Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ƏСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ЖАҢА ЖЫЛ САЎҒАСЫ

Нөкис қаласындағы «Дəрбент» мəкан пуқаралар жыйыны аймағында əскерий хызметкерлерге көп қабатлы,  18 квартиралы еки турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

Усы мүнəсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Арқа-батыс əскерий округининг сəркардасы  Ф.Ортиқов ҳəм басқалар шығып сөйлеп, ҳүрметли Президентимиз, Қураллы Күшлердиң Жоқары Бас Сəркардасы  Ш.Мирзиёевтиң басшылығында əскерий тараўда əмелге асырылып атырған кең көлемли  реформаларға тоқтап өтти. Елимиз бүгинги күни  профессионаллық таярлыққа ийе болған, заманагөй қурал-жарақлар жəне техникалар менен тəмийинленген, аймақлық пүтинликти, шегараларымыздың қол-қатылмаслығын тəмийинлей алатуғын миллий армия­мызға ийе болды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 30-марттағы «Өзбе­кистан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң əскерий хызметкерлери ушын турақ жайлар қурыў Бағдарламасы ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тəмийинлеў шеңберинде Арқа-батыс əскерий округи тəрепинен бир қатар жумыслар алып барылды. «Нөкис цемент» жуўапкершилиги шекленген жəмийетиниң қурылысшылары тəрепинен август айында басланған қурылыс жумыслары қысқа мүддетте сапалы етип питкерилип, жаңа жыл байрамы қарсаңында əскерий хызметкерлерге саўға етилди. Нəтийжеде 36 əскерий хызметкердиң шаңарақ ағзалары Жаңа жылды жаңа турақ жайда күтип алатуғын болды.

Квартира ийелерине жаңа турақ жайдың гилтлери, сондай-ақ, Арқа-батыс əскерий округи тəрепинен саўғалар тапсырылды.

— Заманагөй турақ жайдың пайдаланыўға тапсырылыўы бəршемизди қуўа­ныш­қа бөлемекте,-дейди жаңа квартира ийелеринен бири, Хожели районлық Қорғаныў бөлими шақырыў бөлимшесиниң хызметкери, киши сержант Тоқжан Шоханова. — Дерлик 15 жылдан берли əскерий тараўда мийнет етип киятырман. Халқымызды жаңа жыл байрамы, Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 26 жыллығы ҳəм Ўатан қорғаўшылары күни менен қутлықлайман. Елимиз тыныш, аспанымыз ашық болсын.

Илаж қатнасыўшылары жаңа турақ жайда жаратылған шараятлар менен таныс­ты.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

14.01.2018 АБАДАН ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ИСЕНИМЛИ СҮЙЕНИШИ

14-январь күни пайтахтымыздағы «Ҳǝсиретли ана» естелигине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси, Арқа-Батыс ǝскерий округи, оқыў орынлары, мийнет жǝмǝǝтлери, урыс ҳǝм мийнет ветеранлары атынан гүл шеңберлери қойылды.

12.01.2018 ӘСКЕРИЙ ТЕХНИКАЛАРДЫҢ КӨРГИЗБЕСИ

Пайтахтымызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳǝм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланып ǝскерий техникалар көргизбеси болып өтти.

«Миллий армиямыз-жаслардың мǝртлик, қайсарлық ҳǝм ерлик мектеби!» сүрени астындағы ǝскерий  Ўатансүйиўшилик фестиваль-акциясы шеңберинде өткерилген илажды өткериўдеги мақсет — жасларды ҳǝм оларды Ўатансүйиўшилик руўхында тǝрбиялаў, олардың ǝскерий хызметке болған қызығыўшылығын арттырыў, сол арқалы  оларды халқымызға жат болған түрли ағымлардың тǝсиринен қорғаў болып табылады.

06.01.2018 ӘСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Шоманай районында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери әскерий хызметкерлерине ҳәр бири 8 квартиралы еки турақ жайды пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

30.12.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МƏЛИМЛЕМЕ

2017-жыл 30-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң он тоғызыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳəм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымлары басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўəкиллери қатнасты.

29.12.2017 Балаларға Президент саўғасы

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы театрында ҳəм «Халықлар дослығы» майданында «Президент аршасы» атамасындағы дəстүрий байрам илажы өткерилди

28.12.2017 ЖАС ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Жаңа жыл байрамы пайтахтымыздағы «Қумбыз аўыл» мəкан пуқаралар жыйынының аймағында Өзбекистан жаслар аўқамының қалалық ҳəм ра­йонлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналары, сондай-ақ, республикамыздың жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атыр­ған жас шаңарақларға жаңаланған үлги жойбарлар бойынша қурылған арзан турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды.

20.12.2017 МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ

2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 20l4-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дəн ҳəм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим.