Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

«ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

— Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 10-октябрьдеги «Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң жумысын буннан былай да раўажландырыў бойынша шөлкемлестириўшилик илажлар ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде илажлар ислеп шығылды,-дейди Қарақалпақстан Республикасы фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери Кеңесиниң бөлим баслығы Сәрсенбай Жиемуратов. — Атап айт­қанда, халықтың қыйтақ жер майданларында азық-аўқатлық егинлерин егиў жумысларын системалы шөлкемлестириўди муўапықластырыў бойынша  республикалық Жумысшы топар ҳәм штаб шөлкемлестирилип, оның қурамы тастыйықланды. Аймақлық штабтың қурамына мәмлекетлик салық басқармасы, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси, «Нураный» қоры, Жер ресурслары ҳәм мәмлекетлик кадастр хызмети, өзин-өзи бас­қарыў уйымларының ўәкиллери киргизилип, оларға қыйтақ жерлерде жетистирилетуғын овощ ҳәм басқа түрдеги егинлерди егиў, тәрбия бериў бо­йынша методикалық қолланбаларды ислеп шығыў ҳәм оны ҳәр бир шаңараққа жеткериў ўазыйпасы жүкленди. Соның менен бирге, барлық дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң егислик жерлери хатлаўдан өткерилди.

Республикамыздағы 405 аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жы­йынында 273802 дийқан хожалығы ҳәм қыйтақ жер ийелери болып, оларға 31219 гектар егислик жер майданы бириктирилип берилген. Соннан өткен жылдың ақырында егистен босаған 1871,4 гектарға чеснок, пияз, көк егин ҳәм басқа да дақыллар егилди. Бүгинги күнге 4497,7 гектар егислик майданы таярланып, соның 4153,5 гектарына ерте писер дақыллар, атап айтқанда, 665 гектарға пияз, 408 гектар­ға капуста, 942 гектар майданға помидор, 784,42 гектарға картошка, 265 гектар майдан жерге көк егин, 1089 гектарға басқа да егинлер егилди. Буннан тысқары, 216 ыссыхана шөлкемлестирилди. Соның менен бирге, шарўашылық пенен шуғылланыў тилегин билдирген 8785, қусшылық пенен шуғылланыўшы 1440, ыссыхана шөлкемлестириўди қәлеген 680 шаңараққа банклер тәрепинен жеңиллетилген кредитлер берилди. Быйылғы жылы жәми 9871 гектарға ерте писер, 19140 гектар майданға орта писер, егистен босаған 286 гектарға кеш писер егинлер егилип, соннан улыўма 334593 тонна өним жетистириў режелестирилген.

Қарарда белгилеп қойылғанындай, жеке тәртипте турақ жай қурыў ҳәм турақ жайды абаданластырыў ушын берилген жер участкаларының қыйтақ жер бөлегинде тийкарсыз түрде аўыл хожалығы егинлерин екпеген яки оны абаданластырмаған жер ийелерине белгиленген жер салығы ставкасының үш есеге арттырылған муғдары қолланылады. Соның менен бирге, дийқан хожалығын жүргизиў ушын турақ жай қурыў ҳуқықысыз берилген жер участкаларында аўыл хожалығы егинлерин екпеген жер ийелериниң жер участкасына болған ҳуқықы нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте бийкар етиледи.

Айырым шаңарақларға барсаң ҳәўесиң келеди. Түрли овощ, палыз ҳәм мийўе дақылларын егип, өзиниң шаңарағын тәмийинлеп қоймастан, аўысқанын базарға сатып, қосымша дәрамат алып келмекте. Ҳәттеки, бизиң ықлым шараятымызда онша өсе бермейтуғын лимон және ғозаны да ушыратыўға болады.

Деген менен, жағдай барлық жерде бирдей емес. Бираз жерлеслеримиз, сонша имканиятлар болыўына қарамастан, қыйтақ жеринен өнимли пайдалана алмайды. Өзи, балалары жумыссыз болса да, атызына қарамайды. Үйрениў барысында, республикамыз бойынша 1198 дийқан хожалығы менен қыйтақ жер ийесиниң 34,83 гектар егислик жеринен нәтийжели пайдаланбай атырғанлығы мәлим болды ҳәм Жумысшы топар ағзалары тәрепинен ескертилди.

Пуқаралардың қыйтақ жерлерин сүрип бериў, егиске таярлаў, оларға туқым және нәл жеткерип бериў бойынша «Қыйтақ жер хызмети» кәрханасын, егинлердиң кеселликлери менен зыянкеслерине қарсы гүресиўде хызмет көрсететуғын «Өсимликлер клиникасы»н шөлкемлес­тириў, алдын ала төлемди әмелге асырған ҳалда жаныл­ғы-майлаў материаллары менен үзликсиз тәмийинлеўдиң барлық илажлары көрилмекте. Аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жы­йынларындағы көринетуғын жерлерге «Қыйтақ жер-қосымша дәрамат  дәреги», «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы көше», ҳәр бир көшеде  «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы үй» шақырық-сүрени илдирилип, «Мәҳәлле» қоры, районлық фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңеси, кәсиплик аўқамлары тәрепинен «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы мәҳәлле» номина­циясының режеси ислеп шығылмақта.  Оның жеңимпазлары ғәрезсизлик байрамы қарсаңында ҳәм жыл ақырында (жылына еки мәрте) анықланып, «Үлгили үй» номинациясы жеңимпазлары  республикамыздағы пайызлы дем алыў орынларына, «Үлгили көше» номинациясы жеңимпазлары  Самарқанд, Бухара, Хорезм ҳәм басқа да ўәлаятларға саяхат, «Ең үлгили мәҳәлле» номинациясы жеңимпазларын шет ел сапарына жибериў режелестирилмекте.

— Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының баслықлары ишки ислер уйымларының профилактика инспекторлары менен биргеликте үйме-үй жүрип, усы жылдың 1-февралына шекем аймақтағы дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң егислик жерлери хатлаўдан өткерилди ҳәм егис жумыслары, туқым ҳәм нәллер менен тәмийинлеў, агротехникалық илажларды өткериў бойынша тийисли усыныслар берилди,-дейди Әмиўдәрья районы фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңесиниң баслығы  Файзулла Садуллаев. — Район бо­йынша ерте писер егинлер ушын 1471 гектар егислик майданы таярланып, бүгинги күнге толық егилип болыў алдында тур. Соннан 496 гектарға картошка, 35 гектарға капуста, 404 гектар майданға помидор, 35 гектарға собықлы егинлер, 49 гектарға көк егин, 452 гектарға басқа егинлер егиледи.

Буннан тысқары, 3414 гектар жерге орта писер, егиннен босаған 407,8 гектарға тоқсанбасты егинлерин егиў режелестирилген. Район бойынша 242 пуқара шарўашылық ҳәм қусшылық пенен шуғылланыў тилегин билдирип, соннан 60 пуқараға банк тәрепинен кредит алып бериў нәзерде тутылмақта.  Бүгинги күнге 70 тен аслам қыйтақ жер ийелеринде ыссыхана болып, ыссыхана қурыўшы және 172 пуқара анықланып, оларға «Микрокредитбанк» тәрепинен жеңиллетилген кредит алып бериў илажлары көрилмекте.

«Кесеў шанышсаң көгеретуғын жеримиз бар, мийнет сүйгиш халқымыз бар. Бирақ, қыйтақ жерлерден — усындай үлкен резервтен пайдаланбай атырмыз. Соның ушын бүгиннен баслап «Қыйтақ жерге егин егиў» айлығын жәрия­лап, ҳәр бир қыйтақ жерге егин егиўди шөлкемлестириў керек. Егер ҳәзир екпесек, кейин кеш болады,»-деген еди ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев. Солай екен, «алма пис, аўзыма түс» деп қарап отырмастан, бәҳәрдиң ҳәр бир күнинен нәтийжели пайдаланған ҳалда, қыйтақ жерлеримизге түрли  овощ, палыз ҳәм мийўе нәллерин егиўге ҳәрекет етейик. Маңлай териң менен өз қыйтақ жериңнен жетистирип жеген ҳәр қандай өнимниң мазасына не жетсин. Елимиз бойынша ғалаба басланып атырған «Қыйтақ жерге егин егиў» айлығына бәршемиз белсене қатнасайық. Сонда ғана, дастурханамыз толы, турмысымыз абадан, ең баслысы, базарларымызда затлардың арзан болыўына ерисемиз.

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.