Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

СОЦИАЛЛЫҚ ЖӘРДЕМГЕ МҮТӘЖ ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР

Пайтахтымыздағы 20-санлы «Гөне қала» мǝкан пуқаралар жыйыны аймағында социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға ҳǝм майыплығы болған шахсларға 42 квартиралы жаңа турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

Усы мүнǝсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды жақынласып киятырған Жаңа жыл байрамы ҳǝм жаңа турақ жайдың пайдаланыўға тапсырылыўы менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей,  жуўмақланып атырған жыл халқымыз ушын берекетли ҳǝм табыслы келди. Буны халқымыз турмысында ҳǝм экономикамызда жүз берип атырған өзгерислер менен жаңаланыўлардан көриўимизге болады.

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев республикамызда болып, бул жерде алып барылып атырған дөретиўшилик жумысларға жоқары баҳа берди. Барлық тараўлар сыяқлы, халықты социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў мǝселесине айрықша итибар қаратылмақта. Атап айтқанда,  социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақлардың, майыплығы болған шахслардың турмыс шараятларын жақсылаў, оларды турақ жайлар менен тǝмийинлеў бағдарында кең көлемли жумыслар ǝмелге асырылмақта. Бүгин социаллық жǝрдемге мүтǝж болған шаңарақларға 42 квартиралы жаңа турақ жай пайдаланыўға тапсырылыўы буның айқын дǝлийли болып табылады. Бул бойынша Нөкис қаласы ҳǝкимлиги тǝрепинен арнаўлы комиссия дүзилип, бундай шаңарақлардың жағдайы үйренип шығылды. Жаңадан тапсырылған турақ жай имаратында 922  миллион сумлық қурылыс ҳǝм оңлаў жумыслары алып барылды. Сонлықтан да бундай ғамқорлығы ушын Президентимизге, объектти қысқа мүддетте сапалы етип питкерген қолы гүл қурылысшыларымызға шексиз миннетдаршылық билдиремиз.

Илажда социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға ҳǝм майыплығы болған шахсларға жаңа турақ жайдың гилтлери, сондай-ақ. қǝўендерлер тǝрепинен саўғалар тапсырылды.

-Узақ жыл даўамында денсаўлықты сақлаў тараўында мийнет етип, 2014-жылы наўқасланып қалдым,-дейди I топар майыбы Гүлистан Абдикǝримова.-Усы күнге шекем бир балам менен инимниң үйинде жасап келдим. Турақ жайдан қыйналып келдим. Президентимизге рахмет, мине бүгин жаңа турақ жайлы болдым. Бизлердей социаллық жǝрдемге мүтǝж шаңарақларға, майыплығы болған шахсларға көрсетип атырған ғамхорлығы ушын рахмет айтамыз. Илайым, бахтымызға Елбасшымыз аман болсын.

Илажға Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мǝмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

14.01.2018 АБАДАН ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ИСЕНИМЛИ СҮЙЕНИШИ

14-январь күни пайтахтымыздағы «Ҳǝсиретли ана» естелигине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси, Арқа-Батыс ǝскерий округи, оқыў орынлары, мийнет жǝмǝǝтлери, урыс ҳǝм мийнет ветеранлары атынан гүл шеңберлери қойылды.

12.01.2018 ӘСКЕРИЙ ТЕХНИКАЛАРДЫҢ КӨРГИЗБЕСИ

Пайтахтымызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳǝм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланып ǝскерий техникалар көргизбеси болып өтти.

«Миллий армиямыз-жаслардың мǝртлик, қайсарлық ҳǝм ерлик мектеби!» сүрени астындағы ǝскерий  Ўатансүйиўшилик фестиваль-акциясы шеңберинде өткерилген илажды өткериўдеги мақсет — жасларды ҳǝм оларды Ўатансүйиўшилик руўхында тǝрбиялаў, олардың ǝскерий хызметке болған қызығыўшылығын арттырыў, сол арқалы  оларды халқымызға жат болған түрли ағымлардың тǝсиринен қорғаў болып табылады.

06.01.2018 ӘСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Шоманай районында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери әскерий хызметкерлерине ҳәр бири 8 квартиралы еки турақ жайды пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

30.12.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МƏЛИМЛЕМЕ

2017-жыл 30-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң он тоғызыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳəм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымлары басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўəкиллери қатнасты.

29.12.2017 Балаларға Президент саўғасы

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы театрында ҳəм «Халықлар дослығы» майданында «Президент аршасы» атамасындағы дəстүрий байрам илажы өткерилди

29.12.2017 ƏСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ЖАҢА ЖЫЛ САЎҒАСЫ

Нөкис қаласындағы «Дəрбент» мəкан пуқаралар жыйыны аймағында əскерий хызметкерлерге көп қабатлы,  18 квартиралы еки турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

28.12.2017 ЖАС ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Жаңа жыл байрамы пайтахтымыздағы «Қумбыз аўыл» мəкан пуқаралар жыйынының аймағында Өзбекистан жаслар аўқамының қалалық ҳəм ра­йонлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналары, сондай-ақ, республикамыздың жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атыр­ған жас шаңарақларға жаңаланған үлги жойбарлар бойынша қурылған арзан турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды.

20.12.2017 МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ

2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 20l4-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дəн ҳəм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим.