Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.

Арқа-Батыс əскерий округиниң офицерлери ҳəм əскерлери, олардың ата-аналары менен жақынлары, республика ҳүкиметиниң ағзалары ҳəм кең жəмийетшилик ўəкиллери қатнас­қан бул салтанатлы мəресимде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, аймақлық əскерий ҳəкимшилик секторының басшысы М.Ерниязов қызғын қутлықлады. Республикамыз басшысының атап өткениндей, Өзбекстан Республикасы Президенти, Қураллы Күшлер Бас сəркардасы Ш.Мирзиёевтиң басшылығында елимиздиң қорғаныў потенциалын күшейтиў ҳəм Қураллы Күшлеримизди беккемлеў, «Қəўипсиз қала ­ қəўипсиз мəмлекет» концепциясы тийкарында жəмийетлик тəртипти тəмийинлеўге қаратылған кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта. Əскерий хызметкерлерди ҳəр тəреплеме хошаметлеў мəмлекетлик сиясаттың баслы бағдарларының бирине айланды. Быйылғы жылдың өзинде Нөкис қаласында олар ушын жеңилликли тийкарда 36 квартиралы 2 турақ жай тапсырылған болса, Шоманай районында Шегара əскерлери хызметкерлери ушын 16 квартиралы 2 хызмет үйи пайдаланыўға берилди. Мине, усындай илажлар нəтийжесинде миллий армиямыз халқымызды исенимли қорғаў, турмысымыздың тынышлығын ҳəм шегараларымыздың қол қатылмаслығын тəмийинлеў менен бирге, өсип киятыр­ған жас əўлад ушын мəртлик, Ўатанға муҳаббат ҳəм садықлық сезимлерине тəрбия­лайтуғын ҳақыйқый турмыс мектебине айланып бармақта.

Илажда Арқа-Батыс əскерий округи сəркардасы, полковник Ф.Артықов, Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери ветераны, отставкадағы майор Т.Эргашев, ата-аналар атынан самарқандлы Х.Полатов, ташкентли Ш.Зухурова, шақырылыўшылар атынан Б.Абдирасуловлар əскерий ант бериўдиң əҳмийетине айрықша тоқтап, ант қабыллаған жаўынгерлерди қутлықлады.

— Əскерий хызметке шақырылғаныма енди ғана бир айдан асып баратыр, - дейди ташкентли жас əскер Баҳрам Каримов. — Усы бир айдың ишинде командирлеримиздиң пидайылығы нəтийжесинде əскерий тəртип қағыйдаларды бираз меңгердик. Бүгинги ант бериў мəресими болса бир өмир ядымда қалады. Усы антыма садық қалып, Ўатанымның, ел-халқымның тынышлығын тəмийинлеў жолында бар билимим менен күш-ғайратымды аямайман...

Əскерлердиң ант бериў мəресими Нөкис гарнизоны Офицерлер үйи əскерий оркестриниң сазлары астында сап дүзеп өтиў, əскерлердиң көргизбели шығыўлары ҳəм республикамыз көркем өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы менен даўам етти.

Мəресимге Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.