Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

Өткен пийшемби күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң 20l7-жыл 5-июльдеги «Жаслар­ға байланыслы мəмлекетлик сиясаттың нəтийжелилигин арттырыў ҳəм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы пəрманына муўапық пайтахтымыздағы l-санлы балалар ҳəм жас өспиримлер спорт мектебинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳəм Министрлер Кеңеси, Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Бəнтлик ҳəм мийнет қатнасықлары министрлиги ҳəм республикамыздың бир қатар минис­трликлериниң шөлкемлестириўинде «Жаслар — келешек қурыўшысы», «Халқымыз хызметинде болыў ҳəм елимиздиң раўажланыўына үлес қосыў — үлкен бахыт» атамаларында республикамыздың жас исбилермен, өнермент ҳəм фермерлери тəрепинен ислеп шығарыл­ған миллий өнимлер саўда-көргизбеси ҳəм жасларды жаңа жумыс орынлары менен тəмийинлеў бо­йынша мийнет ярмаркасы шөлкемлестирилди.

Дəслеп, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасының қала ҳəм районлық Кеңесиниң басшыларына жеңиллетилген кредитлер есабынан l0 жыл даўамында төленетуғын «Спарк» ҳəм «Дамас» автомашиналарын салтанатлы жағдайда тапсырды.

— Президентимиздиң жасларға, Жаслар аўқамы жумысларын раўажландырыў бойынша əмелге асырылып атырған кең көлемли илажлары тийкарында мен де бүгин жеңиллетилген кредит есабынан «Дамас» автомашинасына ийе болдым. Келешекте бундай жоқары исенимди өз мийнетимиз бенен ақлап, Ўатанымыздың ҳақыйқый жанкүйер перзентлери болыўға ўəде беремиз,-дейди Өзбекстан Жаслар аўқамының Мойнақ районлық Кеңесиниң баслығы Саламат Иниятов.

Буннан соң, саўда-көргизбеси ҳəм мийнет ярмаркаларының ашылыў салтанаты болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов ашып берди ҳəм саўда-көргизбе даўамында жас исбилермен, фермер ҳəм өнерментлерге қайта қаржыландырыўдан жоқары болмаған процентте ең кем ис ҳақының 500 есеси муғдарында жеңиллетилген кредитлер алыў имканиятын бериўши сертификатларды ҳəм мийнет ярмаркасынан жаңа жумыс орынларына ийе болған бир топар жасларға мийнет дəптершелерин тапсырды.

— Қант ҳəм конфета өнимлерин ислеп шығаратуғын цех ашыў нийетинде январь айында «Султанзар» жеке фирмасын шөлкемлес­тирген едим. Лекин, өнимлерди ислеп шығаратуғын керекли үскенелерди сатып алыўға қыйналып жүр едим. Мине, бүгинги илажда бир топар жас исбилерменлер қатарында мен де банктен кредит алыў бойынша арнаўлы сертификатқа ийе болдым. Келешекте исбилерменлик жумысымды кеңейтип, елимиз экономикасының раўажланыўына өзимниң үлесимди қосаман,-дейди нөкисли жас исбилермен Ринат Сапашов.

Мийнет ярмаркасы даўамында фермерлер менен бирге мектепке шекемги билимлендириў мəкемелери ҳəм емлеўханалар арасында өз-ара сапалы азық-аўқат өнимлерин жеткерип бериў бойынша шəртнамаларға қол қойылды. Сондай-ақ, илаж шеңберинде арзанла­ты­лған саўда-ярмаркасы шөлкемлестирилип, қатнасыўшылар исбилерменлер, фермерлер ҳəм өнерментлердиң ислеп шығарған өнимлерин арзанлатылған баҳада сатып алыў имканиятына ийе болды.

 Салтанатлы илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары ҳəм кең жəмийетшилик ўəкиллери қатнасты.

Илаж соңында қатнасыўшы­ларға қарақалпақ көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

13.11.2018 ОРАЙДЫҢ ЖАҢА ИМАРАТЫ

Медицина хызметкерлериниң кәсиплик байрамы алдынан Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик санитариялық-эпидемиологиялық бақлаў орайының жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды. 

 

10.11.2018 МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ ҲӘМ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Ҳүрметли шыпакерлер ҳәм медицина тараўы хызметкерлери!
Бәршеңизди ҳәр жылы елимизде кеңнен белгиленип киятырған кәсиплик байрамыңыз – «Медицина хызметкерлери күни» менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаймыз. 

10.11.2018 КӘСИПЛИК БАЙРАМ БЕЛГИЛЕНДИ

10-ноябрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық сазлы театрында денсаўлықты сақлаў хызметкерлериниң  кәсиплик байрамына бағышланып Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў тараўы хызметкерлери, нураныйлары ҳәм кең жәмийетшиликтиң қатнасыўында байрам салтанаты болып өтти.

06.11.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Түркияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Аҳмет Башар Шен басшылығындағы делегацияны қабыллаў мәресими болды.

06.11.2018 «ТАШКЕНТ» МИЙМАНХАНАСЫ МИЙМАНЛАР ХЫЗМЕТИНДЕ

Усы жыл 6-ноябрь күни пайтахтымыз Нөкис қаласында «Ташкент» мийманханасы пайдаланыўға тапсырылды.

05.11.2018 ПАРЛАМЕНТ КОМИССИЯСЫ АҒЗАЛАРЫ ПАХТА АТЫЗЛАРЫНДА

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының 2017-жыл 4-октябрьдеги “Өзбекстан Республикасының нызам ҳүжжетлерине ҳəм халықаралық мийнет стандартларына муўапық пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеўге байланыслы илажларды күшейтиў ҳаққында”ғы СҚ-231-III-санлы қарарына муўапық Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тəмийинлеў мəселелери бойынша Парламент комиссиясы дүзилген еди.