслығының орынбасары ҳәм комитет баслықлары, ҳүкимет ағзалары, қала ҳәм район ҳәкимлери, министрликлер менен ведомстволардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов басқарып барды.

Мәжилисте атап өтилгениндей, Президентимиздиң усы жыл 18-январь күни Министрлер Кабинетиниң өткен жылдың жуўмақлары додаланған мәжилисинде быйылғы жылы елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша белгилеп берген ең баслы ўазыйпаларды орынлаў бағдарында әмелге асырылып атырған илажлардың нәтийжесинде I шеректе экономиканың турақлы өсиў пәтлерине ерисилди. Атап айтқанда, жалпы аймақлық өним 9,9 процентке, санаат өнимлерин ислеп шығарыў 5,6 процентке, тутыныў товарларын ислеп шығарыў 14,2 процентке, қурылыс жумыслары 8,5 процентке, хызмет көрсетиў 8,3 процентке, усақлап сатыў-товар айланысы 8 процентке өсти.

Деген менен, өндиристи модернизациялаў, техникалық ҳәм технологиялық жаңалаў, экономикаға шет ел инвестицияларын кеңнен тартыў бойынша қолда бар имканиятлардан толық пайдаланылмай атыр. Әсиресе, 2013-2015-жылларда республикамызды социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарламасын сөзсиз әмелге асырыў, социаллық ҳәм өндирислик инфраструктураны жедел раўажландырыў арқалы халықтың күн-көрисин жақсылаўға байланыслы еле де көп жумыслар ислениўи керек.

Мәжилисте аўыллық жерлерде үлги жойбарлар тийкарында турақ жай қурылысын ен жайдырыў, халықты таза ишимлик суўы ҳәм тәбийғый газ бенен писентли тәмийинлеў, заманагөй өндирислерди шөлкемлестириў арқалы жаңа жумыс орынларын жаратыў мәселелерине айрықша дыққат аўдарылды.

Күн тәртибиндеги мәселелер бойынша бир қатар тараў басшыларының, район ҳәм қала ҳәкимлериниң есаплары тыңланды. Оларға быйылғы жылы колледжлерди питкерип шығатуғын жасларды кепилликли рәўиште жумыс пенен тәмийинлеўге байланыслы анық тапсырмалар берилди.

Мәжилисте Өзбекстан Республикасы Бас министриниң орынбасары А.Икрамов шығып сөйледи.

Қаралған мәселелер бойынша тийисли шешимлер қабыл етилди.

Мәжилиске №арақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Б.Янгибаев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS