Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАС ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Жаңа жыл байрамы пайтахтымыздағы «Қумбыз аўыл» мəкан пуқаралар жыйынының аймағында Өзбекистан жаслар аўқамының қалалық ҳəм ра­йонлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналары, сондай-ақ, республикамыздың жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атыр­ған жас шаңарақларға жаңаланған үлги жойбарлар бойынша қурылған арзан турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев шығып сөйлеп, жыйналғанларды  Жаңа жыл байрамы ҳəм жаңа турақ жайлардың пайдаланыўға тапсырылыўы менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей, Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында елимизде жасларды руўхый ҳəм физикалық жақтан жетик жəне саламат, Ўатанды сүйиўши, пидайы етип тəрбиялаў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылды. Бурынғы «Камалат» жаслар жəмийетлик ҳəрекети негизинде Өзбекистан жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Өзбекистан жаслар аўқамы шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сəнеси елимизде Жаслар күни деп жəрияланды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 5-июль «Жасларға байланыслы мəмлекетлик сиясаттың нəтийжелилигин арттырыў ҳəм Өзбекистан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы Пəрманын орынлаў шеңберинде елимиздиң жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атырған жас шаңарақларды буннан былай да қоллап-қуўатлаў, олардың турақ жай ҳəм турмыслық шараятларын жақсылаў мақсетинде 2018-2021-жылларға мөлшерленген Жаслар үйлерин қурыў бағдарламасы ислеп шығылмақта. Бул бағдарламада барлық қалаларда — көп қабатлы, елатлы пунктлерде — 1-2 қабатлы үлги жойбарлар тийкарында арзан турақ жайлар қурыў, Өзбекистан жаслар аўқамының ўəлаятлық, қалалық ҳəм районлық кеңеслериниң баслықларын хошаметлеў мақсетинде оларға «Матиз» ҳəм «Дамас» автомашиналарын сатып алыў ушын жеңиллетилген кредитлер ажыратыў нəзерде тутылған.

Илажда Өзбекистан жаслар аўқамының Нөкис қалалық, Еллик­қала, Қоңырат, Мойнақ, Тахтакөпир, Төрткүл, Хожели ҳəм Шымбай районлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналарының, 48 жас шаңараққа еки ҳəм үш ханалы турақ-жайдың гилт­лери салтанатлы жағдайда тапсырылды.

— Өтип баратырған жыл мениң ушын бахытлы жыллардың бири болды,-дейди Зульфия атындағы мəмлекетлик сыйлықтың ийеси, Өзбекистан мəмлекетлик көркем өнер ҳəм мəденият институты Нөкис филиалының оқытыўшысы, «Дослық» ордениниң ийеси, Қарақалпақстан халық бақсысы Гүлбəҳəр Ахымбетова. — 2017-жылы «Өзбекистан белгиси» көкирек нышаны менен сыйлықланған болсам, жаңа жыл байрамы қарсаңында турақ жайға ийе болдым. Буның ушын Президентимизге, республикамыздың басшыларына шексиз миннетдаршылық билдиремен.

— Президентимиздиң Пəрманлары менен қарарларын орынлаў, жынаятшылықтың ҳəм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жаслардың бəнтлигин тəмийинлеў  бағдарында бир қатар илажлар əмелге асырылмақта,-дейди Өзбекистан жаслар аўқамы Мойнақ районлық кеңесиниң баслығы Саламат Иниятов. — Районлық кеңесимизге  «Матиз» жеңил автомашинасының берилиўи республикамыздың ең арқа аймағында жасап атырған жасларымызды айрықша қуўанышқа бөлемекте. Елбасшымыздың биз жасларға билдирип атырған исенимин ақлаў жолында аянбай мийнет етемиз.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

14.01.2018 АБАДАН ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ИСЕНИМЛИ СҮЙЕНИШИ

14-январь күни пайтахтымыздағы «Ҳǝсиретли ана» естелигине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси, Арқа-Батыс ǝскерий округи, оқыў орынлары, мийнет жǝмǝǝтлери, урыс ҳǝм мийнет ветеранлары атынан гүл шеңберлери қойылды.

12.01.2018 ӘСКЕРИЙ ТЕХНИКАЛАРДЫҢ КӨРГИЗБЕСИ

Пайтахтымызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳǝм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланып ǝскерий техникалар көргизбеси болып өтти.

«Миллий армиямыз-жаслардың мǝртлик, қайсарлық ҳǝм ерлик мектеби!» сүрени астындағы ǝскерий  Ўатансүйиўшилик фестиваль-акциясы шеңберинде өткерилген илажды өткериўдеги мақсет — жасларды ҳǝм оларды Ўатансүйиўшилик руўхында тǝрбиялаў, олардың ǝскерий хызметке болған қызығыўшылығын арттырыў, сол арқалы  оларды халқымызға жат болған түрли ағымлардың тǝсиринен қорғаў болып табылады.

06.01.2018 ӘСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Шоманай районында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери әскерий хызметкерлерине ҳәр бири 8 квартиралы еки турақ жайды пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

30.12.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МƏЛИМЛЕМЕ

2017-жыл 30-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң он тоғызыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳəм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымлары басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўəкиллери қатнасты.

29.12.2017 Балаларға Президент саўғасы

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы театрында ҳəм «Халықлар дослығы» майданында «Президент аршасы» атамасындағы дəстүрий байрам илажы өткерилди

29.12.2017 ƏСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ЖАҢА ЖЫЛ САЎҒАСЫ

Нөкис қаласындағы «Дəрбент» мəкан пуқаралар жыйыны аймағында əскерий хызметкерлерге көп қабатлы,  18 квартиралы еки турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

20.12.2017 МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ

2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 20l4-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дəн ҳəм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим.