Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАС ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Жаңа жыл байрамы пайтахтымыздағы «Қумбыз аўыл» мəкан пуқаралар жыйынының аймағында Өзбекистан жаслар аўқамының қалалық ҳəм ра­йонлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналары, сондай-ақ, республикамыздың жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атыр­ған жас шаңарақларға жаңаланған үлги жойбарлар бойынша қурылған арзан турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев шығып сөйлеп, жыйналғанларды  Жаңа жыл байрамы ҳəм жаңа турақ жайлардың пайдаланыўға тапсырылыўы менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей, Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында елимизде жасларды руўхый ҳəм физикалық жақтан жетик жəне саламат, Ўатанды сүйиўши, пидайы етип тəрбиялаў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылды. Бурынғы «Камалат» жаслар жəмийетлик ҳəрекети негизинде Өзбекистан жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Өзбекистан жаслар аўқамы шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сəнеси елимизде Жаслар күни деп жəрияланды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 5-июль «Жасларға байланыслы мəмлекетлик сиясаттың нəтийжелилигин арттырыў ҳəм Өзбекистан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы Пəрманын орынлаў шеңберинде елимиздиң жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атырған жас шаңарақларды буннан былай да қоллап-қуўатлаў, олардың турақ жай ҳəм турмыслық шараятларын жақсылаў мақсетинде 2018-2021-жылларға мөлшерленген Жаслар үйлерин қурыў бағдарламасы ислеп шығылмақта. Бул бағдарламада барлық қалаларда — көп қабатлы, елатлы пунктлерде — 1-2 қабатлы үлги жойбарлар тийкарында арзан турақ жайлар қурыў, Өзбекистан жаслар аўқамының ўəлаятлық, қалалық ҳəм районлық кеңеслериниң баслықларын хошаметлеў мақсетинде оларға «Матиз» ҳəм «Дамас» автомашиналарын сатып алыў ушын жеңиллетилген кредитлер ажыратыў нəзерде тутылған.

Илажда Өзбекистан жаслар аўқамының Нөкис қалалық, Еллик­қала, Қоңырат, Мойнақ, Тахтакөпир, Төрткүл, Хожели ҳəм Шымбай районлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналарының, 48 жас шаңараққа еки ҳəм үш ханалы турақ-жайдың гилт­лери салтанатлы жағдайда тапсырылды.

— Өтип баратырған жыл мениң ушын бахытлы жыллардың бири болды,-дейди Зульфия атындағы мəмлекетлик сыйлықтың ийеси, Өзбекистан мəмлекетлик көркем өнер ҳəм мəденият институты Нөкис филиалының оқытыўшысы, «Дослық» ордениниң ийеси, Қарақалпақстан халық бақсысы Гүлбəҳəр Ахымбетова. — 2017-жылы «Өзбекистан белгиси» көкирек нышаны менен сыйлықланған болсам, жаңа жыл байрамы қарсаңында турақ жайға ийе болдым. Буның ушын Президентимизге, республикамыздың басшыларына шексиз миннетдаршылық билдиремен.

— Президентимиздиң Пəрманлары менен қарарларын орынлаў, жынаятшылықтың ҳəм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жаслардың бəнтлигин тəмийинлеў  бағдарында бир қатар илажлар əмелге асырылмақта,-дейди Өзбекистан жаслар аўқамы Мойнақ районлық кеңесиниң баслығы Саламат Иниятов. — Районлық кеңесимизге  «Матиз» жеңил автомашинасының берилиўи республикамыздың ең арқа аймағында жасап атырған жасларымызды айрықша қуўанышқа бөлемекте. Елбасшымыздың биз жасларға билдирип атырған исенимин ақлаў жолында аянбай мийнет етемиз.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

12.07.2018 ЖАСЛАРДЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ ҮЙРЕНИЛИП, БАСЛАМАЛАРЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНБАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдеги «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманын толық ҳәм сапалы орынлаў мәселесине бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

10.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.