Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

«ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

— Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 10-октябрьдеги «Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң жумысын буннан былай да раўажландырыў бойынша шөлкемлестириўшилик илажлар ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде илажлар ислеп шығылды,-дейди Қарақалпақстан Республикасы фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери Кеңесиниң бөлим баслығы Сәрсенбай Жиемуратов. — Атап айт­қанда, халықтың қыйтақ жер майданларында азық-аўқатлық егинлерин егиў жумысларын системалы шөлкемлестириўди муўапықластырыў бойынша  республикалық Жумысшы топар ҳәм штаб шөлкемлестирилип, оның қурамы тастыйықланды. Аймақлық штабтың қурамына мәмлекетлик салық басқармасы, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси, «Нураный» қоры, Жер ресурслары ҳәм мәмлекетлик кадастр хызмети, өзин-өзи бас­қарыў уйымларының ўәкиллери киргизилип, оларға қыйтақ жерлерде жетистирилетуғын овощ ҳәм басқа түрдеги егинлерди егиў, тәрбия бериў бо­йынша методикалық қолланбаларды ислеп шығыў ҳәм оны ҳәр бир шаңараққа жеткериў ўазыйпасы жүкленди. Соның менен бирге, барлық дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң егислик жерлери хатлаўдан өткерилди.

Республикамыздағы 405 аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жы­йынында 273802 дийқан хожалығы ҳәм қыйтақ жер ийелери болып, оларға 31219 гектар егислик жер майданы бириктирилип берилген. Соннан өткен жылдың ақырында егистен босаған 1871,4 гектарға чеснок, пияз, көк егин ҳәм басқа да дақыллар егилди. Бүгинги күнге 4497,7 гектар егислик майданы таярланып, соның 4153,5 гектарына ерте писер дақыллар, атап айтқанда, 665 гектарға пияз, 408 гектар­ға капуста, 942 гектар майданға помидор, 784,42 гектарға картошка, 265 гектар майдан жерге көк егин, 1089 гектарға басқа да егинлер егилди. Буннан тысқары, 216 ыссыхана шөлкемлестирилди. Соның менен бирге, шарўашылық пенен шуғылланыў тилегин билдирген 8785, қусшылық пенен шуғылланыўшы 1440, ыссыхана шөлкемлестириўди қәлеген 680 шаңараққа банклер тәрепинен жеңиллетилген кредитлер берилди. Быйылғы жылы жәми 9871 гектарға ерте писер, 19140 гектар майданға орта писер, егистен босаған 286 гектарға кеш писер егинлер егилип, соннан улыўма 334593 тонна өним жетистириў режелестирилген.

Қарарда белгилеп қойылғанындай, жеке тәртипте турақ жай қурыў ҳәм турақ жайды абаданластырыў ушын берилген жер участкаларының қыйтақ жер бөлегинде тийкарсыз түрде аўыл хожалығы егинлерин екпеген яки оны абаданластырмаған жер ийелерине белгиленген жер салығы ставкасының үш есеге арттырылған муғдары қолланылады. Соның менен бирге, дийқан хожалығын жүргизиў ушын турақ жай қурыў ҳуқықысыз берилген жер участкаларында аўыл хожалығы егинлерин екпеген жер ийелериниң жер участкасына болған ҳуқықы нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте бийкар етиледи.

Айырым шаңарақларға барсаң ҳәўесиң келеди. Түрли овощ, палыз ҳәм мийўе дақылларын егип, өзиниң шаңарағын тәмийинлеп қоймастан, аўысқанын базарға сатып, қосымша дәрамат алып келмекте. Ҳәттеки, бизиң ықлым шараятымызда онша өсе бермейтуғын лимон және ғозаны да ушыратыўға болады.

Деген менен, жағдай барлық жерде бирдей емес. Бираз жерлеслеримиз, сонша имканиятлар болыўына қарамастан, қыйтақ жеринен өнимли пайдалана алмайды. Өзи, балалары жумыссыз болса да, атызына қарамайды. Үйрениў барысында, республикамыз бойынша 1198 дийқан хожалығы менен қыйтақ жер ийесиниң 34,83 гектар егислик жеринен нәтийжели пайдаланбай атырғанлығы мәлим болды ҳәм Жумысшы топар ағзалары тәрепинен ескертилди.

Пуқаралардың қыйтақ жерлерин сүрип бериў, егиске таярлаў, оларға туқым және нәл жеткерип бериў бойынша «Қыйтақ жер хызмети» кәрханасын, егинлердиң кеселликлери менен зыянкеслерине қарсы гүресиўде хызмет көрсететуғын «Өсимликлер клиникасы»н шөлкемлес­тириў, алдын ала төлемди әмелге асырған ҳалда жаныл­ғы-майлаў материаллары менен үзликсиз тәмийинлеўдиң барлық илажлары көрилмекте. Аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жы­йынларындағы көринетуғын жерлерге «Қыйтақ жер-қосымша дәрамат  дәреги», «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы көше», ҳәр бир көшеде  «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы үй» шақырық-сүрени илдирилип, «Мәҳәлле» қоры, районлық фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңеси, кәсиплик аўқамлары тәрепинен «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы мәҳәлле» номина­циясының режеси ислеп шығылмақта.  Оның жеңимпазлары ғәрезсизлик байрамы қарсаңында ҳәм жыл ақырында (жылына еки мәрте) анықланып, «Үлгили үй» номинациясы жеңимпазлары  республикамыздағы пайызлы дем алыў орынларына, «Үлгили көше» номинациясы жеңимпазлары  Самарқанд, Бухара, Хорезм ҳәм басқа да ўәлаятларға саяхат, «Ең үлгили мәҳәлле» номинациясы жеңимпазларын шет ел сапарына жибериў режелестирилмекте.

— Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының баслықлары ишки ислер уйымларының профилактика инспекторлары менен биргеликте үйме-үй жүрип, усы жылдың 1-февралына шекем аймақтағы дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң егислик жерлери хатлаўдан өткерилди ҳәм егис жумыслары, туқым ҳәм нәллер менен тәмийинлеў, агротехникалық илажларды өткериў бойынша тийисли усыныслар берилди,-дейди Әмиўдәрья районы фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңесиниң баслығы  Файзулла Садуллаев. — Район бо­йынша ерте писер егинлер ушын 1471 гектар егислик майданы таярланып, бүгинги күнге толық егилип болыў алдында тур. Соннан 496 гектарға картошка, 35 гектарға капуста, 404 гектар майданға помидор, 35 гектарға собықлы егинлер, 49 гектарға көк егин, 452 гектарға басқа егинлер егиледи.

Буннан тысқары, 3414 гектар жерге орта писер, егиннен босаған 407,8 гектарға тоқсанбасты егинлерин егиў режелестирилген. Район бойынша 242 пуқара шарўашылық ҳәм қусшылық пенен шуғылланыў тилегин билдирип, соннан 60 пуқараға банк тәрепинен кредит алып бериў нәзерде тутылмақта.  Бүгинги күнге 70 тен аслам қыйтақ жер ийелеринде ыссыхана болып, ыссыхана қурыўшы және 172 пуқара анықланып, оларға «Микрокредитбанк» тәрепинен жеңиллетилген кредит алып бериў илажлары көрилмекте.

«Кесеў шанышсаң көгеретуғын жеримиз бар, мийнет сүйгиш халқымыз бар. Бирақ, қыйтақ жерлерден — усындай үлкен резервтен пайдаланбай атырмыз. Соның ушын бүгиннен баслап «Қыйтақ жерге егин егиў» айлығын жәрия­лап, ҳәр бир қыйтақ жерге егин егиўди шөлкемлестириў керек. Егер ҳәзир екпесек, кейин кеш болады,»-деген еди ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев. Солай екен, «алма пис, аўзыма түс» деп қарап отырмастан, бәҳәрдиң ҳәр бир күнинен нәтийжели пайдаланған ҳалда, қыйтақ жерлеримизге түрли  овощ, палыз ҳәм мийўе нәллерин егиўге ҳәрекет етейик. Маңлай териң менен өз қыйтақ жериңнен жетистирип жеген ҳәр қандай өнимниң мазасына не жетсин. Елимиз бойынша ғалаба басланып атырған «Қыйтақ жерге егин егиў» айлығына бәршемиз белсене қатнасайық. Сонда ғана, дастурханамыз толы, турмысымыз абадан, ең баслысы, базарларымызда затлардың арзан болыўына ерисемиз.

 

Басқа жаңалықлар RSS

02.08.2018 ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎДЕ БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИ КҮШЕЙТИЎИМИЗ ТИЙИС

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында усы жыл 27-июль күни жынаятшылықтың ерте алдын алыў бағдарындағы жумыслардың бүгинги жағдайы, бул бойынша ишки ислер уйымлары ҳәм басқа да мәмлекетлик уйымлардың жуўапкершилигин арттырыў, системада жүзеге келген машқалалар менен кемшиликлерди сапластырыў мәселелерине бағышланып болып өткен  видеоселектор мәжилисинен келип шығатуғын ўазыйпаларға арналған ушырасыў болып өтти.
 

02.08.2018 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОЙБАРЛАРДЫҢ ОРЫНЛАНЫЎ БАРЫСЫ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде республикамыз делегациясының сырт еллерге сапары даўамында дүзилген инвестициялық жойбарлардың ҳәм басқа да шәртнамалардың орынланыў барысы, бул бағдарда орын алып атырған айырым машқалалар және оның шешими бойынша алда турған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

24.07.2018 АРАЛ УЛТАНЫНДА ЖӘНЕ БИР ГАЗ ҚУДЫҒЫНАН ГАЗ ШЫҚТЫ

Бурын хабар еткенимиздей, «Үстирт геофизика экспедициясы» филиалы жәмәәти бүгинги күнде Үстирт кеңислиги ҳәм Аралбойы аймақларында ҳәм оның ултанында шет ел («Лукойл», “ERIEL”) компаниялары менен биргеликте тәбийғый жер асты байлықларын излеў ҳәм изертлеў жумысларын алып бармақта. Январь айында, олар тәрепинен төменги Сүргил кәни ашылып, оны өзлестириў бойынша жумыслар баслап жиберилген еди. Үстирт излеў-бураўлаў басқармасы менен биргеликте алып барылған жумыслар нәтийжесинде күни кеше бул жерде қазылған тағы бир қудықтан газ шыға баслады.

22.07.2018 КУБОК ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында спорттың мини футбол, волейбол ҳәм стол тенниси бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң кубогы ушын болып өткен жарыс жуўмақланып, жеңимпазлар анықланды.

20.07.2018 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎЛАР

Өзбекстан Республикасы Президентиниң тапсырмасына бола, бүгинги күнде республикамыздың барлық қала ҳәм районларында көшпели қабыллаўханалар шөлкемлестириў режелестирилген. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муўса Ерниязов республикамыздың ең шетки аймақларынан бири болған — Қоңырат районының «Қарақалпақстан» посёлкасы турғынлары менен ушырасты.

17.07.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА 55 МЕТР БИЙИКЛИКТЕГИ БАЙРАҚЛАР ОРНАТЫЛАДЫ

Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллық байрамы алдында Нөкис қаласында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары орнатылады.

16.07.2018 СПОРТ ОЙЫНЛАРЫНА СТАРТ БЕРИЛДИ

Республикалық ойын түрлери ҳәм жеңил атлетика бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде жарыстың ашылыў салтанаты болып өтти. Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов шығып сөйлеп, жарыс қатнасыўшыларына әўмет тиледи.