Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

Өткен пийшемби күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң 20l7-жыл 5-июльдеги «Жаслар­ға байланыслы мəмлекетлик сиясаттың нəтийжелилигин арттырыў ҳəм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы пəрманына муўапық пайтахтымыздағы l-санлы балалар ҳəм жас өспиримлер спорт мектебинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳəм Министрлер Кеңеси, Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Бəнтлик ҳəм мийнет қатнасықлары министрлиги ҳəм республикамыздың бир қатар минис­трликлериниң шөлкемлестириўинде «Жаслар — келешек қурыўшысы», «Халқымыз хызметинде болыў ҳəм елимиздиң раўажланыўына үлес қосыў — үлкен бахыт» атамаларында республикамыздың жас исбилермен, өнермент ҳəм фермерлери тəрепинен ислеп шығарыл­ған миллий өнимлер саўда-көргизбеси ҳəм жасларды жаңа жумыс орынлары менен тəмийинлеў бо­йынша мийнет ярмаркасы шөлкемлестирилди.

Дəслеп, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасының қала ҳəм районлық Кеңесиниң басшыларына жеңиллетилген кредитлер есабынан l0 жыл даўамында төленетуғын «Спарк» ҳəм «Дамас» автомашиналарын салтанатлы жағдайда тапсырды.

— Президентимиздиң жасларға, Жаслар аўқамы жумысларын раўажландырыў бойынша əмелге асырылып атырған кең көлемли илажлары тийкарында мен де бүгин жеңиллетилген кредит есабынан «Дамас» автомашинасына ийе болдым. Келешекте бундай жоқары исенимди өз мийнетимиз бенен ақлап, Ўатанымыздың ҳақыйқый жанкүйер перзентлери болыўға ўəде беремиз,-дейди Өзбекстан Жаслар аўқамының Мойнақ районлық Кеңесиниң баслығы Саламат Иниятов.

Буннан соң, саўда-көргизбеси ҳəм мийнет ярмаркаларының ашылыў салтанаты болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов ашып берди ҳəм саўда-көргизбе даўамында жас исбилермен, фермер ҳəм өнерментлерге қайта қаржыландырыўдан жоқары болмаған процентте ең кем ис ҳақының 500 есеси муғдарында жеңиллетилген кредитлер алыў имканиятын бериўши сертификатларды ҳəм мийнет ярмаркасынан жаңа жумыс орынларына ийе болған бир топар жасларға мийнет дəптершелерин тапсырды.

— Қант ҳəм конфета өнимлерин ислеп шығаратуғын цех ашыў нийетинде январь айында «Султанзар» жеке фирмасын шөлкемлес­тирген едим. Лекин, өнимлерди ислеп шығаратуғын керекли үскенелерди сатып алыўға қыйналып жүр едим. Мине, бүгинги илажда бир топар жас исбилерменлер қатарында мен де банктен кредит алыў бойынша арнаўлы сертификатқа ийе болдым. Келешекте исбилерменлик жумысымды кеңейтип, елимиз экономикасының раўажланыўына өзимниң үлесимди қосаман,-дейди нөкисли жас исбилермен Ринат Сапашов.

Мийнет ярмаркасы даўамында фермерлер менен бирге мектепке шекемги билимлендириў мəкемелери ҳəм емлеўханалар арасында өз-ара сапалы азық-аўқат өнимлерин жеткерип бериў бойынша шəртнамаларға қол қойылды. Сондай-ақ, илаж шеңберинде арзанла­ты­лған саўда-ярмаркасы шөлкемлестирилип, қатнасыўшылар исбилерменлер, фермерлер ҳəм өнерментлердиң ислеп шығарған өнимлерин арзанлатылған баҳада сатып алыў имканиятына ийе болды.

 Салтанатлы илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары ҳəм кең жəмийетшилик ўəкиллери қатнасты.

Илаж соңында қатнасыўшы­ларға қарақалпақ көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

17.04.2019 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРЕСС-КЛУБ СЕССИЯСЫ ЖӘНЕ МОЙНАҚТА ӨТКЕРИЛДИ

Усы жыл 16-апрель күни Мойнақ районы «Мәдели» АПЖдағы «Шеге» аўылында «Ўзбекистон-24» телеканалы тәрепинен, тиккелей эфир арқалы берилетуғын «Халықаралық пресс-клуб»тың «Әжайыбат жүз бермейди, ол жаратылады» атамасындағы гезектеги сессиясы болып өтти.

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

11.04.2019 ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте. 

09.04.2019 КОНСТИТУЦИЯ БАЙРАМЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Усы жыл 9-апрель күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

05.04.2019 КИТАПҚУМАР ОҚЫЎШЫЛАРДЫҢ ҚАТАРЫ КӨБЕЙМЕКТЕ

Усы жыл 5-апрель күни Жаслар орайында Нөкис қаласындағы улыўма билим бериў мектеплериниң муғаллимлери ҳәм оқыўшылары арасында китапқумарлық мәдениятын үгит-нәсиятлаўға бағышланып өткерилген «Ең китапқумар мектеп» жойбарының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.

05.04.2019 МҮРӘЖАТТАҒЫ МАШҚАЛАЛАР ШЕШИМИН ТАПТЫ

Усы жыл 5-апрель күни Беруний районында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов ҳәм Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының биринши орынбасары Э.Таджиевтиң басшылығында пуқараларды көшпели қабыллаў болды.