Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

Сапар Өзбекстан Республикасы сыртқы ислер министрлигиниң Нөкис қаласындағы Консуллық бөлими ҳəм Өзбекстан Республикасы Саўда-санаат палатасы тəрепинен шөлкемлестирилди.

Бүгинги күнде республикамыздың барлық аймақлары қатары Қарақалпақстанда да қурылыс жедел пəтлер менен əмелге асырылмақта. Қала ҳəм районларымызды жаңалаў шеңберинде билимлендириў, мəденият мəкемелери имаратларын, спорт комплекслерин қурыў сыяқлы көлемли жумыслар алып барылмақта. Сол ушын да делегацияның қурамына қурылыс секторынан 22 компания басшылары қамтып алынды. 

Сапар шеңберинде делегация ағзалары Қытайдың жетекши машина қурылысы санааты өндирис кəрханаларынан бири - «Sany» корпорациясының жумысы менен танысты. Корпорацияның тийкарғы жумысы — арнаўлы қурылыс техникасын ислеп шығарыў.

Қарақалпақстан исбилерменлер делегациясының сапары мүнəсибети менен Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен Пекин қаласында өзбек-қытай бизнес-форумы шөлкемлестирилди. Оған Қытайдың  қурылыс тараўынан тысқары аўыл-хожалығы, медицина, азық-аўқат, текстиль, инвестиция, фармацевтика, туризм бойынша 60 тан аслам кəрхана ҳəм компанияларының басшылары қатнасты. Илаж даўамында қатнасыўшылардың дыққатына Өзбекстанның социал-экономикалық раўажланыўындағы жетискенликлери ҳəм ең соңғы тенденциялар ҳаққында мағлыўматлар усынылды.  

 Қарақалпақстанның бай экономикалық потенциалы, «Нукус фарм» еркин экономикалық зонасында ҳəм басқа да киши өндирислик зоналарда шет елли инвесторлар ушын жаратылған қолайлықлар, жеңилликлер, жоқары қуўатлы жəне экспортқа бағдарланған өним ислеп шығарыўшы кəрханалар ушын преференциялар менен таныстырылды. Қарақалпақстанның туристлик потенциалы, бул тараўды жедел раўажландырыў ҳəм тийисли инфраструктураны жақсылаў бо­йынша əмелге асырылып атыр­ған илажлар менен таныс­тырылып, тарийхый орынлар ҳаққындағы видеороликлер ҳəм фото-слайд-шоулар жыйнал­ғанлардың итибарына усынылды.

Илажда Қытай халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси ўəкиллери шығып сөйлеп, Өзбекстанда экономиканы либералластырыўға, реал секторларды раўажландырыўға жəне киши ҳəм орта бизнестиң ролин күшейтиўге қаратылған бағдарламалар бойынша əмелге асырылып атырған жумысларға жоқары баҳа берди. Олар Қытайдың исбилерменлери Қарақалпақстандағы шериклери менен инвестициялық ҳəм саўда-экономикалық бирге ислесиўди орнатыўға үлкен қызығыўшылық билдирип атырғанын атап өтти. Кеңес ўəкиллери Қытай компанияларына Қарақалпақстанның тийисли кəрханалары менен коопера­цияны тереңлестириў бойынша ҳуқықый ҳəм техникалық жəрдем көрсетиўге таяр екенлигин айрықша атап өтти.

Илаж шеңберинде В2В форматындағы еки тəреплеме ушырасыўлар өткерилди. Онда Өзбекстанда боянтамырды қайта ислеў, жеңил санаат өнимлерин ҳəм қурылыс материалларын ислеп шығарыў, нефть-газ саласында жəне хызмет көрсетиў тараўында қоспа жойбарларды əмелге асырыў, сондай-ақ, Өзбекстан базарына жоқары технологиялық үскенелерди жеткерип бериў усыныс етилди. Қытайдың исбилерменлик орталығы  Қарақалпақстанда текстиль өнимин ислеп шығарыўды жолға қойыў, шығындыларды қайта ислеў заводын қурыў, боянтамыр тийкарында фармацевтикалық өнимди ислеп шығарыў мəселелери менен қызықсынды.   

Сапар жуўмағы бойынша 2018-жылдың апрель айында Қытай исбилерменлери топарының Қарақалпақстанға сапар етиўине келисип алынды. Еки тəреплеме сөйлесиўлер барысында мəмлекетлердиң хожалық басқарыў субъектлери арасында экспорт ҳəм импорт шəртнамаларына қол қойылды.

Солай етип, Қарақалпақстанлы исбилерменлердиң Қытай мəмлекетине сапары нəтийжели болды.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.