Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

СОЦИАЛЛЫҚ ЖӘРДЕМГЕ МҮТӘЖ ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР

Пайтахтымыздағы 20-санлы «Гөне қала» мǝкан пуқаралар жыйыны аймағында социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға ҳǝм майыплығы болған шахсларға 42 квартиралы жаңа турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

Усы мүнǝсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды жақынласып киятырған Жаңа жыл байрамы ҳǝм жаңа турақ жайдың пайдаланыўға тапсырылыўы менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей,  жуўмақланып атырған жыл халқымыз ушын берекетли ҳǝм табыслы келди. Буны халқымыз турмысында ҳǝм экономикамызда жүз берип атырған өзгерислер менен жаңаланыўлардан көриўимизге болады.

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев республикамызда болып, бул жерде алып барылып атырған дөретиўшилик жумысларға жоқары баҳа берди. Барлық тараўлар сыяқлы, халықты социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў мǝселесине айрықша итибар қаратылмақта. Атап айтқанда,  социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақлардың, майыплығы болған шахслардың турмыс шараятларын жақсылаў, оларды турақ жайлар менен тǝмийинлеў бағдарында кең көлемли жумыслар ǝмелге асырылмақта. Бүгин социаллық жǝрдемге мүтǝж болған шаңарақларға 42 квартиралы жаңа турақ жай пайдаланыўға тапсырылыўы буның айқын дǝлийли болып табылады. Бул бойынша Нөкис қаласы ҳǝкимлиги тǝрепинен арнаўлы комиссия дүзилип, бундай шаңарақлардың жағдайы үйренип шығылды. Жаңадан тапсырылған турақ жай имаратында 922  миллион сумлық қурылыс ҳǝм оңлаў жумыслары алып барылды. Сонлықтан да бундай ғамқорлығы ушын Президентимизге, объектти қысқа мүддетте сапалы етип питкерген қолы гүл қурылысшыларымызға шексиз миннетдаршылық билдиремиз.

Илажда социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға ҳǝм майыплығы болған шахсларға жаңа турақ жайдың гилтлери, сондай-ақ. қǝўендерлер тǝрепинен саўғалар тапсырылды.

-Узақ жыл даўамында денсаўлықты сақлаў тараўында мийнет етип, 2014-жылы наўқасланып қалдым,-дейди I топар майыбы Гүлистан Абдикǝримова.-Усы күнге шекем бир балам менен инимниң үйинде жасап келдим. Турақ жайдан қыйналып келдим. Президентимизге рахмет, мине бүгин жаңа турақ жайлы болдым. Бизлердей социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға, майыплығы болған шахсларға көрсетип атырған ғамхорлығы ушын рахмет айтамыз. Илайым, бахтымызға Елбасшымыз аман болсын.

Илажға Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мǝмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

12.07.2018 ЖАСЛАРДЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ ҮЙРЕНИЛИП, БАСЛАМАЛАРЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНБАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдеги «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманын толық ҳәм сапалы орынлаў мәселесине бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

10.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.