Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ДОСЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ЖАҢА БАСҚЫШ БОЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаевтың республикамызға сапары шеңберинде Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесинде «Қарақалпақстан Республикасының инвестициялық потенциалы» темасында семинар болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев басқарып барып, ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында елимизде шет мəмлекетлер, биринши гезекте, қоңсы еллер менен саўда-экономикалық, дослық ҳəм өз-ара пайдалы қатнасықларды раўажландырыў бағдарында  əмелге асырылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти.  2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳəрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи, 2018-жылдың елимизде Жедел исбилерменликти, инновациялық идеяларды ҳəм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы, деп белгилениўи, усы мүнəсибет пенен Мəмлекетлик бағдарламаның қабыл етилиўи бул бағдардағы жумысларды жəне де жеделлестириў имканиятын бермекте.

Соның ишинде Қазақстан Республикасы менен байланыслар жылдан-жылға раўажланып бармақта. Бы­йылғы жылы Қазақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы жылының, келеси жылы  елимизде Қазақстан Республикасы жылының өткерилиўи еки ел арасындағы  қатнасықларды сапа жағынан жаңа басқышқа көтериўге хызмет етеди.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Инвестиция комитетиниң баслығы К.Садықов, Туризмди раўажландырыў мəмлекетлик комитети Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бас­қармасының бас қəнигеси М.Қарлыбаев, Өзбекстан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасының баслығы Р.Зарикеев мийман­ларға республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў бағдары, туризм потенциалы, исбилерменлик субъектлерине жаратылған шараятлар бойынша кең түрде мағлыўмат берди.

Атап өтилгениндей, бүгинги күни республикамызда шет еллер менен биргеликтеги 76, соның ишинде, Қазақстан Республикасы менен 4 қоспа кəрхана жумыс алып бармақта. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 2-декабрьдеги «Өзбекстан Республикасының туризм саласын жедел раўажландырыўды тəмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы пəрманы, сондай-ақ,  2017-жыл 16-августтағы «2018-2019-жылларда туризм саласын раўажландырыў бойынша биринши гезектеги илажлар ҳаққында»ғы қарарын орынлаў шеңберинде экономиканың əҳмийетли тармақларынан бири болған туризмди раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Республикамызда туризм тийкарынан мəдений, экология ҳəм зыярат етиў бағдарларында раўажланбақта. Егер 2016-жылы республикамызға бир қатар шет еллерден 6 мыңнан аслам турист келген болса, өткен жылы 8 мыңнан аслам турист келген. Олардың арасында     239 ы  Қазақстан Республикасының пуқарасы есапланады. Еки ел арасында туризм тараўындағы имканиятларды есапқа алатуғын болсақ, бул оғада аз көрсеткиш екенлиги атап өтилди.

Соның менен бирге, республикамызда киши бизнес ҳəм жеке исбилерменликти раўажландырыў, инвесторларға жаратылған қосымша қолайлықлар ҳəм жеңилликлер, «Нукус-фарм» еркин экономикалық зонасы, «Мойнақ» киши санаат зонасы бойынша алып барылып атырған жумысларға тоқтап өтилди.

— Бүгинги семинарда еки ел арасында исбилерменликти раўажландырыў, оларды қоллап-қуўатлаў бойынша бир қатар мəселелер сөз болды,-дейди «Қоңырат агро солодка сис­тем» жуўапкершилиги шекленген жəмийетиниң директоры Мансур Яқыпбаев.      — Жəми 100 ден аслам адам мийнет  етип атырған кəрханамызда өткен жылы 180 мың АҚШ доллары муғдарындағы өним Нигерия мəмлекетине экспорт етилди. Быйылғы жылы өнимлерди Нигериядан тысқары Қазақстанға да экспорт етпекшимиз...

Семинарда Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаев еки ел арасында саўда-экономикалық, туризм, транспорт қатнаўы, денсаўлықты сақлаў, фармацевтика ҳəм басқа да тараўларды раўажландырыў бо­йынша алда турған ўазыйпаларға тоқтап өтти.

Илаж қатнасыўшылары өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

11.12.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ ҲƏМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Бəршемизге мəлим, Ҳүрметли Президентимиздиң усы жылдың 15-16-ноябрь күнлери Қарақалпақстанға сапары ўақтында берилген тапсырмалар ҳəм кеңейтирилген тəризде өткерилген мəжилис протоколы тийкарында елимиздиң Қытай, Корея, Кувейт, Германия, Япония мəмлекетлериндеги елшилери алдына усы аймаққа 7 триллион 341 миллиард сумлық 30 проектти əмелге асырыў ўазыйпалары белгилеп берилген еди ҳəм бул бағдардағы ийгиликли ислер басланып кетти.

08.12.2018 «МАҲАЛЛА ИФТИХОРИ» КӨКИРЕК БЕЛГИСИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңесинде «Маҳалла ифтихори» көкирек белгисин тапсырыў салтанаты болып өтти.

 

08.12.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ БАСЛЫҒЫ М.ЕРНИЯЗОВТЫҢ БМШтың АРАЛБОЙЫ РЕГИОНЫ УШЫН ТРАСТ ФОНДЫНЫҢ ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ ҲӘМ БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНДАҒЫ БАЯНАТЫ

Ҳүрметли ханымлар ҳәм мырзалар! 
Бүгин мен Аралбойы регионының дерлик 2 миллионлық халқы атынан шығып сөйлер екенмен, усы аймақтың халқы Арал теңизиниң кескин гуманитар ҳәм экологиялық апатшылығы ақыбетлеринен ҳәммеден көп ҳәм тиккелей жәбир шегип атырғанлығын мәлим етип билдирмекшимен.