Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

СОЦИАЛЛЫҚ ЖӘРДЕМГЕ МҮТӘЖ ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР

Пайтахтымыздағы 20-санлы «Гөне қала» мǝкан пуқаралар жыйыны аймағында социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға ҳǝм майыплығы болған шахсларға 42 квартиралы жаңа турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

Усы мүнǝсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды жақынласып киятырған Жаңа жыл байрамы ҳǝм жаңа турақ жайдың пайдаланыўға тапсырылыўы менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей,  жуўмақланып атырған жыл халқымыз ушын берекетли ҳǝм табыслы келди. Буны халқымыз турмысында ҳǝм экономикамызда жүз берип атырған өзгерислер менен жаңаланыўлардан көриўимизге болады.

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев республикамызда болып, бул жерде алып барылып атырған дөретиўшилик жумысларға жоқары баҳа берди. Барлық тараўлар сыяқлы, халықты социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў мǝселесине айрықша итибар қаратылмақта. Атап айтқанда,  социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақлардың, майыплығы болған шахслардың турмыс шараятларын жақсылаў, оларды турақ жайлар менен тǝмийинлеў бағдарында кең көлемли жумыслар ǝмелге асырылмақта. Бүгин социаллық жǝрдемге мүтǝж болған шаңарақларға 42 квартиралы жаңа турақ жай пайдаланыўға тапсырылыўы буның айқын дǝлийли болып табылады. Бул бойынша Нөкис қаласы ҳǝкимлиги тǝрепинен арнаўлы комиссия дүзилип, бундай шаңарақлардың жағдайы үйренип шығылды. Жаңадан тапсырылған турақ жай имаратында 922  миллион сумлық қурылыс ҳǝм оңлаў жумыслары алып барылды. Сонлықтан да бундай ғамқорлығы ушын Президентимизге, объектти қысқа мүддетте сапалы етип питкерген қолы гүл қурылысшыларымызға шексиз миннетдаршылық билдиремиз.

Илажда социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға ҳǝм майыплығы болған шахсларға жаңа турақ жайдың гилтлери, сондай-ақ. қǝўендерлер тǝрепинен саўғалар тапсырылды.

-Узақ жыл даўамында денсаўлықты сақлаў тараўында мийнет етип, 2014-жылы наўқасланып қалдым,-дейди I топар майыбы Гүлистан Абдикǝримова.-Усы күнге шекем бир балам менен инимниң үйинде жасап келдим. Турақ жайдан қыйналып келдим. Президентимизге рахмет, мине бүгин жаңа турақ жайлы болдым. Бизлердей социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға, майыплығы болған шахсларға көрсетип атырған ғамхорлығы ушын рахмет айтамыз. Илайым, бахтымызға Елбасшымыз аман болсын.

Илажға Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мǝмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.