Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ДОСЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ЖАҢА БАСҚЫШ БОЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаевтың республикамызға сапары шеңберинде Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесинде «Қарақалпақстан Республикасының инвестициялық потенциалы» темасында семинар болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев басқарып барып, ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында елимизде шет мəмлекетлер, биринши гезекте, қоңсы еллер менен саўда-экономикалық, дослық ҳəм өз-ара пайдалы қатнасықларды раўажландырыў бағдарында  əмелге асырылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти.  2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳəрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи, 2018-жылдың елимизде Жедел исбилерменликти, инновациялық идеяларды ҳəм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы, деп белгилениўи, усы мүнəсибет пенен Мəмлекетлик бағдарламаның қабыл етилиўи бул бағдардағы жумысларды жəне де жеделлестириў имканиятын бермекте.

Соның ишинде Қазақстан Республикасы менен байланыслар жылдан-жылға раўажланып бармақта. Бы­йылғы жылы Қазақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы жылының, келеси жылы  елимизде Қазақстан Республикасы жылының өткерилиўи еки ел арасындағы  қатнасықларды сапа жағынан жаңа басқышқа көтериўге хызмет етеди.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Инвестиция комитетиниң баслығы К.Садықов, Туризмди раўажландырыў мəмлекетлик комитети Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бас­қармасының бас қəнигеси М.Қарлыбаев, Өзбекстан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасының баслығы Р.Зарикеев мийман­ларға республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў бағдары, туризм потенциалы, исбилерменлик субъектлерине жаратылған шараятлар бойынша кең түрде мағлыўмат берди.

Атап өтилгениндей, бүгинги күни республикамызда шет еллер менен биргеликтеги 76, соның ишинде, Қазақстан Республикасы менен 4 қоспа кəрхана жумыс алып бармақта. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 2-декабрьдеги «Өзбекстан Республикасының туризм саласын жедел раўажландырыўды тəмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы пəрманы, сондай-ақ,  2017-жыл 16-августтағы «2018-2019-жылларда туризм саласын раўажландырыў бойынша биринши гезектеги илажлар ҳаққында»ғы қарарын орынлаў шеңберинде экономиканың əҳмийетли тармақларынан бири болған туризмди раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Республикамызда туризм тийкарынан мəдений, экология ҳəм зыярат етиў бағдарларында раўажланбақта. Егер 2016-жылы республикамызға бир қатар шет еллерден 6 мыңнан аслам турист келген болса, өткен жылы 8 мыңнан аслам турист келген. Олардың арасында     239 ы  Қазақстан Республикасының пуқарасы есапланады. Еки ел арасында туризм тараўындағы имканиятларды есапқа алатуғын болсақ, бул оғада аз көрсеткиш екенлиги атап өтилди.

Соның менен бирге, республикамызда киши бизнес ҳəм жеке исбилерменликти раўажландырыў, инвесторларға жаратылған қосымша қолайлықлар ҳəм жеңилликлер, «Нукус-фарм» еркин экономикалық зонасы, «Мойнақ» киши санаат зонасы бойынша алып барылып атырған жумысларға тоқтап өтилди.

— Бүгинги семинарда еки ел арасында исбилерменликти раўажландырыў, оларды қоллап-қуўатлаў бойынша бир қатар мəселелер сөз болды,-дейди «Қоңырат агро солодка сис­тем» жуўапкершилиги шекленген жəмийетиниң директоры Мансур Яқыпбаев.      — Жəми 100 ден аслам адам мийнет  етип атырған кəрханамызда өткен жылы 180 мың АҚШ доллары муғдарындағы өним Нигерия мəмлекетине экспорт етилди. Быйылғы жылы өнимлерди Нигериядан тысқары Қазақстанға да экспорт етпекшимиз...

Семинарда Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаев еки ел арасында саўда-экономикалық, туризм, транспорт қатнаўы, денсаўлықты сақлаў, фармацевтика ҳəм басқа да тараўларды раўажландырыў бо­йынша алда турған ўазыйпаларға тоқтап өтти.

Илаж қатнасыўшылары өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.