Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ƏСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ЖАҢА ЖЫЛ САЎҒАСЫ

Нөкис қаласындағы «Дəрбент» мəкан пуқаралар жыйыны аймағында əскерий хызметкерлерге көп қабатлы,  18 квартиралы еки турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

Усы мүнəсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Арқа-батыс əскерий округининг сəркардасы  Ф.Ортиқов ҳəм басқалар шығып сөйлеп, ҳүрметли Президентимиз, Қураллы Күшлердиң Жоқары Бас Сəркардасы  Ш.Мирзиёевтиң басшылығында əскерий тараўда əмелге асырылып атырған кең көлемли  реформаларға тоқтап өтти. Елимиз бүгинги күни  профессионаллық таярлыққа ийе болған, заманагөй қурал-жарақлар жəне техникалар менен тəмийинленген, аймақлық пүтинликти, шегараларымыздың қол-қатылмаслығын тəмийинлей алатуғын миллий армия­мызға ийе болды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 30-марттағы «Өзбе­кистан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң əскерий хызметкерлери ушын турақ жайлар қурыў Бағдарламасы ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тəмийинлеў шеңберинде Арқа-батыс əскерий округи тəрепинен бир қатар жумыслар алып барылды. «Нөкис цемент» жуўапкершилиги шекленген жəмийетиниң қурылысшылары тəрепинен август айында басланған қурылыс жумыслары қысқа мүддетте сапалы етип питкерилип, жаңа жыл байрамы қарсаңында əскерий хызметкерлерге саўға етилди. Нəтийжеде 36 əскерий хызметкердиң шаңарақ ағзалары Жаңа жылды жаңа турақ жайда күтип алатуғын болды.

Квартира ийелерине жаңа турақ жайдың гилтлери, сондай-ақ, Арқа-батыс əскерий округи тəрепинен саўғалар тапсырылды.

— Заманагөй турақ жайдың пайдаланыўға тапсырылыўы бəршемизди қуўа­ныш­қа бөлемекте,-дейди жаңа квартира ийелеринен бири, Хожели районлық Қорғаныў бөлими шақырыў бөлимшесиниң хызметкери, киши сержант Тоқжан Шоханова. — Дерлик 15 жылдан берли əскерий тараўда мийнет етип киятырман. Халқымызды жаңа жыл байрамы, Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 26 жыллығы ҳəм Ўатан қорғаўшылары күни менен қутлықлайман. Елимиз тыныш, аспанымыз ашық болсын.

Илаж қатнасыўшылары жаңа турақ жайда жаратылған шараятлар менен таныс­ты.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

12.07.2018 ЖАСЛАРДЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ ҮЙРЕНИЛИП, БАСЛАМАЛАРЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНБАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдеги «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманын толық ҳәм сапалы орынлаў мәселесине бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

10.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.