Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

Өткен пийшемби күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң 20l7-жыл 5-июльдеги «Жаслар­ға байланыслы мəмлекетлик сиясаттың нəтийжелилигин арттырыў ҳəм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы пəрманына муўапық пайтахтымыздағы l-санлы балалар ҳəм жас өспиримлер спорт мектебинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳəм Министрлер Кеңеси, Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Бəнтлик ҳəм мийнет қатнасықлары министрлиги ҳəм республикамыздың бир қатар минис­трликлериниң шөлкемлестириўинде «Жаслар — келешек қурыўшысы», «Халқымыз хызметинде болыў ҳəм елимиздиң раўажланыўына үлес қосыў — үлкен бахыт» атамаларында республикамыздың жас исбилермен, өнермент ҳəм фермерлери тəрепинен ислеп шығарыл­ған миллий өнимлер саўда-көргизбеси ҳəм жасларды жаңа жумыс орынлары менен тəмийинлеў бо­йынша мийнет ярмаркасы шөлкемлестирилди.

Дəслеп, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасының қала ҳəм районлық Кеңесиниң басшыларына жеңиллетилген кредитлер есабынан l0 жыл даўамында төленетуғын «Спарк» ҳəм «Дамас» автомашиналарын салтанатлы жағдайда тапсырды.

— Президентимиздиң жасларға, Жаслар аўқамы жумысларын раўажландырыў бойынша əмелге асырылып атырған кең көлемли илажлары тийкарында мен де бүгин жеңиллетилген кредит есабынан «Дамас» автомашинасына ийе болдым. Келешекте бундай жоқары исенимди өз мийнетимиз бенен ақлап, Ўатанымыздың ҳақыйқый жанкүйер перзентлери болыўға ўəде беремиз,-дейди Өзбекстан Жаслар аўқамының Мойнақ районлық Кеңесиниң баслығы Саламат Иниятов.

Буннан соң, саўда-көргизбеси ҳəм мийнет ярмаркаларының ашылыў салтанаты болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов ашып берди ҳəм саўда-көргизбе даўамында жас исбилермен, фермер ҳəм өнерментлерге қайта қаржыландырыўдан жоқары болмаған процентте ең кем ис ҳақының 500 есеси муғдарында жеңиллетилген кредитлер алыў имканиятын бериўши сертификатларды ҳəм мийнет ярмаркасынан жаңа жумыс орынларына ийе болған бир топар жасларға мийнет дəптершелерин тапсырды.

— Қант ҳəм конфета өнимлерин ислеп шығаратуғын цех ашыў нийетинде январь айында «Султанзар» жеке фирмасын шөлкемлес­тирген едим. Лекин, өнимлерди ислеп шығаратуғын керекли үскенелерди сатып алыўға қыйналып жүр едим. Мине, бүгинги илажда бир топар жас исбилерменлер қатарында мен де банктен кредит алыў бойынша арнаўлы сертификатқа ийе болдым. Келешекте исбилерменлик жумысымды кеңейтип, елимиз экономикасының раўажланыўына өзимниң үлесимди қосаман,-дейди нөкисли жас исбилермен Ринат Сапашов.

Мийнет ярмаркасы даўамында фермерлер менен бирге мектепке шекемги билимлендириў мəкемелери ҳəм емлеўханалар арасында өз-ара сапалы азық-аўқат өнимлерин жеткерип бериў бойынша шəртнамаларға қол қойылды. Сондай-ақ, илаж шеңберинде арзанла­ты­лған саўда-ярмаркасы шөлкемлестирилип, қатнасыўшылар исбилерменлер, фермерлер ҳəм өнерментлердиң ислеп шығарған өнимлерин арзанлатылған баҳада сатып алыў имканиятына ийе болды.

 Салтанатлы илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары ҳəм кең жəмийетшилик ўəкиллери қатнасты.

Илаж соңында қатнасыўшы­ларға қарақалпақ көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

16.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКСИЗ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МƏЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 16-март күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз жигирмаланшы сессиясы болып өтти

08.03.2018 ӘМИЎ БОЙЫНЫҢ ҚОС АРЫЎЫ

Жәмийетимизде өзлериниң нәтийжели мийнетлери менен елимиз арасында бир қанша табысларды қолға киргизип киятырған ҳаял-қызларымыз шайыр анамыздың мүнәсип даўамшылары болып жетилиспекте.

07.03.2018 САЛТАНАТЛЫ БАЙРАМ ИЛАЖЫ

Пайтахтымызда 8-март — Ҳаял-қызлар күни мүнәсибети менен салтанатлы байрам илажы болып өтти.

19.02.2018 ДОСЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ЖАҢА БАСҚЫШ БОЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаевтың республикамызға сапары шеңберинде Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесинде «Қарақалпақстан Республикасының инвестициялық потенциалы» темасында семинар болып өтти.

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти.