Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

Өткен пийшемби күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң 20l7-жыл 5-июльдеги «Жаслар­ға байланыслы мəмлекетлик сиясаттың нəтийжелилигин арттырыў ҳəм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы пəрманына муўапық пайтахтымыздағы l-санлы балалар ҳəм жас өспиримлер спорт мектебинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳəм Министрлер Кеңеси, Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Бəнтлик ҳəм мийнет қатнасықлары министрлиги ҳəм республикамыздың бир қатар минис­трликлериниң шөлкемлестириўинде «Жаслар — келешек қурыўшысы», «Халқымыз хызметинде болыў ҳəм елимиздиң раўажланыўына үлес қосыў — үлкен бахыт» атамаларында республикамыздың жас исбилермен, өнермент ҳəм фермерлери тəрепинен ислеп шығарыл­ған миллий өнимлер саўда-көргизбеси ҳəм жасларды жаңа жумыс орынлары менен тəмийинлеў бо­йынша мийнет ярмаркасы шөлкемлестирилди.

Дəслеп, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасының қала ҳəм районлық Кеңесиниң басшыларына жеңиллетилген кредитлер есабынан l0 жыл даўамында төленетуғын «Спарк» ҳəм «Дамас» автомашиналарын салтанатлы жағдайда тапсырды.

— Президентимиздиң жасларға, Жаслар аўқамы жумысларын раўажландырыў бойынша əмелге асырылып атырған кең көлемли илажлары тийкарында мен де бүгин жеңиллетилген кредит есабынан «Дамас» автомашинасына ийе болдым. Келешекте бундай жоқары исенимди өз мийнетимиз бенен ақлап, Ўатанымыздың ҳақыйқый жанкүйер перзентлери болыўға ўəде беремиз,-дейди Өзбекстан Жаслар аўқамының Мойнақ районлық Кеңесиниң баслығы Саламат Иниятов.

Буннан соң, саўда-көргизбеси ҳəм мийнет ярмаркаларының ашылыў салтанаты болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерния­зов ашып берди ҳəм саўда-көргизбе даўамында жас исбилермен, фермер ҳəм өнерментлерге қайта қаржыландырыўдан жоқары болмаған процентте ең кем ис ҳақының 500 есеси муғдарында жеңиллетилген кредитлер алыў имканиятын бериўши сертификатларды ҳəм мийнет ярмаркасынан жаңа жумыс орынларына ийе болған бир топар жасларға мийнет дəптершелерин тапсырды.

— Қант ҳəм конфета өнимлерин ислеп шығаратуғын цех ашыў нийетинде январь айында «Султанзар» жеке фирмасын шөлкемлес­тирген едим. Лекин, өнимлерди ислеп шығаратуғын керекли үскенелерди сатып алыўға қыйналып жүр едим. Мине, бүгинги илажда бир топар жас исбилерменлер қатарында мен де банктен кредит алыў бойынша арнаўлы сертификатқа ийе болдым. Келешекте исбилерменлик жумысымды кеңейтип, елимиз экономикасының раўажланыўына өзимниң үлесимди қосаман,-дейди нөкисли жас исбилермен Ринат Сапашов.

Мийнет ярмаркасы даўамында фермерлер менен бирге мектепке шекемги билимлендириў мəкемелери ҳəм емлеўханалар арасында өз-ара сапалы азық-аўқат өнимлерин жеткерип бериў бойынша шəртнамаларға қол қойылды. Сондай-ақ, илаж шеңберинде арзанла­ты­лған саўда-ярмаркасы шөлкемлестирилип, қатнасыўшылар исбилерменлер, фермерлер ҳəм өнерментлердиң ислеп шығарған өнимлерин арзанлатылған баҳада сатып алыў имканиятына ийе болды.

 Салтанатлы илажға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары ҳəм кең жəмийетшилик ўəкиллери қатнасты.

Илаж соңында қатнасыўшы­ларға қарақалпақ көркем-өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.