Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

«ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

— Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 10-октябрьдеги «Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң жумысын буннан былай да раўажландырыў бойынша шөлкемлестириўшилик илажлар ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде илажлар ислеп шығылды,-дейди Қарақалпақстан Республикасы фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери Кеңесиниң бөлим баслығы Сәрсенбай Жиемуратов. — Атап айт­қанда, халықтың қыйтақ жер майданларында азық-аўқатлық егинлерин егиў жумысларын системалы шөлкемлестириўди муўапықластырыў бойынша  республикалық Жумысшы топар ҳәм штаб шөлкемлестирилип, оның қурамы тастыйықланды. Аймақлық штабтың қурамына мәмлекетлик салық басқармасы, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси, «Нураный» қоры, Жер ресурслары ҳәм мәмлекетлик кадастр хызмети, өзин-өзи бас­қарыў уйымларының ўәкиллери киргизилип, оларға қыйтақ жерлерде жетистирилетуғын овощ ҳәм басқа түрдеги егинлерди егиў, тәрбия бериў бо­йынша методикалық қолланбаларды ислеп шығыў ҳәм оны ҳәр бир шаңараққа жеткериў ўазыйпасы жүкленди. Соның менен бирге, барлық дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң егислик жерлери хатлаўдан өткерилди.

Республикамыздағы 405 аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жы­йынында 273802 дийқан хожалығы ҳәм қыйтақ жер ийелери болып, оларға 31219 гектар егислик жер майданы бириктирилип берилген. Соннан өткен жылдың ақырында егистен босаған 1871,4 гектарға чеснок, пияз, көк егин ҳәм басқа да дақыллар егилди. Бүгинги күнге 4497,7 гектар егислик майданы таярланып, соның 4153,5 гектарына ерте писер дақыллар, атап айтқанда, 665 гектарға пияз, 408 гектар­ға капуста, 942 гектар майданға помидор, 784,42 гектарға картошка, 265 гектар майдан жерге көк егин, 1089 гектарға басқа да егинлер егилди. Буннан тысқары, 216 ыссыхана шөлкемлестирилди. Соның менен бирге, шарўашылық пенен шуғылланыў тилегин билдирген 8785, қусшылық пенен шуғылланыўшы 1440, ыссыхана шөлкемлестириўди қәлеген 680 шаңараққа банклер тәрепинен жеңиллетилген кредитлер берилди. Быйылғы жылы жәми 9871 гектарға ерте писер, 19140 гектар майданға орта писер, егистен босаған 286 гектарға кеш писер егинлер егилип, соннан улыўма 334593 тонна өним жетистириў режелестирилген.

Қарарда белгилеп қойылғанындай, жеке тәртипте турақ жай қурыў ҳәм турақ жайды абаданластырыў ушын берилген жер участкаларының қыйтақ жер бөлегинде тийкарсыз түрде аўыл хожалығы егинлерин екпеген яки оны абаданластырмаған жер ийелерине белгиленген жер салығы ставкасының үш есеге арттырылған муғдары қолланылады. Соның менен бирге, дийқан хожалығын жүргизиў ушын турақ жай қурыў ҳуқықысыз берилген жер участкаларында аўыл хожалығы егинлерин екпеген жер ийелериниң жер участкасына болған ҳуқықы нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте бийкар етиледи.

Айырым шаңарақларға барсаң ҳәўесиң келеди. Түрли овощ, палыз ҳәм мийўе дақылларын егип, өзиниң шаңарағын тәмийинлеп қоймастан, аўысқанын базарға сатып, қосымша дәрамат алып келмекте. Ҳәттеки, бизиң ықлым шараятымызда онша өсе бермейтуғын лимон және ғозаны да ушыратыўға болады.

Деген менен, жағдай барлық жерде бирдей емес. Бираз жерлеслеримиз, сонша имканиятлар болыўына қарамастан, қыйтақ жеринен өнимли пайдалана алмайды. Өзи, балалары жумыссыз болса да, атызына қарамайды. Үйрениў барысында, республикамыз бойынша 1198 дийқан хожалығы менен қыйтақ жер ийесиниң 34,83 гектар егислик жеринен нәтийжели пайдаланбай атырғанлығы мәлим болды ҳәм Жумысшы топар ағзалары тәрепинен ескертилди.

Пуқаралардың қыйтақ жерлерин сүрип бериў, егиске таярлаў, оларға туқым және нәл жеткерип бериў бойынша «Қыйтақ жер хызмети» кәрханасын, егинлердиң кеселликлери менен зыянкеслерине қарсы гүресиўде хызмет көрсететуғын «Өсимликлер клиникасы»н шөлкемлес­тириў, алдын ала төлемди әмелге асырған ҳалда жаныл­ғы-майлаў материаллары менен үзликсиз тәмийинлеўдиң барлық илажлары көрилмекте. Аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жы­йынларындағы көринетуғын жерлерге «Қыйтақ жер-қосымша дәрамат  дәреги», «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы көше», ҳәр бир көшеде  «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы үй» шақырық-сүрени илдирилип, «Мәҳәлле» қоры, районлық фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңеси, кәсиплик аўқамлары тәрепинен «Ең үлгили қыйтақ жерден пайдаланыўшы мәҳәлле» номина­циясының режеси ислеп шығылмақта.  Оның жеңимпазлары ғәрезсизлик байрамы қарсаңында ҳәм жыл ақырында (жылына еки мәрте) анықланып, «Үлгили үй» номинациясы жеңимпазлары  республикамыздағы пайызлы дем алыў орынларына, «Үлгили көше» номинациясы жеңимпазлары  Самарқанд, Бухара, Хорезм ҳәм басқа да ўәлаятларға саяхат, «Ең үлгили мәҳәлле» номинациясы жеңимпазларын шет ел сапарына жибериў режелестирилмекте.

— Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының баслықлары ишки ислер уйымларының профилактика инспекторлары менен биргеликте үйме-үй жүрип, усы жылдың 1-февралына шекем аймақтағы дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң егислик жерлери хатлаўдан өткерилди ҳәм егис жумыслары, туқым ҳәм нәллер менен тәмийинлеў, агротехникалық илажларды өткериў бойынша тийисли усыныслар берилди,-дейди Әмиўдәрья районы фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңесиниң баслығы  Файзулла Садуллаев. — Район бо­йынша ерте писер егинлер ушын 1471 гектар егислик майданы таярланып, бүгинги күнге толық егилип болыў алдында тур. Соннан 496 гектарға картошка, 35 гектарға капуста, 404 гектар майданға помидор, 35 гектарға собықлы егинлер, 49 гектарға көк егин, 452 гектарға басқа егинлер егиледи.

Буннан тысқары, 3414 гектар жерге орта писер, егиннен босаған 407,8 гектарға тоқсанбасты егинлерин егиў режелестирилген. Район бойынша 242 пуқара шарўашылық ҳәм қусшылық пенен шуғылланыў тилегин билдирип, соннан 60 пуқараға банк тәрепинен кредит алып бериў нәзерде тутылмақта.  Бүгинги күнге 70 тен аслам қыйтақ жер ийелеринде ыссыхана болып, ыссыхана қурыўшы және 172 пуқара анықланып, оларға «Микрокредитбанк» тәрепинен жеңиллетилген кредит алып бериў илажлары көрилмекте.

«Кесеў шанышсаң көгеретуғын жеримиз бар, мийнет сүйгиш халқымыз бар. Бирақ, қыйтақ жерлерден — усындай үлкен резервтен пайдаланбай атырмыз. Соның ушын бүгиннен баслап «Қыйтақ жерге егин егиў» айлығын жәрия­лап, ҳәр бир қыйтақ жерге егин егиўди шөлкемлестириў керек. Егер ҳәзир екпесек, кейин кеш болады,»-деген еди ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев. Солай екен, «алма пис, аўзыма түс» деп қарап отырмастан, бәҳәрдиң ҳәр бир күнинен нәтийжели пайдаланған ҳалда, қыйтақ жерлеримизге түрли  овощ, палыз ҳәм мийўе нәллерин егиўге ҳәрекет етейик. Маңлай териң менен өз қыйтақ жериңнен жетистирип жеген ҳәр қандай өнимниң мазасына не жетсин. Елимиз бойынша ғалаба басланып атырған «Қыйтақ жерге егин егиў» айлығына бәршемиз белсене қатнасайық. Сонда ғана, дастурханамыз толы, турмысымыз абадан, ең баслысы, базарларымызда затлардың арзан болыўына ерисемиз.

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.