Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жас өспиримлердиң нызамлы мәплерин ҳәм ҳуқықларын қорғаўды тәмийинлеў

Елимиз экономикасының барлық тараўларында алып барылып атырған кең көлемли реформалар менен бир қатарда, жасларымызды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, олардың билимлерин жетилистириў, социаллық қорғаў мәселелерине де айрықша итибар қаратылмақта.

Ең әҳмийетлиси, елимиз келешеги болған жаслардың тәрбиясы, оларды миллий  қәдириятлар руўхында камалға келтириў мәмлекетлик сиясатымыздың баслы бағдарларының бири болып табылады.

Бул бағдарда қабыл етилген ҳуқықый тийкарлар қатарында «Жас өспиримлер арасында қадағалаўсызлық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың профилактикасы ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы турмысымызда әҳмийетли орын тутады. Усы нызам тийкарында 2011-жылдың 28-декабринде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң сессиясында Қарақалпақстан Республикасының Нызамы қабыл етилди.

Бурын хабар етилгениндей, жақында Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Нызамшылық  ҳәм суд ҳуқық мәселелери комитети ҳәм Жоқарғы Кеңестиң бир топар депутатларынан дүзилген жумысшы топар тәрепинен усы нызамның республикамызда орынланыўы үйренип шығылды.

Усы жыл 29-май күни Нөкисте Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық мәселелери комитети ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қоспа мәжилиси болып, онда усы нызамның республикамызда орынланыўын үйрениўдиң жуўмағы көрип шығылды.

Мәжилиске Олий Мажлис Сенатының ағзалары, Жоқарғы Кеңес депутатлары, ҳүкимет ағзалары, район, қала ҳәкимлери ҳәм орынбасарлары,  ҳәкимиятлар жанындағы жас өспиримлер менен ислесиў комиссияларының баслықлары, ҳуқық қорғаў уйымларының, қәўендер мәкемелердиң, билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мийнет ҳәм халықты социаллық қорғаў министрликлериниң, пуқаралардың өзин өзи басқарыў уйымлары, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер, жәмийетлик бирлеспелер ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов кирис сөз бенен ашты ҳәм алып барды.
Илажда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының Нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық мәселелери комитетиниң баслығы С.Артықова,  усы комитетте турақлы ислеўши сенатор, жумысшы топар баслығының орынбасары Э.Рўзметов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Б.Янгибаев, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры С.Самадов, Ишки ислер министри Қ.Бердиев, Кәсиплик билимлендириў басқармасының баслығы Д.Изетуллаев, Халық билимлендириў министри Р.Матқурбановлар шығып сөйледи.

Онда атап өтилгениндей, бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасында 1 миллион 711 мыңнан аслам халық жасайды, соның 614500 ин ямаса 35,9 процентин жас өспиримлер қурайды. 739 улыўма билимлендириў мәкемелеринде 248973  оқыўшы, 91 кәсип-өнер колледжи менен 10 академиялық лицейде 85303 жас жигит-қыз билим алмақта, ал 318 мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде 30048 бала тәрбияланбақта. «Жас өспиримлер арасында қадағалаўсызлық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың профилактикасы ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының орынланыўын тәмийинлеўде республикамызда айтарлықтай жумыслар әмелге асырылған. Үйрениўлердиң көрсеткениндей, балаларды ҳуқықый ҳәм социаллық жақтан қорғаўды күшейтиў, жас өспиримлер арасында профилактикалық системаны беккемлеў, өсип киятырған жас әўладқа қәўендер мәкемелер менен ата-аналардың жуўапкершилигин арттырыў бойынша әмелге асырылып атырған комплексли илажлар нәтийжесинде алдынғы жылларға салыстырғанда жас өспиримлер арасында баланың минез-қулқы нормаларынан шығып кетиўиниң алды алынып, жас өспиримлер арасында тәрбиялық жумыслардың сапасының жақсыланыўы тәмийинленди.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер менен ислесиў Комиссиясының басламасы менен 2012-жылы жас өспиримлер арасында ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў бойынша  ушырасыўлар турақлы түрде өткерилип, олардың ата-аналары менен бирликте жумыс алып барыў бойынша сөйлесиўлер алып барылды.

Усы бағдардағы илажлар қала ҳәм район ҳәкимиятлары және ишки ислер бөлимлери жанындағы  жас өспиримлер менен ислесиў комиссиялары, өзин өзи басқарыў ҳәм ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен де белгиленген реже тийкарында алып барылды.
Мәжилисте Олий Мажлис Сенатының  Нызамшылық ҳәм суд ҳуқық мәселелери комитети ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң  қоспа қарары қабыл етилди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.