Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Мәртлер мәңги жасайды

Еслеў ҳәм қәдирлеў — халқымыздың әсирлер бойы қәстерлеп сақлап киятырған қәдириятларынан, уллы пазыйлетлеринен есапланады. Ел-журттың тынышлығы, татыўлығы, еркинлиги ҳәм азатлығы ушын гүрескен инсанларды бәрқулла ҳүрмет етемиз. Бунда мәртлик ҳәм ерлик үлгисин көрсеткенлерге, саўаш майданларында жанын пидә еткен бабаларымыз, ҳәрқандай қыйыншылықты сабыр-тақат пенен жеңип өткен нураный аналарымызды қәдирлеў, оларға ҳәр тәреплеме ғамқорлық көрсетиў ғәрезсизлик жылларында жаңа мазмун менен байыды.

Елимизде кеңнен белгиленип атырған Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине бағышланған илажларда, Ўатанымыздың ғәрезсизлигин, халқымыздың еркин ҳәм абадан турмысын қорғаған пидайы ҳәм мәрт ўатанласларымызға көрсетилип атырған терең ҳүрмет-иззет бул пикиримиздиң айқын дәлили.

Еслеў ҳәм қәдирлеў мәресиминиң және бир әҳмийетли тәрепи сонда, ол ҳәммемизди бүгинги қыйын ҳәм тәшўишли дүньяда бәрҳәма қырағы ҳәм сергек болып, тыныш-татыў турмысымыздың, ашық аспанымыздың қәдирине жетип жасаўға шақырады.

Быйылғы «Абат турмыс жылы»нда да халқымыз 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күнин улыўмахалықлық байрам сыпатында белгилеп өтти. Өткенлердиң исмин, олардың қайырлы ислерин, мәртлигин ядқа алыў ҳәм ҳүрметлеў байрам илажларының тийкарғы мазмунын қурады.

Президентимиз Ислам Каримовтың усы жыл 25-апрельдеги «Екинши жер жүзлик урыс қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы Пәрманы урыс ветеранларына көрсетилип атырған айрықша ғамқорлықтың және бир көриниси болды. Пәрманға муўапық, орынларда урыс қатнасыўшылары менен майыпларына 500 мың сум муғдарында ақшалай сыйлықлар салтанатлы түрде тапсырылды. Сондай-ақ, оларға жергиликли ҳәкимият уйымлары, жәмийетлик шөлкемлер ҳәм қәўендер мәкемелер тәрепинен де байрам саўғалары инам етилди.

9-май күни таң азаннан баслап пайтахтымыздағы қайта реконструкцияланған ҳәм басқаша түске енген «Ҳәсиретли ана» естелиги алдындағы майданға адамлар жыйнала баслады. Олардың арасында урыс ҳәм мийнет ветеранлары, кең жәмийетшилик ўәкиллери бар.

Саат 10.00. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Б.Янгибаев, Нөкис қаласының ҳәкими Ж.Опаев ҳәм басқа да рәсмий адамлар бул жерге жыйналғанларды байрам менен қутлықлады ҳәм әскерий оркестр музыкасы астында «Ҳәсиретли ана» естелиги алдына гүл шеңберлерин қойды. Естеликке министрликлер менен ведомстволар, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынлары, жәмийетлик шөлкемлер ҳәм ветеранлар Кеңеси атынан да гүл шеңберлери қойылды.

Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине бағышланған байрам илажлары барлық қала ҳәм районларда, оқыў орынларында, мийнет жәмәәтлеринде болып өтти.
«Ҳәсиретли ана» естелиги жайласқан Еслеў ҳәм қәдирлеў майданы кешке дейин елимиз тынышлығы ҳәм азатлығы, перзентлериниң жарқын келешеги ушын жанын пидә еткен ўатанласларымызға ҳүрмет көрсетиў ушын келген зыяратшыларға толы болды.

 

Басқа жаңалықлар RSS